Pensioenregeling MKB in heldere 17 vinkjes

Een pensioenregeling MKB uitzoeken voor een een bedrijf (1 werknemer of meer) is niet moeilijk als de juiste keuzes worden gemaakt. Hieronder scherp en helder minimaal 17 stappen om de juiste beslissing te nemen. Simpel en overzichtelijk.

Pensioen collectief premies online

Minimaal 17 punten bij pensioenregeling MKB

 1. pensioenregeling MKBSoort pensioenregeling. Vroeger was een middelloonregeling (Defined Benefit) standaard. Nu wordt er voornamelijk gekozen voor een beschikbare premieregeling (Defined Contribution). U mag zelf kiezen hoeveel premie u er als werkgever aan wilt besteden in een pensioenregeling MKB maar er is wel een maximum.
 2. Keuze van verzekeraar. Er zijn niet zoveel goede pensioenverzekeringsmaatschappijen (meer). Kijk bij de keuze naar solvabiliteit, ervaring en snelheid van handelen.
 3. Product. Elke pensioenverzekeraar heeft een eigen mandje met pensioenproducten. Zoals vaak zit het verschil vaak in de details. Kijk vooral ook even of er een overzichtelijke logistiek is. Onderweg zijn er namelijk vaak veel mutaties en dat moet simpel en soepel worden verwerkt tegen lage kosten.
 4. Implementatie van de pensioenregeling. Leuk om een regeling toe te zeggen maar zorg ook dat daarna alle juridische en administratieve zaken op orde zijn. Een foutieve toezegging in een arbeidscontract kan later best lastig te corrigeren zijn.
 5. Staffelkeuze oudedagspensioen. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een premie die stijgt naar mate een werknemer ouder wordt; oftewel een (stijgende premie) staffel in een pensioenregeling MKB. Daar zijn inmiddels veel verschillende soorten van, die allemaal verschillen in de manier waarop de rente er in verwerkt is. Hier een voorbeeld van de 2018 staffelpercentages.
 6. Nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Let ook even op het verschil in het nabestaandenpensioen vóór de pensioendatum en na de pensioendatum. De kosten voor het direct verzekeren van dit nabestaandenpensioen bij een pensioenregeling mkb liggen vaak volledig bij de werkgever. De prijs kan fors verschillen per verzekeringsmaatschappij.
 7. Indexeren van pensioenen. Een gelijkblijvend pensioen verzekeren is feitelijk, door inflatie, een dalend pensioen. Indexeren van de uitkeringen kan dus gunstig zijn voor de werknemers.
 8. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Best een onderschat aspect van een pensioenregeling MKB. Bij arbeidsongeschiktheid zal een werknemer een uitkering ontvangen. Het is fraai als ook de pensioenregeling gewoon, zonder premiebetaling, verder gaat met de pensioenopbouw. Subtiele verschillen zijn de moeite waard om even uit te zoeken.
 9. Aanvullende dekkingen WGA-Hiaat/excedent en ANW Hiaat. Een mooie combinatie-pensioenregeling MKB met aanvullende verzekeringen voor het geval dat een werknemer ziek en ziek blijft, is de moeite waard uit te zoeken. Al was het maar voor het gemak.
 10. Wensen van de werkgever. De werkgever betaalt de premie en mag dus zelf bepalen hoe belangrijk de pensioenregeling MKB wordt gevonden. Er kan gekozen worden voor minimale inspanning of een maximale betrokkenheid. Dat vertaalt zich vaak in de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden en de kosten van de pensioenregeling.
 11. Betaalbaarheid en het verloop pensioenlasten. Een langdurige verplichting aangaan kan niet zonder een doorrekening van alle aspecten van de toekomstig verwachte kosten.
 12. Beleggingsrisico. Welke beleggingsrisico’s mogen deelnemers lopen. De werkgever zal daar sturend in kunnen zijn. De keuze voor een pensioenbelegging in bijvoorbeeld Tsjetsjeense roebels is wel creatief maar niet handig. Vandaar dat er juist voor pensioenbelegging vaak gekozen wordt voor Life cycle beleggingen. Er zijn forse verschillen in kwaliteit tussen verschillende fondsen. Laat de verschillen even uitpluizen, dat is de moeite waard voor de werknemers.
 13. Verplichte Bedrijfstakpensioenregeling. Check even of er niet een verplichting is om deel te nemen aan een verplicht pensioenfonds. Onvoldoende controle kan een zeer grote kostenpost opleveren.
 14. Eindleeftijd. Pensioen op 67 jaar, 68 jaar of nog veel later? U heeft als werkgever de mogelijkheid om daar een mening over te hebben. Zorg in ieder geval voor dat het administratief goed op orde is rondom een pensioenregeling MKB.
 15. Maximering salaris. Groot verdieners hebben een probleem want er is een maximering van de pensioengrondslag (ongeveer € 105.000,-) bij een pensioenregeling MKB. Ook hier zijn oplossingen voor.
 16. Contractperiode. Vaak zijn het 5 jarige of 10 jarige contracten. Denk even na over de voor- en nadelen van pensioenregeling MKB.
 17. Miscelaena aan overige keuzes en beslissingen. Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie; Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase; Opbouw van kosten en rendement; Kostenfluctuaties bij waardeoverdrachten.Exit-clausules en het in- en uitlooprisico. Implementatie pensioenregeling; Opstellen van pensioenreglement en pensioenovereenkomst; Voldoen aan eisen belastingdienst;Tekstuele assistentie implementatie arbeidscontracten en personeelsgids; Begeleiding van de administratieve werkzaamheden; Controle pensioendocumenten; Uitleg van de pensioenregeling MKB aan uw personeel; etc.

Advies of zelf doen?

Weinig pensioenverzekeringsmaatschappijen zullen nog pensioenregeling voor werknemers zonder advies voor een specialist toestaan. Daar zijn goede redenen voor want het zijn langdurige verplichtingen met flinke financiële gevolgen.

Pensioen collectief premies online

Maatwerk

Een pensioenregeling geeft elk bedrijf de mogelijkheid een arbeidsvoorwaarde als onderdeel van alle beloningen precies op maat uit te werken. Het fine-tunen van pensioen als arbeidsvoorwaarden is een goed mogelijkheid om te zorgen dat de wensen van de werkgever en de werknemer op elkaar afgestemd zijn. Daarna kunt u bepalen welke pensioenverzekeraar een uitwerking heeft die past bij de eigen wensen. De prijzen en voorwaarden verschillen soms sterk. Maar ook de (prijs van de) dienstverlening zijn zaken om uitgewerkt te krijgen.

Pensioen collectief maatwerk offerte

Kosten advies.

Een startend bedrijf waar een pensioenregeling MKB moet worden opgezet zal vaak rekening moeten worden gehouden met kosten die variëren tussen € 1.500,- en € 3.000,-. Daarvoor wordt er dus een advies verstrekt en wordt de regeling geheel opgezet.  Wilt u ons tarief horen, laat even een berichtje hieronder achter, dan is er een eerste vrijblijvend contact.

Luister eens naar deze podcast en download


DGA

Bent u een Directeur grootaandeelhouder dan kan een individuele pensioenregeling als basis voorziening een aantrekkelijke optie zijn om uw pensioenregeling een hechte basis te geven. De pensioenregeling kan verschillende onderdelen krijgen zoals de opbouw van oudedagspensioen, partner- en wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. De keuze van belegging van uw pensioengeld kan tevens zelf bepaald worden. Denk aan een veilige renterekening of beleggingsvormen. Hieronder een mogelijkheid om een uitwerking zelf uit te werken en aan te passen aan uw eigen wensen.

DGA pensioen premie online
Verzekeringen

Laat uw reactie achter