Archief van "hijskraan"

Gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan en verzekeringsplicht

WA hijskraanEr is terecht een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan. Goed verzekerd zijn is natuurlijk belangrijk en wij proberen dat ook goed te regelen voor onze klanten. De premie is niet het grootste probleem bij aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering. Die vallen best mee.

WA hijskraan

(On)verplichte certificering

Iedereen kent dat vage gevoel dat, bij het kijken naar een bouwplaats of een andere werkplek, de begeleiding van de kraanmachinist flink te wensen overlaat. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport TCVT probeert daarom al jaren een verplichte certificering te krijgen van de hijsbegeleiders (aanpikkelateurs). Een droevig schadegeval hebben we in 2016 gezien in Den Haag. De Cobouw heeft er een duidelijk artikel over geschreven. de aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering krijgt mede door hun aandacht extra gewicht.

Waar ligt de verantwoordelijkheid aansprakelijkheid WA hijskraan

Hijskraan verzekeringen nemen, denken wij,  wellicht ook gedeeltelijk de verantwoordelijkheid weg die als basis aanwezig zou moeten zijn bij het risicobewust gebruik van een hijskraan. “We zijn toch goed verzekerd….”. Wij zouden daarom ook een voorstander zijn veel meer verantwoordelijkheid voor een goed risicomanagement te leggen bij de verzekeraar van het risico. Zoals het artikel zegt, er is een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan, De hijskraanverzekering, de verzekeringsadviseur en de verzekeringsmaatschappij  spelen daarbij een belangrijke rol. Het start echter met de eigenaar die zich dagelijks bewust is van de financiële gevolgen van schade door de aansprakelijkheid rondom hijskranen. Goede opleidingen, duidelijke afspraken en een doordacht plan verzekeringen en risicomanagement.

 

Aansprakelijkheid WA hijskraan

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan en de bijbehorende verzekering is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een mobiele hijskraan te verzekeren, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van hijskranen te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het verkeersrisico zal minder vaak tot schade leiden dan het werkrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid?

 1. Schade met of door de hijskraan veroorzaakt. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden (meestal de eigenaar van de kraan) voor schade aan
  1. Aansprakelijkheid WA hijskraan richting personen (letselschade). Vooral hierdoor zijn de bedragen op de wettelijke aansprakelijheidsverzekering zo hoog. Een levenslang letsel veroorzaken bij een hijskraan ongeval en er ook wettelijk aansprakelijk voor zijn, betekent een enorme schadeclaim.
  2. Aansprakelijkheid WA hijskraan en zaakschade – met inbegrip van gevolgschade – die met of door de hijskraan is veroorzaakt.
 2. Schade veroorzaakt door de lading De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van de hijskraan.
 3. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De dekking (mobiele) WA hijskraan verzekering is dus voornamelijk bestemd voor het verkeersrisico.
 4. Aansprakelijkheid hijsbegeleiders. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de door de hijskraan (begeleider) veroorzaakte schade.

Natuurlijk is er ook nog de (beperkt) casco schadeverzekering om uitgebreid te bespreken maar daar gaan we in een latere fase naar kijken. De gevoelige aansprakelijkheid bij WA hijskraan verzekeringen is zo belangrijk dat een duidelijke uitleg belangrijk is. Eerst zal in een werksituatie de kans op schade zo klein moeten worden gemaakt. Het verzekeren van het risico dat kunnen wij verzorgen.

WA hijskraan

Audio

In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de hijskraan. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

De hijskraanverzekering. 11 minuten. Link en download

Video

WA hijskraan

hijskraan, Verzekeringen

Aanvulling Wettelijke Aansprakelijkheid, WA Hijskraanverzekering

Aanvullingen op Wettelijke Aansprakelijkheid WA Hijskraanverzekering Wettelijke aansprakelijkheid, WA Hijskraanverzekering is de basisdekking die bij elke hijskraan hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de deze verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen. Hieronder de basisdekkingen en de mogelijke aanvullingen.

 

 

Welke soorten dekking op een hijskraanverzekeringen zijn er?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA ) hijskraanverzekering. Dat is een verzekering die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade.
 2. Beperkt Casco hijskraanverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hijskraan verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
 4. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de hijskraanverzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de hijskraan plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De hijskranen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
 5. Ook letsel van de bestuurder letsel kan meeverzekerd worden op een hijskraanverzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hijskraanbestuurder financieel te compenseren.

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hijskraanverzekeringen. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een hijskraan. Die zijn duidelijk te zien hijskraanongevallen. Niet de schade aan de hijskraan is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste hijskraan. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid WA hijskraanverzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een hijskraan goed en deskundig wordt gebruikt. Wij hebben hier al uitgebreid over geschreven in ons artikel Gevoelige aansprakelijkheid bij WA hijskraan verzekeringen.

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom schades en ongevallen rondom hijskranen. Je mag hopen dat er een goede WA hijskraanverzekering aanwezig was.

 

hijskraan, Verzekeringen