Productaansprakelijkheidsverzekering premie 2018 checklist

Een productaansprakelijkheidsverzekering is vaak een onderdeel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iemand stelt u als bedrijf aansprakelijk voor schade die een product heeft veroorzaakt. Dat kan terecht zijn, of volslagen onzin. Toch moet u zich er juridisch tegen verweren. Al met al brengt dat hoge kosten met zich mee. “Ik ben ziek geworden door uw product” of “mijn bedrijf heeft groot verlies geleden door uw product“. Een dergelijke claim kan al snel om grote bedragen en belangen gaan. Overigens, u hoeft niet direct een fabriek te zijn van levensmiddelen; ook de fietsenmaker die een Chinese fiets verkoopt kan al aansprakelijk zijn.

ProductaansprakelijkheidsverzekeringVoorbeeld productaansprakelijkheid Chinese racefiets. Een fietshandelaar koopt zijn fietsen in China, dus een “third country” van buiten de EER. De fietshandelaar zal dan financieel aansprakelijk worden gesteld als de voorvork afbreekt en een fietser vele maanden moet revalideren. De werkgever van de fietser en de verzekeraar van de ziektekosten en de fietser zelf zullen allemaal de fietsenhandelaar aansprakelijk stellen. Zeker zonder een productaansprakelijkheidsverzekering zal de fietsenmaker in een lastig pakket terecht komen. De fietshandelaar kan proberen de schade te verhalen op de Chinese fietsenproducent. Daar wensen we de handelaar veel succes mee…..

Wat is productaansprakelijkheid?

Een productaansprakelijkheidsverzekering lijkt een mooie oplossing maar eerst is de vraag wanneer kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade van een ander. Dat is als:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Recall verzekeringen bij productaansprakelijkheid

Recall verzekeringen verzekeren de kosten van een Product recall. Product recall is het uit de markt (schappen) halen van producten die zodanig zijn aangetast dat zij ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn voor gebruik. De gevolgen van een product recall kunnen enorm zijn. De vroegst mij bekende product recall was de nasi van Iglo. Schade in 1980 2,5 miljoen euro. In Amerika is er zelfs een website US Recallnews met alle soorten recalls. Recall verzekeringen zijn voor verschillende productgroepen een interessante wijze om de kosten te kunnen afwentelen op een verzekeringsmaatschappij bij schade.

Recall verzekeringen verschillen

Recall verzekeringenEr zijn speciale verzekeringen tegen de financiële gevolgen van (opzettelijke) productaantasting.

 1. Basis Recall verzekeringen. De Basis Recall verzekering is bestemd voor producenten/handelaren van eindproducten, met een omzet tot € 75.000.000.
 2. De MMR-verzekering is bestemd voor De MMR-verzekering is bedoeld voor middelgrote ondernemingen met een omzet tot € 75.000.000.
 3. De CPI-verzekeringen zijn de meest uitgebreide Recall verzekeringen. Deze verzekering is – naast de bovengenoemde doelgroep – tevens geschikt voor bedrijven met ‘private labelling’.
 4. Product contaminatie verzekeringen. De Product Contaminatie-verzekering houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall. Brochure Recall en product contaminatie

Preventie ideeën

 1. Produceert u de producten die u zelf verkoopt? Kijk dan eens nauwkeurig naar uw productieproces. Controleer de grondstoffen of halffabricaten die u gebruikt goed en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van uw product beoordeelt. Zorg voor controlemomenten die u vastlegt en uitvoert.  De verzekeraar van de Recall verzekeringen zal dit proces zeker beoordelen.
 2. De fabrikant van uw producten is belangrijk. Maak goede afspraken en leg die vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw producten helemaal uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd.
 3. Denk aan goede eigen leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Leg afspraken die u met uw leveranciers maakt vast in heldere contracten waaraan u goede inkoopvoorwaarden verbindt. Leg de zaken rondom de aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden vast. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen door een rechtsbijstandverzekeraar.
 4. Kijk niet vreemd op als uw kopers uit verre landen komen. Wees attent bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims zijn daar vaak erg hoog, bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen. Gaat het dan toch mis dan kan met Recall verzekeringen de schade worden beperkt.

Wilt u een indicatie van een premie, dan kunt u ons hier bereiken. Meer informatie over productaansprakelijkheidsverzekering vindt u hier.


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel1

Technologie verzekeringen – innovatie zekerheid

Technologie verzekeringen kunnen snel en efficient worden opgezet. De technologie verzekeringen, en specifiek aansprakelijkheidsdekkingen, bieden uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s.

Technologie verzekeringen

Hieronder een uitgebreid artikel over de elementen om serieus de revue te laten passeren zodra er innovatieve stappen worden genomen. Technologiebedrijven kennen vaak complexe risico’s. Hieronder een eerste kennismaking.

Aansprakelijkheidsrisico’s

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en organisaties en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Verzekerd op aansprakelijkheid technologie verzekeringen

 1. De aansprakelijkheid op de technologie verzekeringen dekt de schade die aan personen of zaken is toegebracht en als het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsdekking op de technologie verzekeringen wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering die onderdeel zijn van technologie verzekeringen biedt vaak ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie berekening

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

VVE rechtsbijstandverzekering juridisch slot op de deur

Een VVE bestuurder zonder een VVE rechtsbijstandverzekering kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. VVE rechtsbijstandverzekeringDan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt de bestuurder een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp door de “eigen” bevriende adviseur. De juridische risico’s zijn ook vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren dus veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE rechtsbijstandverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE verzekering - premie berekening online

VVE Rechtsbijstandverzekering detail

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Onbehoorlijk bestuur VVE is geen dode letter

Onbehoorlijk bestuur VVE komt vaker voor dan gedacht wordt, met grote gevolgen voor een bestuurder tot gevolg. Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom cruciaal voor de bestuurder omdat deze privé aangesproken worden voor financiële risico’s verbonden aan de VVE.

Onbehoorlijk bestuur VVE voorbeelden:

 1. Onbehoorlijk bestuur VVEEen van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.
 2. In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade vanwege onbehoorlijk bestuur VVE.
 3. Er waait, door slecht onderhoud, een stuk dakbedekking van een appartement en verwond een voetganger zeer ernstig. De letselclaim blijkt door de VVE niet verzekerd te zijn en de VVE gaat failliet.
 4. De VVE blijkt een onduidelijke en incomplete financiële verslaglegging te hebben,  de noodzakelijke reserveringsfonds blijkt onvoldoende te zijn en er is geen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 5. De VVE heeft opdracht gegeven en bij een renovatie onvoldoende rekening gehouden met brandwerende materialen waardoor bij een brand de schade veel groter was dan verwacht. De verzekeringsmaatschappij zal de schade uiteindelijk op de bestuurders kunnen verhalen.

Verweer onbehoorlijk bestuur VVE

Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de complexiteit van zaken rondom de VVE zijn deskundige verzekeringsmaatschappijen een belangrijk element in het opvangen van de gevolgen van onbehoorlijk bestuur VVE.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Hannie van Leeuwen “convenant” is dood

Hannie van Leeuwen is vandaag op 92 jarige leeftijd overleden.

Er zijn vast dagen dat jullie niet aan haar gedacht hebben….. Toch hebben wij (en jullie) dagelijks met haar te maken via het van Leeuwen convenant.

Dat convenant betekent kort door de bocht: Een verzekeringmaatschappij vraagt geen gezondheidsverklaring of keuring als iemand in dienst komt en een pensioen- of inkomensvoorziening krijgt. Ook iemand met gezondheidsklachten bij verandering van baan kan dus gewoon verzekerd blijven voor arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Hieronder een artikel uit 2010 vlak nadat het van Leeuwen-convenant van kracht werd. Dit convenant is één van de kleine pareltjes uit het arbeidsvoorwaarden pakket voor werknemers (en werkgevers). Goed dat zij, als drijvende kracht erachter, dit geregeld heeft.

Ze is tot op hoge leeftijd nog actief gebleven. In 2017 was ze op 91 jaar zelfs nog lijstduwer van de CDA 2e Kamer fractie. Vandaag is ze definitief gestopt met duwen.

Chapeau en RIP. Gerrit-Jan Doorneweerd

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Nieuwe technologie verzekeren – premies 2018

Nieuwe technologie verzekeren kan met een speciale maatwerk verzekering. De nieuwe technologie verzekeren biedt de mogelijkheid uitgebreid en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade op te zetten.

Waarom nieuwe technologie verzekeren

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren is voor veel onderdelen niet veel anders dan normale risico’s. Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid is echter een bijzondere zaak om extra aandacht aan te geven.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor- en nadelen

Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is cruciaal voor de bestuurder omdat deze privé aangesproken worden voor financiële risico’s verbonden aan de VVE. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de complexiteit van zaken rondom de VVE zijn deskundige verzekeringsmaatschappijen een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar zaken op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn. Met speciale aandacht voor de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een VVE standaard pakket kent de volgende onderdelen

 1. VVE BestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringEen VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandsverzekering
 4. De VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de

Wanneer is er aansprakelijkheid?

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald. Vrijwilligers lopen dezelfde risico’s als betaalde bestuurders. Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus ene aanrader.

Behoorlijk en onbehoorlijk bestuur

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Blunders zijn ook verzekerd.

Bij onbehoorlijk bestuur kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractpartner. Of het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen. Fouten of blunders zijn dus ook gewoon verzekerd op de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeelden van aanspraken bij een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Uitsluitingen VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met de VVE Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar er zijn situaties waarin wij geen vergoeding geven. De belangrijkste vindt u hieronder:

Audio

Een column van Joan Wurfbain over de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  formuleert de elementen nog eens duidelijk in zijn column;

Premies VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken 2018

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken blijft voor veel ondernemers een hele klus. Wij hebben het gemakkelijk gemaakt door een paar eenvoudige stappen langs te gaan en direct de premie te berekenen.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijkenSchadevoorbeeld

Online reclamecampagne levert niets op. Een retailer wordt benaderd door een internetreclamebedrijf. Het bedrijf spiegelt hem voor dat zijn webshop een veel grotere omzet kan halen met een online reclamecampagne. Het klinkt aannemelijk en de retailer sluit een contract af met het bedrijf. Maar de voorgespiegelde hogere omzet wordt niet gehaald. Integendeel, de omzet van zijn webshop daalt. De retailer is teleurgesteld en wil na een halfjaar van de overeenkomst af. Het reclamebureau gaat hier niet op in. De retailer schakelt de rechtsbijstandsverzekeraar in en de jurist vraagt de rechter om de overeenkomst te vernietigen. De rechter beslist dat de overeenkomst wordt vernietigd. 

Kosten: Inschatting uren en kosten: €5.000 om de zaak te behandelen (30 uur à €185). €462 aan griffiekosten. Bij de juiste bedrijfsrechtsbijstandsverzekering worden al deze kosten door de verzekeringsmaatschappij voor haar rekening genomen.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

1. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken, maar waarop?

1. Soort verzekering. Is er een vaste dekking bij de rechtsbijstandverzekering? Kunt u zelf de verzekering samenstellen met modules? Een verzekeringsmodule verzekert u van juridische hulp op een specifiek gebied, bijvoorbeeld bedrijfsvoering of verkeer. U kunt dan zelf kiezen wat u wel en niet verzekert. Daar zit een risico aan vast want in een bepaalde situatie bent u dan niet verzekerd van juridische hulp. U u weet nooit welk “onheil” plots langskomt.

2. Wat is zoal verzekerd? Op allerlei manieren kunt u als ondernemer terechtkomen in een juridische ruzie. Het is goed als u even stil staat bij de juridische risico’s die uw onderneming loopt en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Wat gebeurt er zoal bij uw bedrijf en waar loopt u de risico’s. En als het uit de hand loopt bent u dan zeker dat u juridische hulp krijgt? Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken betaalt zich dus uit.

3. Telefonisch juridisch advies. Kan dat eenvoudig? In bepaalde gevallen bent u al geholpen als u kunt overleggen voor juridisch advies. Even in gesprek met een jurist wat u het beste kunt doen om zeker van uw handelen te zijn.

4. Bent u in alle landen verzekerd? Een rechtsbijstandpolis biedt natuurlijk dekking in Nederland. Soms is er ook dekking buiten Nederland en dat kan per juridisch onderdeel verschillen. Bij het bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken bekijk dus zorgvuldig of de dekking voor uw bedrijf in voldoende landen is gegarandeerd.

5. Welke kosten worden door de verzekeraar betaald? De vergoeding van externe kosten voor de verschillende juridische behandelingen kunnen per verzekering sterk verschillen.

6. Wie helpt u? Er kunnen discussies zijn met de verzekeringsmaatschappij welke kosten zij wel en niet willen vergoeden. De juridische argumenten zijn snel gegeven. maar hebben ze ook gelijk. Een goede deskundige adviseur helpt. Wij kennen er toevallig nog eentje….

7. Is de prijs/verhouding acceptabel? Vooral bij Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken zijn de uitsluitingen interessanter dan de zaken die wel verzekerd zijn. En bepalen dus ook de prijs. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken, ook qua voorwaarden, blijkt dus financieel gunstig te zijn.

2. Bedrijfsrechtsbijstand actueel?

Wat is onze mening?

Er zijn een beperkt aantal verzekeraars die bedrijfsrechtsbijstand aanbieden. ARAG, SRK, DAS Rechtsbijstand, Centraal Beheer. Onze keuze bij een bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken is op basis van onze huidige inzichten de DAS Rechtsbijstand. Wij hebben al vele jaren goede ervaringen met deze grote en goed georganiseerde verzekeraar. Als wij tevreden zijn dan is er ook een goede reden om onze relaties te adviseren hun risico daar te verzekeren. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken heeft ons dus deze keuze opgeleverd.

3. Hoe werkt ju­ri­di­sche hulp standaard?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken 2018

Bedrijfsverzekering Horeca – 17 stuks in goede volgorde

Bedrijfsverzekering horeca

De volgende verzekeringen kunnen thuishoren in een Bedrijfsverzekering Horeca. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een horecabedrijf kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg voor een Bedrijfsverzekering Horeca maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

Onze volgorde….

U begrijp vast dat het ook sterk zal afhangen van de feitelijke situatie, financiële noodzaak om risico’s te verzekeren en uw eigen mening. Het is dus slechts een voorzet om erover na te denken; waar wilt u wel/niet geld aan uitgeven.

 1. Bedrijfsverzekering HorecaAansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsverzekering Horeca (no-brainer)
 2. Bedrijfsschade horeca (bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand)
 3. Horecagebouw verzekering (opstal)
 4. Huurdersbelang in gehuurd pand
 5. Horeca inventaris
 6. Horeca goederen
 7. Horeca rechtsbijstand
 8. Werknemersschade
 9. Geldverzekering horeca
 10. Rechtsbijstand horecapersoneel
 11. Auto’s en vrachtwagens horeca
 12. Aanhangwagens horeca
 13. Werkmaterieel verzekering horeca
 14. Horeca Elektronica verzekering (inclusief computers)
 15. Milieuschade verzekering horeca
 16. Eigen vervoer en transport verzekering
 17. Eigen bedrijfsuitrusting
Horeca verzekeringen premie-offerte aanvragen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0