Dit is het gegarandeerd opgebouwde kapitaal op einddatum van de verzekering.