Provisiepraat

Het was gisteren een heerlijke DSB provisiedag. Alleen op Skyradio heb ik niets gehoord over provisies. Verder was er een tsunami van intelligente en oerdomme politici, deskundigen, wijsneuzen en blaaskaken die in een microfoon iets mochten roepen. Het lijkt bij het komende faillissement te draaien om de koopsompolissen maar dat is schijn. Dus maar even terug naar de feiten voordat de cafépraat de overhand krijgt.

De termen
Woonlastenverzekering = Kredietbeschermer = Inkomenbeschermer = Kredietlastenbeschermer

Deze verzekering zorgt er voor dat als er iemand overlijdt, arbeidsongeschikt wordt of in de WW terecht komt, er een uitkering volgt zodat de klant de hypotheeklening of krediet kan blijven betalen. Die verzekering kan gekocht worden tegen een maandelijks premie of een koopsom; de nu veel genoemde koopsompolis.

Strafbaar?
Het feit op zich dat de DSB veel verdiende (80%-90%) aan de koopsompolissen, is onbehoorlijk, maar is geen strafbaar feit. Deze provisie zal in veel gevallen zelfs binnen de nieuwe inducementsnorm blijven. Ook zal het een tour de force zijn aan te tonen dat de DSB haar zorg- en informatieplicht niet is nagekomen want ongetwijfeld heeft de DSB haar klanten alle kleine lettertjes toegezonden. De strenge Wft zal er ook nauwelijks gaten in kunnen schieten.

Te hoge hypotheekleningen
Er zal intensief door de AFM gekeken kunnen worden naar overcreditering. Oftewel, te hoge hypotheeklening in relatie tot het inkomen. Daar zit vermoedelijk nog veel hypotheekleed.

Koopsom meefinancieren
Het is extra treurig als die koopsompolisen worden meegefinancieerd naast een gewone hypotheeklening.  Die effecten kunt u hier lezen. Deze koopsommen konden worden meegefinancieerd doordat de waarde van de woning, naar het schijnt, door de DSB vaak hoog ingeschat werd. Ongetwijfeld zal er nog onderzoek komen naar deze “enthousiaste” taxaties want dat kan verklaren waarom iedereen zo gemakkelijk opgescheept kon worden met koopsompolissen.

Veel kopers, weinig verkopers

Het AFM gaf gisteren nog expliciet aan dat het hier slechts gaat om een beperkt klein groepje bemiddelaars en nog minder (vaak internationaal werkende) verzekeraars. Het merendeel van de adviseurs is ver weg gebleven van deze markt.

Tenslotte een idee
Wij waren zelf ook verbaasd toen we hoorde dat de DSB 80% provisie overhield aan zo’n koopsompolis. In uitzonderingsgevallen ontvangen bemiddelaars namelijk 25% provisie van de premie maar in de meeste gevallen aanzienlijk minder dan 10%. Hier staan alle provisies die de meeste adviseurs ontvangen.

Gelukkig werken wij inmiddels grotendeels op uurtarief. Misschien is zo’n uurtariefsysteem voor hypotheken ook wel een goed (verplicht) nieuw business model voor banken.