Voortgang uitfasering pensioen in eigen beheer

PensioenontslagbedingStaatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer voor een DGA (PEB). Dit doet hij in de nota naar aanleiding van het verslag en een brief van 3 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag (Wet uitfasering PEB) en schriftelijke antwoorden WGO.

Op Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort geleden heeft staatssecretaris Wiebes vragen over dit wetsvoorstel beantwoord. Allereerst in de Nota naar aanleiding van het verslag en ten tweede in een brief van 3 november 2016 aan de Tweede Kamer.

Belang voor de praktijk

  1. Regelmatig komt de vraag voorbij of een DGA zijn PEB mag afstorten in een bancair product. Die vraag moet nu nog ontkennend worden beantwoord, maar dat gaat volgend jaar veranderen. Door het PEB om te zetten in een oudedagsverplichting (OV), kan de DGA deze verplichting vervolgens storten op een lijfrenterekening. Dit noemen wij ook wel de OV-route.
  2. De omzetting van het PEB in een oudedagsverplichting moet in 2017, 2018 of 2019 gebeuren. De afstorting op bijvoorbeeld een lijfrenterekening is niet aan een termijn gebonden en kan dus ook na 2019 plaatsvinden.
  3. De DGA heeft, net als ieder ander, behoefte aan een adequate oudedagsvoorziening. Er zijn voldoende alternatieven voor PEB. De DGA kan een lijfrentevoorziening treffen, hij kan sparen en beleggen in box 3 of in zijn BV. Ten slotte kan een DGA extern – buiten de BV – een pensioenvoorziening treffen.
  4. Naar het zich laat aanzien komt de premiepensioeninstelling (PPI) er in de loop van 2017 als toegestane uitvoerder voor de DGA bij.
  5. Het CDA heeft gevraagd of het ook mogelijk is om het pensioen deels af te kopen en voor het overige om te zetten in een oudedagsverplichting. Merkwaardig genoeg geeft staatssecretaris Wiebes op deze (terechte) vraag geen antwoord. Het lijkt op grond van de wettekst en de tot nu toe gegeven toelichting echter niet mogelijk.

Bron FJA

Pensioen Lijfrente AOW

Laat uw reactie achter