Cyberverzekering en beroepsaansprakelijkheid IT bedrijven

Cyberverzekering en beroepsaansprakelijkheid IT bedrijven zijn onmisbaar om een nauwkeurige afweging te maken welke verzekering past bij een bedrijf. Cyberverzekering, Data Risks verzekering, beroepsaansprakelijkheid bedrijfsaansprakelijkheid of bedrijfsschade; zij hebben elk hun eigen voorwaarden en toelichting nodig.

Cyberverzekering Netwerk en Media Aansprakelijkheid

 • Cyberverzekering en beroepsaansprakelijkheid IT bedrijvenPrivacy aansprakelijkheid
 • Boetes
 • Bedrijfsschade (maximaal 12 maanden)
 • Aanvang retentietijd direct na melding van de onderbreking aan de verzekeraar
 • Retentietijd 8 uur
 • Inschakelen eigen IT specialist tot € 15.000
 • Betaalkaartboetes

Beroepsaansprakelijkheid

 • Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis).
 • Scherpe premie.
 • Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 • Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector.
 • Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 • Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.
 • Unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen.
 • Volledige dekking opzicht/reconstructie.
 • Eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website herstelkosten, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers.

Premies online

Uitsluiting type ondernemingen

Overige voorwaarden Cyberverzekering en beroepsaansprakelijkheid IT bedrijven

Tevens moet u kunnen verklaren dat:

Cyberverzekering en beroepsaansprakelijkheid IT bedrijven zijn polissen met een uitgebreide verzekeringsdekking specifiek voor de autoamtiseringsspecialisten in de branche.


Documentatie en voorwaarden