Forse Movir premieverhoging advocaten AOV in 2019

De Movir premieverhoging advocaten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zal met 10% de kosten sterk verhogen. Advocaten moeten veel aanspraak maken op hun verzekeringen gezien de hoge stress waaronder zij vaak moeten werken. Movir gaat die extra kosten doorberekenen in de premie vanaf 1 januari 2019. Hieronder een toelichting van de redenen, de oplossingen en preventie en alternatieven.

Movir aankondigingsbrief premiewijzigingen 2019 (pdf)

Achtergronden premieverhoging advocaten

Uit onderzoek blijkt dat het stressniveau onder advocaten hoger is dan bij andere beroepsgroepen. 35 procent van de advocaten ervaart een hoog stressniveau. In de advocatuur is dat 35 procent en bij de huisartsen 33 procent en bij notarissen zelfs 44%. De Movir vindt daarom dat de premies voor advocaten omhoog moeten met 10%. De Movir premieverhoging advocaten zal, ondanks de fiscale aftrekbaarheid van de premie, toch voor velen een stevige stijging van de vaste kosten betekenen.

Audio arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hier een algemene toelichting op de wijze waarop gedacht kan worden over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wellicht dat dit korte audio fragment aangeeft hoe de verzekering kan worden geoptimaliseerd zodat de premie passend blijft bij de feitelijke risico’s voor advocaten.

Ziekteverzuim in Nederlanden

Movir premieverhoging advocatenHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde begin dit jaar dat het ziekteverzuim in Nederland in het eerste kwartaal van 2018 hoger was dan de afgelopen jaren. Een kwart werd verzuimd door werknemers die psychische klachten hadden, zoals werkstress en burn-out. Deze ziekmeldingen duren gemiddeld 57 dagen, terwijl een griepje of hoofdpijn gemiddeld 3 dagen duurt. De Movir premieverhoging advocaten is in dat kader goed te begrijpen maar maakt het niet minder onplezierig.

Burnout advocaten

Uit onderzoek blijkt dat advocaten geen goede balans weten te vinden tussen werk en privé. Bijna de helft zegt dit lastig onder controle te krijgen. Twee derde ervaart de werkdruk als te hoog. Bij advocatenkantoren is er verder relatief weinig aandacht voor het voorkómen van een burn-out.

In het blad Notariaat Magazine september 2018 zegt Judith Noordzij, oud-advocaat, ervaringsdeskundige en coach, komt dat doordat we tegenwoordig steeds meer prikkels te verduren krijgen. ‘Wij lezen op onze telefoon de informatie van 275 kranten. Wij krijgen dus zoveel prikkels binnen dat we op ons 25ste al hebben bereikt wat men vroeger op hun 65ste bereikte. Ik was zelf 27 toen ik in een burn-out belandde. Dat heeft een jaar geduurd.
Veel rust en praten met een psycholoog heeft Noordzij uit haar eigen burn-out gehaald. Nu coacht ze zelf mensen. ‘Als iemand bij mij komt en zegt dat hij vaak zijn sleutels vergeet en chaotisch wordt, is dat een teken dat hij de hersenen aan het overbelasten is.’

Op welke wijze ontloop je een burn-out?

  1. Kies bewust werk dat je leuk vindt en wat je gemakkelijk aan kunt.
  2. Geef antwoord op de vraag: “Wat wil ik echt?”
  3. Neem voldoende rust en stel grenzen.
  4. Ga behoedzaam om met alle prikkels. Wees kritisch welke stukken wel/niet gelezen moeten worden.
  5. Zoek de menselijke fonteintjes en ga de putjes uit de weg.
  6. Als de werkdruk te hoog is, geef dit aan bij de werkgever of pas de eigen werkzaamheden aan.
  7. En zoek hulp; het is gewoon een tijdelijke ziekte waar je, met de juiste stappen en deskundigheid, goed van kunt genezen. Doe het niet alleen maar zoek professionele hulp. De Movir premieverhoging advocaten is door de extra dienstverlening door bijvoorbeeld Elestia nog enigszins acceptabel.

Coaching via Movir

Movir premieverhoging advocatenHebt u een aov afgesloten bij Movir en wilt u burnout klachten bespreken met een coach? Dan kunt u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een beroep doen op de dienstverlening van Elestia. Elestia werkt anoniem en is tot zes face-to-face-gesprekken per kalenderjaar kosteloos als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movir hebt afgesloten. Elestia is bereikbaar via telefoonnummer 0800 22 44 228 of via chat.

Praktijkvoorbeelden met adviezen

Het aantal burn-outs in de advocatuur stijgt hard. Het taboe moet eraf, anders verandert er nooit iets, vinden ervaringsdeskundigen. Twee advocaten delen hun ervaringen, twee coaches geven advies. RikJan Bolsius in het Advocatenblad (pdf).

Stichting Jonge Balie onderzoek

Sinds 2012 doen de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir onderzoek naar de werkdruk en cultuur op de Zuidas.  Dit om de Movir premieverhoging advocaten zoveel mogelijk te vermijden. In 2016 werd de bijbehorende enquête ingevuld door bijna zeshonderd advocaten met maximaal zeven jaar werkervaring. Van die groep bleek bijna de helft ongelukkig en ervoer ruim vijftig procent geen goede balans tussen werk en privé. Reden voor zo’n tien procent van de ondervraagden om te overwegen een carrièreswitch te maken.


Alternatieven voor de kostbare Movir AOV

Movir is een prima verzekeraar voor advocaten maar de Movir premieverhoging advocaten is stevig. En er zijn meer aanbieders die graag een scherpe premie willen afgeven om u als relatie aan te trekken. Een vergelijking maken kost weinig en geeft voldoende mogelijkheden om wellicht over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Let op, zeg niet uw huidige AOV polis op voordat u medisch geaccepteerd bent bij een andere verzekeraar. Let ook op de voorwaarden want sommige AOV polissen zijn ronduit slecht als het aankomt op uitkeren bij schade.

De bestaande Movir AOV goedkoper maken

Het kan eenvoudig door kleine aanpassingen  waardoor de premie weer acceptabel wordt. Denk aan uitkeringsdrempel, stijging premie, combinatietarieven, stijging uitkeringen, wijzigen einddata of andere aanpassingen die de Movir premieverhoging advocaten kunnen verminderen.

Broodfondsen

Premie betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voelt als “zonde van het geld”. En wordt u niet ziek dan is het zelfs weggegooid geld. Maar halve oplossingen voor alleen de eerste paar jaar zoals Broodfondsen en Voorzieningenfonds promoten, kunnen vroeg of laat problemen opleveren. Lees meer. Besteed veel tijd aan het vergelijken van de verschillende opties. Doe het zelf of laat ons helpen. Vraag altijd wel de hulp van een gecertificeerde inkomensadviseur.

Alternatieven Movir premieverhoging advocaten

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Laat uw reactie achter