Aansprakelijkheidsverzekering Vervoerder 2019

De aansprakelijkheidsverzekering vervoerder is bedoeld voor beroeps wegvervoerders. Dus als u als ondernemer goederen van anderen vervoert, voor rekening van anderen. Met deze verzekering wordt de schade betaald aan deze goederen of diefstal, u als aansprakelijk bent.

Premieberekening online


Jaarpremie: €


Offerte aanvraagformulier

Vervoer informatie


Bedrijfsinformatie

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.

Wat is er verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder?

Schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u als vervoerder aansprakelijk voor bent. Vaak bent u als vervoerder aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade. De aansprakelijkheidsverzekering vervoerder zorgt dan voor het beperken van het risico.

Wat is er niet verzekerd?

Niet alles is altijd verzekerd op een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

  1. Uitbesteed vervoer
  2. Contaminatie (Schade door contaminatie ontstaat bij vermenging of besmetting van de lading met een andere stof)
  3. Levende have (vee)

Mijn opdrachtgever vraagt mij om de lading volledig te verzekeren. Kan dat?

Een lading volledig verzekeren kan met een goederentransport­verzekering. Die kunt u alleen afsluiten als u belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever.

Eigen Goederen transport premieberekening

Waar geldt de aansprakelijkheidsverzekering vervoerder?

vervoerder aansprakelijkheidsverzekering Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland. Een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder kan een standaard verzekering zijn maar ook met maatwerk precies passend bij het risico worden aangepast.

Eigen goederen transport

De transport verzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen (bijvoorbeeld DHL of Post.nl). Een transport verzekering zorgt dat u geen schade heeft als de vervoerder schade veroorzaakt.

Premies aansprakelijkheidsverzekering vervoerder