DGA pensioen in eigen beheer afkopen in oktober 2017 of 2018?

UYPK53YC65Hieronder een rekensom waarbij het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht dat in eerste instantie in 2017 was omgezet in een oudedagsverplichting.

Dat lijkt een gekunstelde constructie maar zal vaak voorkomen. Immers de keuze om de bestaande reserve (2015) om te zetten lijkt een goede stap om de problemen rondom de bestaande eigen beheer reserves (verschil commerciële waarde en fiscale waarde) op te lossen.

Het gunstig afkopen met een flinke korting en betalen van de bijbehorende loonbelasting zal menig DGA-er pas in de loop van 2017 willen nemen. Het berekenen daarvan is eenvoudiger dan zo lijkt. Elke DGA-er of accountant kan met deze rekensom goed bepalen wat het slimste moment is om “het verlies” te nemen.

In oktober 2017 afkopen scheelt toch al snel € 15.000,- netto aan loonbelasting t.o.v. een paar maanden later in 2018

In dit eerste voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de omzetting van het pensioen in eigen beheer in de oudedagsverplichting heeft plaatsgevonden op 1 januari 2017 en dat de afkoop van deze verplichting plaatsvindt op 1 oktober 2017.

In 2017 is de (balans)waarde van de oudedagsverplichting licht gestegen als gevolg van de oprenting met het U-rendement van stel 1% voor het gehele jaar. De (balans)waarde van de oudedagsverplichting bedraagt daardoor (€ 320.751 x 1,01^0,75) € 323.154. De korting van 34,5% is uitsluitend van toepassing op het bedrag van de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer op 31 december 2015, te weten € 300.000.

  1. Verschuldigde loonbelasting (maximaal) (100% – 34,5%) x € 300.000 x 52%: € 102 180
    Verschuldigde loonbelasting (maximaal) 100% x (€ 323.154 – € 300.000) x 52%: € 12.040
    Totaal € 114.220

In 2018 ziet de rekensom er iets anders uit vanwege de lagere kortingsregeling
In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de omzetting van het pensioen in eigen beheer in de oudedagsverplichting heeft plaatsgevonden op 1 januari 2017 en dat de afkoop van deze verplichting plaatsvindt op 1 januari 2018. In de periode tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 is de (balans)waarde van de oudedagsverplichting licht gestegen als gevolg van de oprenting met het U-rendement van stel 1%. Op 1 januari 2018 is de verplichting derhalve opgerent tot een bedrag van € 323.959. De korting van 25% is uitsluitend van toepassing op het bedrag van de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer op 31 december 2015, te weten € 300.000.

  1. Verschuldigde loonbelasting (maximaal) (100% – 25%) x € 300.000 x 52%: € 117 000
  2. Verschuldigde loonbelasting (maximaal) 100% x (€ 323.959 – € 300.000) X 52%: € 12.459
    Totaal € 129.459

€ 15.000,- hogere loonbelasting dan in oktober 2017

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Laat uw reactie achter