AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen vaak niet aanwezig

Veel ingehuurde AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen niet verzekerd

Veel bedrijven zullen werken met ingehuurde zelfstandigen waarbij AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen niet aanwezig zijn. En dus functionarissen die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn voor de AVG activiteiten.

AVG Functionarissen Gegevensbescherming die als zelfstandigen bij bedrijven de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) uitvoeren, horen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen aan hun opdrachtgever. Die AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen verzekeren schade die ontstaat als er een fout gemaakt is. Dit zijn de zogenaamde beroepspolissen. De verzekeraar betaalt, als de claim terecht is, in dat geval het juridische verweer en het mogelijke schadebedrag. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en juist die schade is verzekerd op de AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen.

Bedrijven en organisatie doen er dus verstandig aan te controleren bij hun Functionarissen Gegevensbescherming of zij wel correct verzekerd zijn met AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen.

Functionaris Gegevensbescherming premies

Welke bedrijven moeten functionaris gegevensbescherming hebben?

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen

Voor bedrijven en overheden zijn op grond van artikel 37 van de AVG Functionarissen Gegevensbescherming in drie situaties verplicht. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de wet.

  1. Overheden en publieke organisaties
  2. organisaties die op grote schaal individuen volgen.
  3. organisaties als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken

Organisaties moeten de functionaris gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie het Twitter bericht hieronder. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen

Natuurlijk moet die desbetreffende AVG Functionarissen Gegevensbescherming ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bezitten als zij werkzaam zijn bij een bedrijf. Veel AVG Functionarissen Gegevensbescherming zullen echter denken dat ze gewoon verzekerd zijn op hun (bestaande) beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat blijkt niet het geval. Deze specifieke werkzaamheden moeten immers gemeld worden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De ervaring is dat het verzekeren van deze nieuwe activiteiten voor sommige verzekeraars reden is geen dekking af te geven op de bestaande of nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Online premie.

Richtlijnen voor AVG Functionarissen Gegevensbescherming

Zeker de nieuwe AVG wet en het bijbehorende risico voor AVG Functionarissen Gegevensbescherming noodzaakt  complete AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen inclusief dit speciale risico. Zie ook Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) mei 2018.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Sectoren met AVG aansprakelijkheidsrisico’s


Premies online

Twitter

Video

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter