DGA Pensioen in Eigen Beheer vergelijking handhaven/afkopen/omzetten

Voorbeeld van de uitkomsten van de vergelijking
Handleiding invoer velden.


Invoer gegevens algemeen

Geboortedatum DGA datum
AOW start dan op datum
Gehuwd
Datum afkoop/omzetting in oudedagsverplichting datum

Waardes Pensioen in Eigen Beheer

Fiscale waardering eindbalans 2015
Fiscale waardering op afkoopdatum
Beschikbaar pensioenvermogen in de BV

Pensioen

Pensioendatum OP datum
Opgebouwd OP eind 2016
Uitkeringsduur OP jaren
Pensioendatum TOP datum
Opgebouwd TOP eind 2016
Duur TOP jaren
Voor-indexatie %
Na-indexatie %

Oudedagsverplichting

Ingangsdatum uitkeringen oudedagsverplichting

Gegevens afkoop pensioen

Middeling toepassen

Bij uitkeringen naar privé in Box3

Rekening houden met heffingsvrij vermogen
Rekening houden met heffingsvrij vermogen partner
Welk deel netto afkoopsom (incl belastingteruggaaf middeling) gaat naar box 3? %

Bij TBS-vordering in rekening courant

Wordt rente bijgeschreven op rekening courant?
Het deel van de rente dat op rekening courant blijft %

Overige gegevens

Rekenrente contant maken belastingen en uitkeringen %
Rendement Box 3/pensioenvermogen/oudedagsverplichting %
Rente op TBS-vordering in rekening courant %
Oprenting Oudedagsverplichting (u-rendement) %
VPB-besparing %
Zo ja, welk VPB-tarief?
VPB-besparing over rendement kapitaalstorting %
Zo ja, welk VPB-tarief?
Indicatie verwacht inkomen tot pensioendatum

Bedrijfsnaam*
Uw naam*
Uw emailadres*
Uw telefoonnummer*
Naam of referentie DGA
Opmerkingen


Wij vragen voor deze berekening een vergoeding van € 175,- excl BTW.