Groot Onderhoud Reservering VVE polis 2018

Groot onderhoud reservering VVE Elke VVE moet vanaf 1 januari 2018  jaarlijks een bedrag moeten aanhouden voor groot onderhoud reservering VVE voor het groot onderhoud van het gebouw. De hoogte van deze reservering is gebaseerd op een een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De VvE kan ook jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

Verzekeraars zullen vaker informatie opvragen over groot onderhoud reservering VVE. Vanwege nieuwe reserveringsnormen wordt er namelijk rekening gehouden met een veel hoger risico voor

 

Groot onderhoud reservering VVE norm

Weliswaar wordt er ook nu al bij het afsluiten van een VVE-pakketverzekering naar de reservering gevraagd die de Vereniging van Eigenaren doet voor groot onderhoud. Per 1 januari 2018 geldt een concretere norm. VVE’s moeten dan 0,5% van de herbouwwaarde opzij leggen. Voor verzekeringsmaatschappijen een reden om duidelijk te vragen naar dat VVE percentage of een meerjarig VVE onderhoudsplan.

Groot onderhoud reservering VVE

Aansprakelijkheid

Verzekeraars verwachten, omdat nu helder is hoeveel gereserveerd moet worden, vermoedelijk ook de minder actieve VVE’s ook in beweging zullen komen. Door deze wetswijziging komt er dus een verhoging van het risico voor aansprakelijkheid van bestuurder omdat deze eerder is aan te tonen. Er is ligt nu namelijk een concrete norm waaraan de reserves moeten voldoen. Het voordeel is dat voor VVE’s die hun reservering keurig op orde hebben, de premie niet omhoog zien schieten. Voor alle andere VVE’s zal er of een nieuw plan moeten worden gemaakt of zal het gevolgen hebben voor de premie/voorwaarden.

Let op het bestuursaansprakelijkheid; door de nieuwe normen is dit voor schuldeisers gemakkelijker aan te tont makkelijker aan te tonen.

Het bestuur zal veel aandacht geven aan hun eigen aansprakelijkheid. De voorwaarden van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn dus van belang. Het zijn vaak risico’s die te voorschijn kunnen komen, lang nadat iemand afscheid heeft genomen van de VVE en/of is verhuisd. Dat alleen zal de feitelijk aansprakelijkheid echter niet in de weg staan. Omdat het om een hoofdelijke aansprakelijkheid zal gaan, wordt ook altijd het geheel Bestuur verzekerd. Het inloop risico en het uitloop risico is daarbij van belang om door elke bestuurder scherp te blijven volgen. Lees dus de voorwaarden altijd goed door voordat een verzekering wordt afgesloten.

Rechtsbijstand

Vermoedelijk is er ook een gevolg op de rechtsbijstandverzekering. Als een VVE vrijwel nog geen reservering heeft, zullen zij door de nieuwe norm te volgen, de maandelijkse bijdrage moeten laten stijgen. Een hogere bijdrage zal voor meer incassoproblemen zorgen. De incassorechtsbijstand die gebruikelijk in een verzekeringspakket is meeverzekerd, zal op deze wijze meer worden aangesproken.

De NVM legt het groot onderhoud nog even uit:

Alle bedrijvenoffertes

Verzekeringen

Laat uw reactie achter