Ondergrondse schade werkmaterieel

Dekking voor (de aansprakelijkheid voor) schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen.

Bij onder de dekking vallende schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels, buizen en/of leidingen geldt een eigen risico van € 1.000. Dit eigen risico wordt niet toegepast indien wordt aangetoond dat alle in het kader van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen.

Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding en de exact uit te keren vergoedingen zie de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

(Online) premieopgave rekenboxen werkmaterieel