Werkmaterieel en preventie tips en premies

Werkmaterieel en preventie is een noodzakelijk onderdeel om op te nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ernstige ongelukken met werkmaterielen zoals een tractor, hoogwerker, verreiker, etc werkmaterieel en preventie, zijn op de werkvloer geen uitzondering. Een paar weken geleden nog het ernstige ongeluk bij Dalfsen bij een botsing tussen een trein en een hoogwerker. Maar vallen en verwondingen van de gebruikers door machines en werkmaterieel komen het meest voor. Ook spelen gezondheidsrisico’s een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.

Werkmaterieel en preventie

  1. Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); zie hiervoor .
  2. Maak daarbij een taakrisicoanalyse voor risicovolle werkzaamheden.
  3. Zorg voor een goede coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen als er met meer partijen wordt samengewerkt.
  4. Verstrek alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aan uw werknemers en zorg ervoor dat die ook worden gebruikt.
  5. Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
  6. Stel uw werknemers in de gelegenheid om veiligheidsopleidingen en bedrijfshulpverlening te volgen.
  7. Houd rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers.

Werkmaterieel en preventie. Denk echter eerst even zelf aan de Wet van Murphy. “Anything that can go wrong will go wrong” vertaald in het Nederlands:

als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. …


Overzicht alle bedrijven verzekeringen


Handige lijsten zijn:

Verzekeringen, Werkmaterieel

Laat uw reactie achter