Rechtsbijstandsverzekering Bedrijven

Aanvragen offerte
Aanvragen verzekering
Downloaden brochure

Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen omdat die zaak kansloos wordt geacht terecht is.

Bedrijfsmatig kan de premie (met uitzondering voor ZZP-ers) niet direct online worden verstrekt. Hierboven treft u de nodige informatie om u verder op weg te helpen.