CAR verzekering zelfbouw – 2021 directe premies particulieren

premie bouwverzekering
CAR verzekering zelfbouw

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR verzekering zelfbouw kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR verzekering zelfbouw doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

Bouw eigen woning - CAR premie berekenen

Vaste duidelijke premie CAR verzekering zelfbouw

De CAR verzekering zelfbouw verzekering premie hangt af van een aantal zaken, onder andere van de bouwtermijn en de (geschatte) eindwaarde van het bouwwerk. U betaalt de premie in één keer. En u bent dan meestal gedurende maximaal 12 maanden verzekerd. Bij de bouw van een eigen woning van € 300.000,- zal de eenmalige premie globaal € 500- tot € 800,- bedragen. Zowel het werk als de aansprakelijkheid is dan verzekerd.

1. Het werk is verzekerd op een CAR verzekering zelfbouw

De CAR verzekering zelfbouw verzekering vergoedt vaak de volgende schade:

 1. Schade aan uw woning tijdens de (ver)bouwperiode, zelfs als u de schade zelf veroorzaakt;
 2. Schade die het bouwbedrijf veroorzaakt bij werk na de oplevering, tijdens de onderhoudsperiode (standaard 3 maanden). Maar alleen als de onderhoudsperiode in het contract met de aannemer of in het bouwplan staat. De kosten van het opruimen van de schade zijn gratis meeverzekerd voor maximaal 10 procent van het verzekerde bedrag.
 3. Diefstal van bouwmaterialen.

2. De aansprakelijkheid voor schade aan andere is verzekerd

De CAR verzekering zelfbouw Verzekering is ook een aansprakelijkheidsverzekering:

 1. Veroorzaakt u met uw werkzaamheden schade bij anderen? Dan bent u daarvoor verzekerd. Let op: dit geldt alleen voor schade die u veroorzaakt tijdens de bouw of verbouwing, of tijdens de onderhoudsperiode vlak daarna.

CAR verzekering zelfbouw voor particulieren?

De CAR verzekering zelfbouw verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

3. Extra mee te verzekeren

 1. Verhoogde secundaire aansprakelijkheidsdekking. Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).
 2. Uw bestaande eigendommen meeverzekeren? Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.
 3. Wilt u hulpmaterieel meeverzekeren? Dat kan ook. Het gaat hier om alle materialen die nodig zijn om het werk te doen. Denk maar eens aan steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen;
 4. Is het werk klaar en opgeleverd. Ook daarna kan er nog schade ontstaan. Ook gedurende deze onderhoudstermijn kunt u verzekerd zijn.
 5. Duurt het werk door een schade langer dan verwacht? Dan moet u langer op een andere plek wonen. U kunt deze extra huisvestingskosten meeverzekeren op de CAR verzekering zelfbouw Verzekering.

Uitgesloten schade

 1. Schade die een andere verzekering al vergoedt;
 2. Schade aan personen die beroepsmatig meewerken aan de bouw of verbouwing;
 3. Schade aan bestaande gebouwen door brand of ontploffing, dit is gedekt onder  de brand/opstalverzekering.

Voorbeeld schade CAR verzekering zelfbouw

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering.

Eigen risico’s

Er is vaak standaard een eigen risico van € 500, -. Het eigen risico voor schade door diefstal, storm, vandalisme en brandstichting is meestal € 1000, – en voor hei-werkzaamheden moet u rekening houden met ongeveer € 1250, -. Natuurlijk wilt u schade voorkomen dus schenk ook veel aandacht aan preventie. Hier een professioneel overzicht van de mogelijke maatregelen.

Overzicht CAR verzekering zelfbouw

 1. Het werk/project is verzekerd op de CAR verzekering zelfbouw verzekering. Verzekerd is schade aan de bouwmaterialen op de bouwplaats, het bouwwerk zelf en de onderdelen daarvan.
 2. Aansprakelijkheid is meeverzekerd. Verzekerd is de aansprakelijkheid op de bouwplaats. Dit onderdeel verzekerd de schade door de werkzaamheden aan spullen of mensen die niet bij het werk horen.
 3. Optie. Bestaande eigendommen opdrachtgever
 4. Optie. Schade door de werkzaamheden aan het bestaande gebouw van uzelf. Niet verzekerd is schade door andere oorzaken of door brand/ontploffing.
 5. Optie. Extra huisvestingskosten. De onverwachte extra kosten voor uw huisvesting, als de bouw vertraging
  oploopt door een verzekerde schade.

Waarom wij?

 • Wij hebben honderden CAR verzekering zelfbouw onder ons beheer. Zo’n bouwverzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouwverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven) en er is dus affiniteit met het bouwvak (en risico’s). Over ons
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premie online berekenen

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen Installatiebedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen - online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video