Voor geschillen waarvan het financieel belang minder is dan het drempelbedrag (franchise) bestaat geen aanspraak op de rechtsbijstandverzekering.Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw 65ste een AOW-uitkering ontvangt.