DGA pensioenverzekering

Algemeen

Met een DGA pensioenverzekering bouwt de DGA een oudedagspensioen op. De DGA investeert (betaalt premie) voor het opbouwen van een pensioenkapitaal. Die premie zijn bedrijfskosten als deze binnen bepaalde maximale grenzen blijft. 

Naarmate u ouder wordt, zal er meer premie worden betaald om steeds hetzelfde pensioen op te bouwen.  Die premie moet natuurlijk een zo goed mogelijk rendement opleveren. 

Als DGA doet u dat met de meest gekozen life-cycle opbouw want een opbouw met een gegarandeerd eindkapitaal levert te weinig op voor een goed pensioen. Beleggen in aandelen biedt meer kans op een hoger rendement, maar heeft ook een verhoogd risico dat het kapitaal in waarde daalt. Met lifecycles ver is een solide mix tussen rendement en risico. Veel collectieve pensioenregelingen kennen ook deze lifecycles.

Staffel premies

De premiehoogte van een DGA pensioenverzekering wordt uitgedrukt als % van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het (pensioengevend) salaris – de AOW-franchise. De genoemde percentage zijn maximale bedragen; minder mag altijd.

Rekenuitgangspunten

Lifecycles

Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal in een DGA pensioenverzekering wordt de pensioenpremie belegd in beleggingsfondsen. Beleggen via lifecycles betekent het zo goed mogelijk afstemmen van dat risico op uw levensfase. Hoe korter de periode voordat u met pensioen gaat duurt, hoe minder risicovol de beleggingen. Een lifecycle beweegt als het ware met uw leven mee en bouwt het risico automatisch af. Dit doen ze door de risicovollere beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te verkopen. Daar kopen ze beleggingen met minder risico voor terug (bijvoorbeeld obligaties). Zo wordt de pensioenuitkering voor u minder afhankelijk van de marktomstandigheden.

Waarom geen garantiepensioen? Dat lijkt een verstandige keuze. Maar de zekerheid is beperkt. Los van het extreme lage rendement door de lage rentestand, zal ook op de pensioendatum de inflatie een grote invloed kunnen hebben op de werkelijke waarde. Er zijn daarom ook weinig verzekeraars die garantie pensioenen aanbieden aan DGA’s.

Passieve lifecycles

Bij een DGA pensioenverzekering wordt, om de kosten zo laag mogelijk te houden, voor u belegd in passieve beleggingsfondsen. Een passief beleggingsfonds volgt de benchmark. Een benchmark is een vastgestelde standaard (bijvoorbeeld de AEX, of de DowJones). Een passief fonds wordt, in tegenstelling tot een actief fonds, niet actief beheerd. Daardoor zijn rendementen vergelijkbaar met die van de benchmark. De fondsbeheerder probeert de benchmark te volgen en niet te verslaan.

Uitgebreide informatie Lifecycle Allianz

Onzekerheden DGA pensioenverzekering

We gaan er bij deze berekening vanuit dat het salaris, franchise, de premie en het rendement tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke  pensioenkapitaal ook anders zijn. Dat risico wordt beperkt doordat een lifecycle fonds naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, het beleggingsrisico steeds verder zal verminderen.

Beleggingsprofiel

De verzekeraar belegt uw premie voor een DGA pensioenverzekering volgens het Neutraal profiel. Kiest u liever voor een defensieve of offensieve beleggingsstrategie? Dan kunt u dat aangeven door een beleggingsprofiel in te vullen. Gedurende de looptijd van de verzekering kan dit profiel veranderen door wijzigingen in uw persoonlijke en/of inkomenssituatie. Vult u dan opnieuw een beleggingsprofiel in om te kijken of uw huidige beleggingsmix nog aansluit op uw persoonlijke situatie.

Actuarieel

De 100% beschikbare staffelpremies zijn gebaseerd op de 3% Ministeriële staffel 2018 tabel 1 kolom 2 bij een ML 1,875% OP en uitgesteld PP en richtleeftijd 68 jaar. Gebruikt is overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

Nabestaanden- en wezenpensioen

Bij een DGA pensioenverzekering kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

Allianz

Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld. Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers.

Allianz Nederlanden heeft tevens alle Aegon zakelijke verzekering en relaties overgenomen. Hiermee hebben zij direct een vooraanstaande verzekeringspositie in Nederland verkregen.

Verantwoord beleggen Allianz

Allianz neemt verantwoord beleggen serieus. We houden ons daarom aan verschillende standaarden en richtlijnen. Zoals de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (UNPRI) en de Global Compact-principes van de VN. Zij nemen bij onze beleggingsbeslissingen niet alleen economische aspecten mee. We letten op het milieu, op sociale factoren en op governance (de wijze van besturen).

Premieberekeningen