Eigen gebrek is een fout in de verzekerde zaak zelf, dus niet veroorzaakt door de inwerking van een buiten de verzekerde zaak liggend element. Volgens artikel 249 WvK is dit uitgesloten van de verzekering.

Eigen gebrek motor, vaartuig Schade aan de voorstuwingsinstallatie is uitgesloten indien dit een gevolg is van eigen gebrek, behalve indien het een originele scheepsmotor betreft niet ouder dan 3 jaar en ook niet als brand, ontploffing, aanvaring een gevolg is van het eigen gebrek.