IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering premie 2021

Directe premie offertes voor een IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering professionals. De beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid voor IT ondernemingen vind u op deze speciale IT pagina.

Kies jaaromzet (ex btw):

Maandpremie €

Jaarpremie €

excl. 21% assurantiebelasting en eenmalig € 12,10 poliskosten.Privacy aansprakelijkheid
Cyber aansprakelijkheid
Data inbreuk
Bedrijfsschade
Hacker schade
Cyber afpersing
Verlies van geld op rekening


Bedrijfsinformatie

Slotvragen


Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen dienstenvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Risico beperken door IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering?

Cyber verzekering IT professionals

Neem privacy- en gegevensbescherming integraal op in de bedrijfscultuur.

Belast één enkele persoon met de eindverantwoordelijkheid voor beveiliging en gegevensbescherming.

Implementeer een programma voor continue opleiding en bewustmaking van het personeel.

Zorg voor waterdichte contracten met leveranciers en relaties.

Identificeer en classificeer de door de organisatie verzamelde en opgeslagen informatietypen/ soorten.

Beperk het aantal verzamelde en bewaarde persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie tot het strikt noodzakelijke minimum.

Evalueer en actualiseer de bestaande veiligheidsmaatregelen, -plannen en -procedures.

Voer continu risicobeoordelingen uit en ga na hoe de vastgestelde risico’s kunnen worden vermeden of beperkt. Paragraaf

 • Administratieve voorzorgsmaatregelen.
 • Fysieke voorzorgsmaatregelen.
 • Technische voorzorgsmaatregelen.

Bereid u voor op incidenten.

Verklein de risico’s met IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering.

First Party-risico’s

Omvatten eigen kosten als gevolg van een inbreuk of een datalek:

 • Kosten van digitaal forensisch onderzoek (om de omvang en reikwijdte van de inbreuk of van het gegevensverlies vast te stellen) – de kosten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van hoe groot of ingrijpend de inbreuk is
 • Melden en Inlichten van gedupeerden – de tarieven kunnen nogal verschillen maar veel aanbieders hebben tarieven afgesproken die uiteenlopen van € 1,25 to € 5 per persoon
 • Kosten voor public relations en crisismanagement
 • Ransomware betalingen door cyberafpersing
 • Kosten van herstel van ICT-systemen

Bij de juiste IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering zijn deze kosten verzekerd.

Third Party-risico’s

Omvatten de kosten die worden gemaakt door inbraak of aansprakelijkheid:

 • Boetes
  • — Boetes opgelegd door de CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)
  • — Boetes / schadevergoedingen van andere instanties
 • Vanwege identiteitsdiefstal
 • Vanwege verlies van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden
 • Vanwege netwerkverstoring
 • Lichamelijk letsel als gevolg van verloren gegevens
 • Psychische en emotionele schade door openbaarmaking van privégegevens
 • Overdracht of verspreiding van een computervirus/-worm of schadelijke software als gevolg van onachtzaamheid

Ook deze kosten zijn vaak binnen de verzekeringsvoorwaarden van de Bij de juiste Cyber verzekering zijn deze kosten verzekerd.

Cyberschade door bestuurdersaansprakelijkheid

IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering

Vooral ook bestuurders kunnen ook flinke gevolgen ondervinden. Zij zullen zich bijvoorbeeld de vraag moeten stellen of een datalek gemeld moet worden. Op basis van een aantal afwegingen kan een organisatie een beslissing maken of een datalek gemeld moet worden:

 1. Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?
 2. Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om andere redenen sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens?
 4. Waren niet alle gegevens (goed) versleuteld, of heeft het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)?

Offerteaanvraag voor bestuurders-aansprakelijkheid. Het verzekeren van het persoonlijke risico van een bestuurder. Zowel voor de fouten die gemaakt worden rondom cyberrisico’s maar ook alle andere bestuurlijke aansprakelijkheid waar een bestuurder mee te maken kan krijgen. Let op dat dit risico niet altijd verzekerd is op een IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering.

Rechtsbijstand IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering

Veroorzaakt u schade, of vinden ze onterecht dat u schade heeft veroorzaakt, het zorgt altijd vrijwel direct voor juridische gevolgen. Juridische ondersteuning moet klaar staan om problemen direct te kunnen aanpakken. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer u niets te verwijten valt. Soms is die verzekeringsdekking aanwezig op een IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering

Vergeet u niet na te denken over een incasso probleem. Want een klant die niet betaalt, is geen klant en moet snel en duidelijk worden benaderd. Uiteraard altijd zodanig dat het klantbelang niet uit het oog wordt verloren. Direct premie

Uitgesloten branches:

 • Financiële instellingen (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensionfondsen);
 • Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen- en hypotheekadviseur);
 • Betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS en American Express);
 • Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, LinkedIn en Twitter);
 • Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings en Standard & Poor’s);
 • Kansspelsector;
 • Seksbranche.

Premieberekeningen online

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen IT-Technologie aansprakelijkheid premie Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Cyberaansprakelijkheid IT-professionals Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video