Bittere noodzaak heftruck verzekering en heftruckcertificaat

Bittere noodzaak heftruck verzekering en heftruckcertificaat

Er is een bittere noodzaak heftruck verzekering en heftruckcertificaat te hebben bij het bezit van een (vork)heftruck. Een verplicht heftruckcertificaat is niet verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Maar verzekeraars kunnen een heftruckcertificaat wel verplicht stellen. De meeste verzekeringsmaatschappijen van heftruck verzekeringen stellen het meestal nog niet verplicht. Vergeet ook niet de heftruck goed te onderhouden en tijdig te laten keuren gekeurd. Verzekeraars kunnen daar eisen aan stellen. Volgens de wet is dus een heftruckcertificaat niet verplicht. Maar een werkgever is wel verplicht om het personeel voldoende opleidingsniveau te geven. Een heftruckcertificaat bewijst namelijk wel de mate van ‘deskundigheid’. Zie Evo artikel over heftruckcertificaat.

  1. Een heftruckcertificaat
  2. Een kwaliteit heftruck verzekering. (premieberekening)
  3. Goede arbo instructies en interne afspraken
  4. Geen ondeskundig of oneigenlijk gebruik.

Het behalen van een heftruckcertificaat is dus zeker verstandig. Niet alleen voor het bedrijf zelf maar ook voor de medewerker. Er is geen garantie dat er geen ongelukken gebeuren als er een heftruckcertificaat is. In het geval dat er toch iets gebeurt dan is er de heftruck verzekering om te zorgen dat de financiële schade wordt vergoed.

Wanneer uw personeel niet in het bezit is van een heftruckcertificaat kan dit grote gevolgen hebben wanneer er iets gebeurt. Los van de financiële schade denk ook eens aan de mogelijke langdurige letselschade van uw personeel of omstanders. Accepteer bijvoorbeeld nooit dat de heftruck voor “een geintje” of onder invloed wordt gebruik. De verzekeraar zal bij schade dan niet uitkeren. De bittere noodzaak heftruck verzekering en heftruckcertificaat is nog duidelijker te maken. Hieronder ziet u een 7 voorbeelden van mogelijke ongelukken met een heftruck.

Wanneer er een ongeluk wordt veroorzaakt met een heftruck en niet in het bezit bent van een heftruckcertificaat, dan kan er dus een probleem komen bij de schadeclaim. Het zal afhangen van de polisvoorwaarden en de concrete situatie of de verzekeraar gelijk krijgt bij het afwijzen van een schade. Juridisch zijn er veel advocaten uren besteed aan procedures waarbij er ene discussie ontstond over de verzekeringsdekking op een werkmaterieelverzekering. In het algemeen kan gezegd worden dat de Arbowet en de heftruck verzekeringsvoorwaarden verwachten een bepaalde mate van deskundigheid op het rijden van een heftruck.

Hieronder een voorbeeld van een concrete zaak waarbij sprake was van een heftruck verzekeringsschade.

Uitspraak nr. 127 “De onoverzichtelijke werkvloer”
Betreft: Landmateriaal/AVB

Een werknemer wordt op de werkplaats aangereden door een heftruck die hem niet gezien had omdat zijn zicht belemmerd werd door een stapel pallets. Het bedrijf is door de arbeidsinspectie beboet voor de onjuiste indeling van de werkvloer.

De heftruck verzekeraar meent dat het ongeval weliswaar veroorzaakt is met een motorrijtuig maar dat de werkelijke oorzaak is gelegen in de onjuiste indeling van de werkvloer. Deze was zo onoverzichtelijk dat de heftruckchauffeur zijn collega niet kon zien komen aanlopen.

De commissie meent dat de kern van de zaak is de vraag of de schade gemaakt is met of door een motorrijtuig, hetgeen volgend de commissie het geval is. De vorkheftruck voldoet aan de WAM-vereisten en de verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig. In lijn met uitspraak 33 stelt de commissie vast dat de AVB-verzekering schade veroorzaakt door of toegebracht met een motorrijtuig uitsluit als spiegelwerking met de heftruck verzekering.

Bovendien kent de AVB-verzekering een harde na-u-clausule, welke clausule op de heftruck verzekering ontbreekt, waardoor er ook om die reden op de AVB-verzekering geen dekking zou bestaan. De commissie concludeert daarom dat er in deze zaak geen sprake is van samenloop, maar dat de schade gedekt is onder de heftruck verzekering.

Verzekeringen

Laat uw reactie achter