Belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering premie 2019

Een belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dat u goed verzekerd bent als u een beroepsfout maakt, iemand letselschade toebrengt of zaakschade veroorzaakt. BBelastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekeringij een belastingconsulent  beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u niet alleen de schadeclaim maar vooral ook het juridische verweer als iemand uw kantoor terecht of onterecht aansprakelijk stelt. Allianz één van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Kies uw jaaromzet


Jaarpremie
Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de vermogensschade die in de uitoefening van uw beroep wordt veroorzaakt.

Jaarpremie
Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de materiële schade (zaakschade) en letselschade aan personen die wordt veroorzaakt.


Algemeen.

 • Premie per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.
 • Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar is een toeslag van 5%, 4% of 3%.
 • Het verzekerd bedrag is verdubbeld per verzekeringsjaar bij twee claims.
 • Het eigen risico bedraagt:
  • € 125 per aanspraak voor bedrijfsaansprakelijkheid
  • € 1.000 per aanspraak voor beroepsaansprakelijkheid

  Acceptatie en definitieve vaststelling van premies, condities en voorwaarden vindt plaats na beoordeling door Allianz.


 • Aanvraagformulier verzekering


  Kantoorbezetting (aantal)

  Werkverdeling (in %)

  Werkzaamheden

  Werkzaam in sectoren

  Verzekering

  Financieel

  Slotvragen  Informatie belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Verplicht verzekeren?

  Veel beroepsverenigingen van belastingconsulent en fiscalisten eisen een goede uitgebreide beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk aan de volgende verenigingen en federaties:

  1. NFB
  2. NOB
  3. Register belastingadviseurs
  4. Nederlandse orde van Belastingadviseurs
  5. FBR
  6. Fiscalect
  7. College Belastingadviseurs (CB)

  Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

  1. Belastingadviseur beroepsaansprakelijkheidsverzekering
   1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
  2. Belastingconsulent Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
   1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
   2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

  Audio bedrijfsaansprakelijkheid

  Audio belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Premie en naverrekenen

  De belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

  Leveringsvoorwaarden

  Er is bij een belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

  1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
  2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
  3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

  Premie belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  De premie voor een belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, jaarloon of het soort bedrijf dat u heeft. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

  De vergelijking

  Wij beoordelen een belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

  •  Premie
  •  Eigen risico bedrag
  •  Poliskosten
  •  Schadeafhandeling
  •  Branche kennis en voorwaarden
  • Avond en weekend service

  De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen van de belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

  Poliskosten en winstopslag verzekeraar

  Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie van de belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

  Onze inkomsten

  Onze inkomsten bedragen een percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor de belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

  Schade belastingconsulent beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een schade door een beroepsfout, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden.

  Premieberekening