Uitvoeringsovereenkomsten pensioenregelingen en pensioencontracten

Verzekeraars wijzigen in hoog tempo de uitvoeringsovereenkomsten door de wetswijzigingen Wet VMO (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) 2015 en de verlaging van de pensioenopbouw via de Wet VAP (Wet Verhoging AOW en pensioenleeftijd) 2014. Werkgevers zullen nieuwe voorwaarden gepresenteerd krijgen. Niet alleen worden immers de bovenstaande wetten gewijzigd; ook worden er veel eigen pensioenproducten gewijzigd als gevolg van interne en externe redenen.

Bestudeer de uitvoeringsovereenkomsten daarom zorgvuldig. Zorg er voor dat de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst synchroon lopen met de afspraken die zijn gemaakt met de werknemers. Leg daarom voor een extra controle, het oorspronkelijke voorstel naast het nieuwe uitvoeringsovereenkomst om eventuele verschillen te ontdekken. Controleer ook de oude overeenkomst met de nieuwe en wees attent op onredelijke voorwaarden.

Twijfels over de juistheid van uw pensioendocumenten van verzekeraars? Laat het controleren.

Stuur mij een prijsopgave voor:
UitvoeringsovereenkomstPensioenreglementAVA notulen

Uw naam en bedrijfsnaam (verplicht)

Emailmail (verplicht)

Telefoonnummer voor aanvullende vragen (verplicht)

Aanvullende opmerkingen

Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet u plugin Really Simple CAPTCHA installeren.
Typ de tekens hier: en

Vraag informatie via 020-6200825 aan G.J. Doorneweerd of contact.

Wat is een uitvoeringsovereenkomst?
In de nieuwe Pensioenwet (Pw) is de uitvoeringsovereenkomst opgenomen. Dit is de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of meer pensioenreglementen.

In de aanpassing van de pensioenwetgeving zijn de verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen verduidelijkt. Ook is expliciet aangesloten bij de driehoeksverhouding tussen werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder. De uitvoeringsovereenkomst geeft inhoud aan de onderbrengingsplicht van de pensioenovereenkomst.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt voor deze driehoeksverhouding is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. Binnen deze driehoek gelden de volgende verhoudingen:

Op het moment dat de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten, heeft hij een onderbrengingsplicht. De overeenkomst moet uiterlijk op het moment dat een werknemer pensioenaanspraken verwerft, ondergebracht worden door het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met:

Een pensioenuitvoerder
Als pensioenuitvoerder kunnen optreden een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar een buitenlandse instelling die voldoet aan de wettelijke vereisten

Uitzonderingen
De verplichting tot het sluiten van een uitvoeringsoverkomst geldt níet indien:

Inhoud
In de uitvoeringsoverkomst dienen in ieder geval de volgende onderwerpen te worden opgenomen:

Soortgelijke voorwaarden gelden volgens de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) ook voor beroepspensioenregelingen. Tevens kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen, voor zover overeengekomen:

Aanlevering
De Pw onderkent twee momenten van aanlevering van de uitvoeringsovereenkomst:

De aanlevering van de uitvoeringsovereenkomst door beroepspensioenfondsen is op dezelfde wijze geregeld volgens de Wvb.