Handige tips trekker kentekenplicht 2019

Trekker kentekenplicht

Er komt een trekker kentekenplicht. En daarmee tevens de mogelijkheid te controleren of elke trekker ook verzekerd is. Trekker kentekenplicht komt er dus nu toch, ondanks eerdere afwijzingen in het parlement. Dit nieuwe wetsvoorstel van de regering voor een trekker kentekenplicht (en andere voertuigen) komt er, om te voldoen aan de Europese APK-plicht. De maximumsnelheid zal ook worden verhoogd. Tevens omdat een groot gedeelte van de Eerste en Tweede Kamer aan de regering vroegen ervoor zorgen dat landbouwvoertuigen sneller kunnen gaan rijden dan nu het geval is. De limiet zal worden gesteld op 40 kilometer/uur. De Europese regelgeving, die de apk verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is sinds 1 mei 2017 van kracht. Lees ons ook artikel APK-plicht tractoren 2018? Niets te vroeg.

2018 politiek

De minister bespreekt de trekker kentekenplicht met vertegenwoordigers van de sector, zoals LTO, Cumela en Fedecom en regionale overheden vertegenwoordigd in IPO en VNG. Dat is ook hard nog want er loopt dit moment een ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een APK sinds mei van dit jaar verplicht voor trekkers die harder rijden dan 40 kilometer per uur. Het is veiliger wanneer trekkers niet door de kernen van dorpen rijden, maar over de rondweg. De minister zal daarom niet alleen kijken naar de trekker kentekenplicht en de APK registratie van trekkers, maar ook de snelheden en toegang tot bepaalde wegen.

Voor veel landbouwvoertuigen zal het vervelend en lastig zijn te voldoen aan de kentekenplicht en de verzekeringsplicht. Denk dan aan niet gekentekende voertuigen zoals MMBS en Quad zijn nauwelijks te verzekeren. Verzekeringen van een Quad of een MMBS worden nog maar door een handjevol verzekeraars opgepakt. Daardoor zijn de premies hoog en de voorwaarden vaak erg beperkend..

Tractor premieberekening

MMBS

Het verzekeren van een teruggekeurd voertuig is een bijzonder lastige klus. Premies voor MMBS voertuigen zijn vaak hoger dan normale motorvoertuigen. Oorzaak is dat bij “teruggekeurde” voertuigen een verplichte APK niet meer nodig is. Deze voertuigen worden door veel verzekeringsmaatschappijen gezien als risicovoller dan bij wel APK gekeurde voertuigen. Verder is het toegestaan dat deze (vaak zwaardere) voertuigen op de openbare weg rijden. Ondanks dat ze dus vaak alleen maar op het “veilige” eigen terrein worden gebruikt, zien verzekeringsmaatschappijen ze dus toch als risicovolle motorvoertuigen. En dat is weer terug te zien in de vaak flink hogere wettelijke aansprakelijkheidspremies en casco premies. Met de nieuwe wet zullen verzekeringsmaatschappijen dus gerustgesteld worden en dat zal een dalend effect kunnen hebben op de verzekeringspremies.

Audio uitleg werkmaterieel

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en verzekeringen van werkmaterieel zoals de trekker.

RDW controle trekker kentekenplicht .

Nu er een trekker kentekenplicht komt, zal er dus ook een scherpe controle door het Rijksdienst voor het Wegverkeer plaatsvinden op het wel/niet verzekerd zijn van de trekker. Immers, net als bij de huidige personenauto’s zijn de systemen aan elkaar “gekoppeld” en kan het RDW direct zien welke voertuigen niet verzekerd zijn. Een stevige RDW boete is dan al snel uitgeschreven want onverzekerd rondrijden is dan direct te constateren. De huidige situatie waarbij de chauffeur een WAM verklaring bij zich moet hebben, is dan ook ongetwijfeld verleden tijd. Het bewijs dat iemand met een trekker verzekerd is immers direct duidelijk. De trekker kentekenplicht is daarmee een effectief instrument om ervoor te zorgen dat elke trekker goed verzekerd is.

Tractor premieberekening

T-Rijbewijs een bittere noodzaak

De eerste stap was het invoeren van het T-rijbewijs. Het zorgde er voor dat de grote hoeveelheid ongelukken met trekkers onder controle te houden. Steeds weer zien we berichten van ongevallen met trekkers. Extra aandacht zou er in dat geval moeten zijn voor de grote gevolgen voor letselschade bij het slachtoffer. Dat kan dus ook de bestuurder overkomen. Kijk in dit kader eens naar 7 belangrijke zaken bij een trekker verzekering.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

Graag even nog wat extra aandacht voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsdekking. De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Die verplichting is vooral erg nodig vanwege het grote letselschade risico dat iemand kan overkomen bij een trekker ongeval. Ook dit is een reden temeer om, ondanks alle bezwaren blij te zijn met de trekker kentekenplicht.

Let op, er is niet alleen een verzekeringsplicht omdat u met de trekker op de openbare weg rijdt. Ook het werkrisico op het eigen terrein is een gebeurtenis die verzekerd is op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering trekker.

Ongevallen trekkers.

Een grappige video complilatie van  onschuldige ongelukken kunt u hier bekijken.

Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Verzekeringen

Laat uw reactie achter