Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen

Aanvragen verzekering
Downloaden polisvoorwaarden

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van dien.
U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekt niet alle schade.

De Werkgeversaansprakelijkheid verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico’s. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers goed gecompenseerd worden voor hun schade. Het verzekerd bedrag van de Werkgeversaansprakelijkheid polis bedraagt maar liefst
€ 2.500.000,- per gebeurtenis.

De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto
uitsluitend WA is verzekerd.

De Werkgeversaansprakelijkheid  verzekering kan als los product gesloten worden, zonder dat het wagenpark bij ons is verzekerd;

Voordelen van de Werkgeversaansprakelijkheid verzekering:

• Uitgebreide dekking op een polis;
• Geen na-verrekeningen;
• Ontwikkelingen in jurisprudentie zijn meeverzekerd;
• Stagiairs zijn gratis meeverzekerd;
• Vrijwilligers kunnen (mee)verzekerd worden.

Premie en condities

De premie wordt berekend volgens een eenvoudige en heldere structuur.

Jaarpremie (indicatie):