Premie, kosten en voordelen en nadelen MSV milieuschade verzekering

milieuschadeverzekeringOndergrondse tanks bij een tankstation kunnen gaan lekken. Daar is in alle opzichten veel aandacht voor. Maar minder bekend is de milieu schade bij brand.

Die spuitgasten hebben één doel; de brand moet uit. Het bluswater vermengt zich met de chemicaliën die opgeslagen liggen bij veel bedrijven en kan daarna meestal ongehinderd de grond in sijpelen. Denk maar eens aan Alle bloemenkassen in Aalsmeer met alle chemicaliën die nodig zijn om een mooi bloemetje te kweken. Maar ook aan lekkage van diesel uit de vrachtauto’s en asbest dat vrijkomt bij brand.

Meer sappige schadeverhalen zijn hier te vinden.

Al die ellende kan met een Milieuschadeverzekering worden vermeden maar dan moet u zich even door het volgende saaie verhaal heen worstelen.

De milieuschadeverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

Het risico van milieuschade is voor verzekeraars moeilijk te beoordelen en kan gepaard gaan met zeer hoge schadeclaims.
De milieuschadeverzekering kan door de verzekeraar worden ondergebracht bij het Milieu-aansprakelijkheidsverzekering-samenwerkingsverband (MAS-pool).

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter