Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd als een levensverzekering voortijdig wordt beëindigd. Meestal gaat het om de reeds gestorte premiebedragen, verminderd met gemaakte kosten.

Recht van afkoop is een van de beschikkingsrechten, voortvloeiende uit een polis van levensverzekering. De verzekeringnemer kan, indien de voorwaarden van verzekering en de aard van het contract dit toestaan, de verzekering afkopen, d.w.z. het contract beëindigen, waarbij de maatschappij de afkoopwaarde van de verzekering uitkeert. Het recht van afkoop is een vermogensrecht. Niet bij alle verzekeringsvormen bestaat het recht van afkoop.