CAR verzekering zelfbouw – 2018 directe premies particulieren

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR verzekering zelfbouw kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. CAR verzekering zelfbouwDaarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR verzekering zelfbouw doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

Vaste duidelijke premie CAR verzekering zelfbouw

De CAR verzekering zelfbouw verzekering premie hangt af van een aantal zaken, onder andere van de bouwtermijn en de (geschatte) eindwaarde van het bouwwerk. U betaalt de premie in één keer. En u bent dan meestal gedurende maximaal 12 maanden verzekerd. Bij de bouw van een eigen woning van € 300.000,- zal de eenmalige premie globaal € 500- tot € 800,- bedragen. Zowel het werk als de aansprakelijkheid is dan verzekerd.

Professionele partijen zoals aannemers en klusbedrijven kunnen via de volgende pagina’s informatie ontvangen

1. Het werk is verzekerd

De CAR verzekering zelfbouw verzekering vergoedt vaak de volgende schade:

 1. Schade aan uw woning tijdens de (ver)bouwperiode, zelfs als u de schade zelf veroorzaakt;
 2. Schade die het bouwbedrijf veroorzaakt bij werk na de oplevering, tijdens de onderhoudsperiode (standaard 3 maanden). Maar alleen als de onderhoudsperiode in het contract met de aannemer of in het bouwplan staat. De kosten van het opruimen van de schade zijn gratis meeverzekerd voor maximaal 10 procent van het verzekerde bedrag.
 3. Diefstal van bouwmaterialen.

2. De aansprakelijkheid voor schade aan andere is verzekerd

De CAR verzekering zelfbouw Verzekering is ook een aansprakelijkheidsverzekering:

 1. Veroorzaakt u met uw werkzaamheden schade bij anderen? Dan bent u daarvoor verzekerd. Let op: dit geldt alleen voor schade die u veroorzaakt tijdens de bouw of verbouwing, of tijdens de onderhoudsperiode vlak daarna.

Voor particulieren?

De CAR verzekering zelfbouw verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

3. Extra mee te verzekeren

 1. Verhoogde secundaire aansprakelijkheidsdekking. Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).
 2. steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen;
 3. Is het werk klaar en opgeleverd. Ook daarna kan er nog schade ontstaan. Ook gedurende deze onderhoudstermijn kunt u verzekerd zijn.
 4. Duurt het werk door een schade langer dan verwacht? Dan moet u langer op een andere plek wonen. U kunt deze extra huisvestingskosten meeverzekeren op de CAR verzekering zelfbouw Verzekering.

Uitgesloten schade

 1. Schade die een andere verzekering al vergoedt;
 2. Schade aan personen die beroepsmatig meewerken aan de bouw of verbouwing;
 3. Schade aan bestaande gebouwen door brand of ontploffing, dit is gedekt onder  de brand/opstalverzekering.

Wel verzekerd voorbeeld

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken.

Eigen risico’s

Er is vaak standaard een eigen risico van € 500, -. Het eigen risico voor schade door diefstal, storm, vandalisme en brandstichting is meestal € 1000, – en voor hei-werkzaamheden moet u rekening houden met ongeveer € 1250, -. Natuurlijk wilt u schade voorkomen dus schenk ook veel aandacht aan preventie. Hier een professioneel overzicht van de mogelijke maatregelen.

Overzicht

 1. Het werk/project is verzekerd op de CAR verzekering zelfbouw verzekering. Verzekerd is schade aan de bouwmaterialen op de bouwplaats, het bouwwerk zelf en de onderdelen daarvan.
 2. Aansprakelijkheid is meeverzekerd. Verzekerd is de aansprakelijkheid op de bouwplaats. Dit onderdeel verzekerd de schade door de werkzaamheden aan spullen of mensen die niet bij het werk horen.
 3. Optie. Bestaande eigendommen opdrachtgever
 4. Optie. Schade door de werkzaamheden aan het bestaande gebouw van uzelf. Niet verzekerd is schade door andere oorzaken of door brand/ontploffing.
 5. Optie. Extra huisvestingskosten. De onverwachte extra kosten voor uw huisvesting, als de bouw vertraging
  oploopt door een verzekerde schade.

Video

Verzekeringen

Laat uw reactie achter