Verkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2021 AOW

De AOW wordt beschouwd als één van de belangrijkste voorzieningen in Nederland. En dus ook een voorziening waar veel aandacht aan zou moeten worden gegeven vanwege de hoge kosten en het grote maatschappelijke belang. De 4-jaars verkiezing 2021 AOW plannen van een politieke partijen horen dus volop aandacht te krijgen. Hieronder

 • 1. De politieke partij;
 • 2. Een (eigen) korte omschrijving;
 • 3. De gevonden AOW citaten/standpunten uit het programma;
 • 4. Een link naar het partijprogramma.

50 PLUS

AOW maximaal

Verkiezing 2021 AOW

De 50Plus verkiezing 2021 AOW standpunten. 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. AOW-ers krijgen een 13e-maand. Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent); Geen fiscalisering. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven. AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen. We willen voor ouderen met alleen AOW en een klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken. 50PLUS pleit voor digitaliseringlessen voor niet-digivaardige mensen.

50Plus Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


CDA

Geen AOW standpunten bekend

Verkiezing 2021 AOW

De CDA verkiezing 2021 AOW standpunten. Helaas, hun verkiezingsprogramma 2021 AOW standpunt staat nergens vermeld. Er is wel een AOW pagina op de website echter zonder feitelijke AOW standpunten.

CDA Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Christen Unie

Minstens plus 10%

Verkiezing 2021 AOW

De Christen Unie verkiezing 2021 AOW standpunten. De AOW wordt met ten minste 10% verhoogd, maar tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd. Daarnaast wordt de huidige ouderenkorting omgevormd tot een op het huishouden gebaseerde korting met een meer geleidelijke afbouw dan de huidige heffingskorting. We houden naast de basiskorting een ouderenkorting overeind om te voorkomen dat mensen er door de verdere fiscalisering van de AOW op achteruit zouden gaan. We verhogen het wettelijk minimumloon. De bijstand en de AOW stijgen met deze verhoging mee.

CU Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


[Lees meer…] overVerkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Premiestaffel 2019 pensioen 3% staffel

De premiestaffel 2019 is hieronder uitgewerkt. We blijven in Nederland te maken hebben met een stijgende levensverwachting. Daarom heeft de overheid de pensioenleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verhoogd, van 67 naar 68 jaar. Dit betekende een verlaging van de voorheen gehanteerde premiestaffels. Er zijn in december 2019 weer nieuwe beschikbare premiestaffels gemaakt door het Ministerie. Het formele voorlopig staffelbesluit met een 3%rekenrente.

Premiestaffel 2019

De aangepaste premiestaffel 2019 is berekend op basis van de meest recente overlevingstafels

De aangepaste premiestaffels voor een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar zijn berekend op basis van de huidige fiscale pensioenregels.

Toelichting op het gebruik van de premiestaffel 2019

Er zijn 4 kolommen premiestaffel 2019.

 1. De eerste kolom met premiepercentages (kolom: OP) geldt als de werkgever aan de werknemer uitsluitend een OP heeft toegezegd.
 2. De tweede kolom met premiepercentages (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een uitgesteld, tijdsevenredig opgebouwd PP. Het PP bedraagt 70% van het tijdsevenredig opgebouwde OP. ‘Uitgesteld’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum.
 3. De derde kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd PP ter grootte van 70% van dat OP. ‘Direct ingaand’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer, ongeacht op welk moment dat plaatsvindt.
 4. De laatste kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, op de pensioendatum bereikbaar PP. In dit geval zal een deel van het PP op risicobasis verzekerd moeten zijn voor het geval dat de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. Partijen kunnen deze staffel niet gebruiken bij werknemers voor wie geen PP op risicobasis is verzekerd.

Netto pensioenregeling 3%

Premiestaffel 2019

Gerelateerde artikelen:

Belastingdienst staffel besluit december 2019
15 klussen goed bedrijfspensioen beheer

Kentekenregistratie 2021. Zware boetes zonder kenteken.

Kentekenregistratie van land- en bosbouwvoertuigen is verplicht. Per 1 januari 2021 wordt de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De registratieperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Binnen dit jaar moet de registratieplicht dus doorgevoerd zijn.

Wat zijn land- en bosbouwvoertuigen?

 • / Land- of bosbouwtrekkers op wielen en op rupsbanden;
 • / Land- of bosbouwaanhangers;
 • / Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;
 • / Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS);
 • / Mobiele machines (Nieuw per 1 januari 2021).

Boetes kentekenregistratie tractor

Als een landbouwvoertuigen na de verplichtstelling zonder kenteken rijdt dan bedraagt de verwachte boete € 140,-. Of zoals het Ministerie formuleert:

Wanneer een kentekenplichtig landbouwvoertuig staande wordt gehouden zonder kentekenplaat, zal de bestuurder beboet worden wegens overtreding van het voorschrift om het kenteken behoorlijk zichtbaar aanwezig te hebben op of aan een motorrijtuig of aanhang-wagen. De boete daarvoor bedraagt € 140,– exclusief administratiekosten, net als bij andere kentekenplichtige voertuigen die zonder kentekenplaat rondrijden.

Voor de straffen wordt in beginsel aangesloten bij de bestaande boetes voor snelheidsovertredingen en het niet nakomen van de apk-plicht. Op het niet nakomen van de registratieplicht, die is geregeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, staat een boete van € 380,–.

[Lees meer…] overKentekenregistratie 2021. Zware boetes zonder kenteken.

Intermediairwijziging online. Compleet en efficient snel.

Met deze intermediairwijziging wordt Doorneweerd Assurantiën bv de adviseur van uw zakelijke verzekering. Er zijn geen kosten verbonden. Wij gaan direct zorgen dat de verzekering klopt, we helpen u bij schade en controleren het werk van de verzekeringsmaatschappij. Wij krijgen daar vaak deze provisie voor en dit doen we daar graag voor. Op elk moment mag u zonder verplichtingen van gedachte veranderen.

Invoer:

Wij of de verzekeringsmaatschappij behouden zich het recht voor, de gevraagde adviseur-wijziging te weigeren of in overleg afwijkende financiële – of beheerafspraken te maken. U heeft verder altijd het recht, zonder opgave van redenen, per direct weer van adviseur te wijzigen. Op onze website en in onze emails doen we onze best om te zorgen dat alle informatie zo goed mogelijk aansluit bij uw verzekering(en). De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar zijn natuurlijk altijd leidend. Wilt u de precieze verzekeringsdekking weten? Lees dan uw verzekeringsdocumenten. Alles wordt verder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Verzekeraar en intermediairwijziging

Een verzekeringsmaatschappij zal bijna altijd graag meewerken aan een intermediairwijziging. Er zijn een paar redenen waarom ze dat willen.

 • De verzekeraar moet meewerken aan intermediairwijziging. Dit staat in art. 4:103 Wft.
 • Verzekeraars weten bij wijziging dat er ontevredenheid was over de oude adviseur. Daar houden ze rekening mee bij hun dienstverlening.
 • De klant zal meestal een betere dienstverlening krijgen van de nieuwe adviseur. De verzekering wordt gecontroleerd en overbodige verzekeringsdekking worden gecorrigeerd. Ook kan de premie vaak lager en zijn er betere condities mogelijk.

Kosten intermediairwijziging en provisie

Er zijn voor een bedrijf geen kosten verbonden aan het wijzigen van de adviseur. De reden is eenvoudig; de premie blijft gelijk. De nieuwe adviseur zal vaak snel provisie ontvangen van een verzekeringsmaatschappij. Overzicht provisietarieven.

Aansprakelijkheid en intermediairwijziging

intermediairwijziging

Bij een intermediairwijziging controleren wij of de verzekering correct is. Natuurlijk zijn we niet verantwoordelijk voor oorspronkelijke advisering over de risico’s en het eventueel ontbreken van service-informatie en/of profiel. Bij schade moet er immers wel de juiste uitkering worden gedaan. De polis moet passen bij het bedrijf en bij de activiteiten of zaken die verzekerd moeten worden. Het is daarom belangrijk dat u zelf de bedrijfsinformatie doorgeeft aan ons via een bedrijfsinventarisatie.

Audio over afsluiten verzekeringen

Waarom intermediairwijziging Doorneweerd?

Hiermee wordt Doorneweerd Assurantiën bv de adviseur van uw zakelijke verzekering. Er zijn geen kosten verbonden aan deze intermediairwijziging. Wij gaan direct zorgen dat de verzekering klopt, we helpen u bij schade en controleren het werk van de verzekeringsmaatschappij. Wij krijgen daar vaak provisie voor en dit doen we daar graag voor. Op elk moment mag u van gedachte veranderen en weer van adviseur wijzigen, zonder verplichtingen bij ons. Wie is Gerrit-Jan Doorneweerd

Schademelden

Natuurlijk kan er schade zijn waar de verzekering voor bedoeld is. Nadat er een intermediairwijziging is geweest kan schademelden eenvoudig via ons online schadeaangifte formulier

Hier een informatie audio over schademelden.

Een specialist

U bent meteen tevreden na een intermediairwijziging, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

 •  Kosteloze premieopgaves en schadehulp
 •  Tijdsbesparing met unieke online formulieren
 •  Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
 •  Avond en weekend service
 •  Professioneel bedrijfsverzekeringen

Premies & offertes

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

VVE gebouw verzekering (rechtsbijstand) pakketpremies 2021

Een VVE bestuurder zonder een VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. Dan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt de bestuurder een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp door de “eigen” bevriende adviseur.

VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand

VVE pakket verzekering premie berekenen

Het is meestal niet de aansprakelijkheidsclaim die zorgen geeft. Juist het juridische “gedoe” en bijbehorende kosten zorgen voor de slapeloze nachten. De juridische risico’s zijn vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren met een VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand. Veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners om juist dit risico te verzekeren.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstand verzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand detail

[Lees meer…] overVVE gebouw verzekering (rechtsbijstand) pakketpremies 2021

Nationale-Nederlanden Pensioenpremie online rekenmodule 2021

Nationale-Nederlanden Pensioenpremie voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met ook een garantiecomponent. Met Nationale-Nederlanden Pensioenpremie kan de werkgever zelfs de helft van de premie besteden aan een gegarandeerde pensioenuitkering. Het resterende deel van de premie wordt belegd.


Maandsalaris zoals vermeld op de salarisstrook

Parttime %

Leeftijd

Premie werkgever

Premie werknemerOverzicht per deelnemerFormulier collectieve pensioenverzekeringVoorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Beheer Nationale-Nederlanden Pensioenpremie regelingen

Bewust pensioen

Beheer van een Nationale-Nederlanden Pensioenpremie pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Nationale-Nederlanden zal zich immers alleen bezig houden met de administratieve afhandeling maar geen inhoudelijke en praktisch begeleiding geven aan werkgevers. Hier leest u meer over pensioen beheer. Pensioenbeheer varieert in kosten voor bedrijven tot 50 werknemer tussen de € 10,- en € 25,- per werknemer per maand. Deze kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

Kosten advies Nationale-Nederlanden Pensioenpremie

Wij ontvangen geen pensioenprovisie van de verzekeraars. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd met vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. Rekent u op een vaste offerteprijs van € 1.500,- tot € 3.000,-. Daarvoor wordt u als werkgever volledig geïnformeerd. Alle informatie daarover vindt u hier.

Voordelen Nationale-Nederlanden Pensioenpremie werkgever

 1. Zeer lage administratie- en overheadkosten;
 2. Snelle uitwerking, begeleiding en communicatie;
 3. Alle documenten digitaal en rechtstreeks;
 4. Klachtenvrije pensioenbeheer;
 5. Een Nationale-Nederlanden Pensioenpremie regeling voor een soepele arbeidsvoorwaarden.
 6. Korte contractperiode

Aanvullende verzekeringen

 • Partner- en wezenpensioen
 • Anw-Hiatenpensioen
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bijzondere zaken voor de werknemer

Bewust pensioen
 • Combinatie van beleggen en garantie, waarbij uw werknemer kan kiezen voor aanvullende garantie
 • Uw werknemer kan vanaf de leeftijd van 50 jaar delen van het opgebouwde belegde vermogen aanwenden voor het aankopen van een pensioenuitkering (pensioenclick)
 • De wijze van beleggen wordt gebaseerd op het persoonlijke risicoprofiel van uw werknemers
 • Altijd online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering, de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum mogelijk te verwacht

De overige bijzondere details

[Lees meer…] overNationale-Nederlanden Pensioenpremie online rekenmodule 2021

WA Graafmachine verzekering 5 handige toevoegingen

WA Graafmachine verzekering

WA Graafmachine verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke graafmachine hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de WA Graafmachine verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Graafmachine premie berekenen

Welke soorten dekkingen wa Graafmachine verzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Graafmachine verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Premieberekening. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de graafmachine verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de graver ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA Graafmachine verzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de graafmachine plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De graafmachine mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
  4. Ook letsel van de bestuurder kan meeverzekerd worden op een WA Graafmachine verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de Graafmachine bestuurder financieel te compenseren.
  5. Ondergrondse schade is natuurlijk snel gemaakt tijdens het graven. Wees vooral even goed attent op WION eisen. Lees deze uitleg ook nog even voor een duidelijke uitleg vanuit de verzekeraars.

Audio WA Graafmachine verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij Graafmachine verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Graafschade of bedrijfsaansprakelijkheid?

Graafschade. Een graafmachine trekt een kabel kapot. U wordt aansprakelijk gesteld. Elke graafmachine is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Meestal is daar ondergrondse schade op de WA Graafmachine verzekering meeverzekerd (controleer!).

Eigen risico graafschade. Verzekeraars zullen die soms standaard verzekerd hebben op een verzekering. De premie voor ondergrondse schade is dan een onderdeel van de termijnpremie. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 250,- maar € 500,- is ook heel gebruikelijk. Dat eigen risico kan veel hoger zijn als er geen aandacht is gegeven aan zorgvuldig werken. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som is een verzekeringsafspraak.

Bedrijfsaansprakelijkheid). U pakt een schop en steekt door een kabel heen. Dan is die schade meestal verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze schade is dus niet verzekerd op de WA Graafmachine verzekering verzekering. Vandaar dat ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een no-brainer is voor elk bedrijf.

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeraars kunnen soms standaard clausules hebben voor kabel en leiding schade. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 0,- maar € 15.000,- is ook heel gebruikelijk als er bijvoorbeeld geen klick-melding geweest en er geen rekening mee is gehouden. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som zijn soms verzekeringsclausules.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ongevallen en letselschade bij WA Graafmachine verzekering

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een graafmachine. Die problemen zijn duidelijk te zien graafmachine ongevallen. Niet de schade aan de graafmachine is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste graafmachine. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid Graafmachine verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een graafmachine goed en deskundig wordt gebruikt.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online berekenen

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Video

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom wegzakkende graafmachines. Je mag hopen dat er een goede WA Graafmachine verzekering aanwezig was.

Voorbeeld casco schade

Een WA Graafmachine verzekering verzekert dus NIET schade aan de eigen graver. Een WA Graafmachine verzekering zorgt er voor dat als er door de graver schade wordt veroorzaakt deze zaakschade of letselschade wordt vergoed.

De eigen pensioen bijdrage 2021 berekening online

Eind van de maand januari 2021 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioen bijdrage 2021 te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2021 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2021 . Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2021 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld eigen pensioen bijdrage 2021

 1. Salaris € 34.544,- fulltime
 2. AOW franchise 2021 € 14.544,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2021 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
[Lees meer…] overDe eigen pensioen bijdrage 2021 berekening online

Bedrijfsschadeverzekering 2021. Direct online offerte aanvragen.

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering (ook wel omzetdervingsverzekering) zorgt dat bij een bedrijfsstilstand de brutowinst is verzekerd. Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw).  Alternatieven berekening: de vaste kosten plus de nettowinst.


Brutowinst of huurderving

Uitkeringsduur.

Bedrijven voorzieningen

Financieel en verzekering

Bedrijfsinformatie


Toelichting bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen met een bedrijfsschadeverzekering.

bedrijfsschadeverzekering

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

De begrippen Bedrijfsschadeverzekering

1. Brutowinst

De bedrijfsschadeverzekering verzekert de vermindering van de brutowinst. Is er schade in uw bedrijf, of in het winkelcentrum waar uw bedrijf staat? En is uw omzet daardoor lager, of kunt u minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de huur en de salarissen. Brutowinst wiki

Looptijd bedrijfsschadeverzekering uitkering:

 • tot de uitkeringstermijn is afgelopen;
 • als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn;
 • als de productie of de omzet binnen deze termijn weer op peil is van voor de schade.

2. Vaste lasten bedrijfsschadeverzekering

Vergoeding van de vaste lasten van uw bedrijfsvestiging. Denk bijvoorbeeld aan huur.

3. Doorbetalen salarissen

Doorbetaling van salarissen gewaarborgd. Is er schade in uw bedrijf en kan er daardoor niet of minder gewerkt worden? Met de uitkering uit de bedrijfsschadeverzekering kunt u gewoon de salarissen doorbetalen.

4. Naverrekening clausule

Deze clausule vraagt de ondernemer in het begin van het nieuwe jaar een opgave te vertrekken het juiste verzekerd bedrag aan te geven voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de te veel of te weinig betaalde premie verrekend. Het opgegeven brutowinstbedrag moet gelijk zijn aan de brutowinst van het voorafgaande boekjaar.  De clausule vangt schommelingen in het verzekerd bedrag op tot een bepaald percentage (meestal 30%). Dit betekent dat wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, de verzekeraar maximaal 30% overdekking verleent. Het opgeven van een te laag bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering kan onderverzekering tot gevolg hebben. Dus bij schade een lagere uitkering.

Geen volledig boekjaar. Als er nog geen sprake is van een volledig boekjaar, geef dan een raming. In dat geval geeft u de verwachte brutowinst op, op basis van de al gerealiseerde brutowinst. Hou hierbij rekening met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Startend bedrijf. En als er nog helemaal geen brutowinst is gerealiseerd? Neem dan de omzetprognose uit het ondernemingsplan, verminderd met de verwachte variabele kosten (exclusief btw).

5. Waardoor schade bij een bedrijfsschadeverzekering?

 1. brand,
 2. ontploffing,
 3. blikseminslag,
 4. storm-, waterschade,
 5. inbraak,
 6. aanrijding/aanvaring,
 7. straatafzetting en
 8. het wegvallen van stroom- of watervoorziening

6. uitsluitingen bedrijfsschadeverzekering

 1. Molest,
 2. vulkanische uitbarsting,
 3. aardbeving,
 4. overstroming en
 5. atoomkernreacties

7. Het berekenen van het verzekerd bedrag

Het is niet voor iedereen even eenvoudig het juiste bedrag te bepalen om te verzekeren. De berekening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

 • Brutowinst. Dat zijn de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.
 • Alternatieve berekening: de omzet minus de variabele kosten.

Beide worden gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn, de schadeperiode waarover de verzekering uit blijft keren, moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Premie. De premie van een bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het het toeleveringsrisico – uitvallen centraal magazijn – of het wegvallen van een met name genoemde publiekstrekker bijvoorbeeld: winkelcentrum, ziekenhuis.

Deze verzekering is geen zogenaamde Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die verzekert de aansprakelijkheid  door veroorzaakte schade aan zaken of letselschade en niet de eigen schade.

Schade bedrijfsschadeverzekering

Is er een zaakschade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Juist de bedrijfsschadeverzekering moet ervoor zorgen dat er snel weer gestart wordt. Verzekeraars zullen dus ook zelf graag snel met u om tafel willen zitten om de juiste schade-afhandeling te bespreken. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Video

Brandpreventietips

De premie van Bedrijfsschadeverzekering is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

Bedrijfsschadeverzekering winkel
 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
Bedrijfsschadeverzekering winkel

Waarom wij?

1. Betaalbaar. Een gunstige prijs en de best passende bedrijfsschadeverzekering.
2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd bij zakelijke schadeverzekeringen.

We zorgen dat u meteen tevreden bent met de bedrijfsschadeverzekering. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Offertes en premies

Video

Audio over afsluiten verzekeringen