DGA pensioen in Eigen beheer handhaven, afkopen of omzetten

Op 1 januari 2017 treedt – onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring – de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” in werking. Directeur-grootaandeelhouders krijgen overigens wel tot 1 april 2017 de tijd om de opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB) stop te zetten, de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met de bv zijn vastgelegd aan te passen, een eventueel extern opgebouwd PEB terug te halen naar het intern opgebouwde PEB dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten.
De DGA met pensioen in eigen beheer moet in 2017 daarom een belangrijke keuzes maken:

  1. handhaven van het eind 2016 in eigen beheer opgebouwde pensioen of
  2. dit pensioen afkopen met een aanzienlijk korting of
  3. omzetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting.

Wij berekenen voor de DGA en adviseur de contante waarde van de netto inkomens in de verschillende keuzevarianten op de keuzedatum. VOORBEELD. Er wordt tevens rekening gehouden of er in de BV wel of niet sprake is van onderdekking.  De nadruk ligt daarbij op de fiscale kant; welke optie is fiscaal optimaal. De accountant of belastingadviseur zal daarbij vaak een belangrijke rol spelen bij de juiste afweging (en invoer).

Pensioenverzekering. Is er een bestaande pensioenverzekering die extern is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar dan is extra aandacht nodig om de juiste keuze te maken. Let op, een belangrijk voordeel was dat deze verzekering bij expiratie weer terug naar de BV kon worden afgestort. Dat is na 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er voldoende andere mogelijkheden om de juiste keuze te maken. Zo kan de pensioenverzekering worden omgezet naar een dekkingspolis of kan de verzekering worden aangepast worden aan het vervallen van de mogelijkheden pensioen in eigen beheer op te bouwen. Laat u goed informeren over de keuzes rondom de pensioenverzekering zodat oude rechten niet verloren gaan en de juiste verzekeringselementen in stand blijven..


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

DGA pensioen online berekenen

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Laat uw reactie achter