Indemniteitsbeginsel

Principe uit het verzekeringsrecht:
Hierbij geldt voor schadeverzekeringen dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag, dan dat de schade was. Dit beginsel geldt alleen bij schadeverzekeringen (art. 7:960 BW).

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+