Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden 2019

Veel advocaten zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden stopt 2018. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Achtergrond. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocaten. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kosten factor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind 2018 moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

Zelf berekenen alternatief HDI

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de HDI als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. HDI als één van de grootste Duitse verzekeraars heeft al lange tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. Veel verzekeringsmaatschappijen gebruikte HDI al lange tijd voor het herverzekeren van de risico’s gezien de grote deskundigheid van deze verzekeraar. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor HDI Global dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk

27 keuze vragen ter vergelijken

Het afsluiten van ene nieuwe verzekering als alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden  is specialistenwerk.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Verzekert de polis tegen nalatigheid?
 3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
 4. Is er dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
 5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de
 6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico?
 9. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 10. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 11. Kijk of er voldoende expertise is bij de verzekeraar.
 12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 13. Is de verzekerde som conform de eisen die de Orde stelt?
 14. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 15. Welke uitsluitingen zijn er?
 16. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 17. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 18. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 19. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 20. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 21. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 22. Op welke manier is de naverrekening georganiseerd?
 23. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 24. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?
 25. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden
 26. Welke diensten en deskundigheid is er bij de adviseur aanwezig?
 27. Zijn de registratie AFM en Kifid op orde. En is er voldoende continuïteit?

Zowel de adviseur als de advocaat zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen die gedurende de looptijd kunnen gebeuren. Het alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden  vergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut. Ons artikel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen is ook verstandig om door te nemen zodat er een goede keuze wordt gemaakt.

Een paar voorbeelden

Advocaten krijgen jaarlijks tientallen rechterlijke uitspraken rondom beroepsaansprakelijkheid voor hun kiezen. Bij die uitspraken zien we een scala aan mogelijke verwijten zien, uiteenlopend van

Het zijn slechts een paar van de vele voorbeelden waar advocaten mee geconfronteerd kunnen worden. Boeiend over alle details rondom de beroepsaansprakelijkheid is het lezen van Wanneer is fout ook goed fout? Beroepsaansprakelijkheid van advocaten onder de loep (pdf). Een doorwrocht artikel over veel zaken rondom de beroepsaansprakelijkheidsproblematiek van advocaten.

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering is sine qua non

Voor beroepen, zoals advocaten, is deze verzekering verplicht. Lange tijd was de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden één van de belangrijkste mogelijkheden dit risico te verzekeren. Dus niet alle beroepen konden/kunnen verzekerd worden tegen dit risico. De verplichting eisen advocaten zijn te vinden op de Orde-regelgeving. Bij het stoppen van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden is vergelijken nu een belangrijke beslissing.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Wat wordt niet vergoed?

De Beroepsaansprakelijkheids­verzekering is een aanvulling op de Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven. Het is geen vervanging. Schade aan personen of zaken is dan ook niet gedekt op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering. Dat was ook niet het geval bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. Het kan dus verstandig dit risico mee te verzekeren op de HDI polis.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering?

De AVB (Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven) verzekert alleen schade aan personen of zaken, maar geen zuivere vermogensschade. Ook is letselschade meeverzekerd dus. Op de fiets naar kantoor rijden en een voetganger aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Maar ook een koffiezetapparaat dat u ‘s nachts heeft aan laten staan en tot een regres leidt door de verzekeraar van de buren bij een veroorzaakte brand. Lees een koffiezetapparaat van 2,5 miljoen.

Vermogensschade

Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten van een advocaat. Met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering is de advocaat hiervoor verzekerd.

Combinatie

Door deze verzekeringsdekkingen te combineren bij één verzekeringsmaatschappij en de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen als alternatief voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden, blokkeert u het mogelijk afschuiven van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere verzekeringsmaatschappij. Oftewel, u komt nooit in een discussie terecht tussen de verschillende verzekeraars. Als naast beroepsaansprakelijkheid ook zaak- of personenschade denkbaar is als gevolg van een beroepsfout, is het dus zeker verstandig om voor één verzekeringsmaatschappij te kiezen. In veel gevallen is het nuttig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te combineren met uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De hoofddekking is meestal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar direct of later de bedrijfsaansprakelijkheid aan kan worden toegevoegd.

Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk

Wat is uitgesloten aansprakelijkheid?

Bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bieden de volgende aansprakelijkheden géén verzekeringsdekking:
• Algemene aansprakelijkheid
• Werkgeversaansprakelijkheid
• Productenaansprakelijkheid
• Milieuaansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid

Wilt u een algemene maatwerkofferte, kies dan voor dit online formulier waar bijna elke verzekering eenvoudig aan te vragen is.

Waarom wij?

 1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering als vervanging voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de juridische branche.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

De advocaat aansprakelijk stellen gaat heel gemakkelijk.

 

 

Verzekeringen

Laat uw reactie achter