AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen vaak niet aanwezig

Veel ingehuurde AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen niet verzekerd

Veel bedrijven zullen werken met ingehuurde zelfstandigen waarbij AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen niet aanwezig zijn. En dus functionarissen die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn voor de AVG activiteiten.

AVG Functionarissen Gegevensbescherming die als zelfstandigen bij bedrijven de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) uitvoeren, horen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen aan hun opdrachtgever. Die AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen verzekeren schade die ontstaat als er een fout gemaakt is. Dit zijn de zogenaamde beroepspolissen. De verzekeraar betaalt, als de claim terecht is, in dat geval het juridische verweer en het mogelijke schadebedrag. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en juist die schade is verzekerd op de AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen.

Bedrijven en organisatie doen er dus verstandig aan te controleren bij hun Functionarissen Gegevensbescherming of zij wel correct verzekerd zijn met AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen.

Welke bedrijven moeten functionaris gegevensbescherming hebben?

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen

Voor bedrijven en overheden zijn op grond van artikel 37 van de AVG Functionarissen Gegevensbescherming in drie situaties verplicht. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de wet.

 1. Overheden en publieke organisaties
 2. organisaties die op grote schaal individuen volgen.
 3. organisaties als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken

Organisaties moeten de functionaris gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie het Twitter bericht hieronder. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen

Natuurlijk moet die desbetreffende AVG Functionarissen Gegevensbescherming ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bezitten als zij werkzaam zijn bij een bedrijf. Veel AVG Functionarissen Gegevensbescherming zullen echter denken dat ze gewoon verzekerd zijn op hun (bestaande) beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat blijkt niet het geval. Deze specifieke werkzaamheden moeten immers gemeld worden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De ervaring is dat het verzekeren van deze nieuwe activiteiten voor sommige verzekeraars reden is geen dekking af te geven op de bestaande of nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Online premie.

Functionaris Gegevensbescherming premie online

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Verzekeren winkel 2018 premies en tips

Verzekeren winkel 2018 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen

Preventie winkel verzekeringen

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2018 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Even wachten met afsluiten?

Verzekeren winkel

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering. Is controle nuttig?

Moet een AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering worden afgesloten door een functionaris gegevensbescherming zodra hij of zij werkzaam is bij uw bedrijf? En waar moet u als bedrijf op letten bij het bekijken van die AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering?

U wilt als organisatie of bedrijf immers dat uw schadeclaim ook daadwerkelijk betaald wordt als u uw functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid verwijt als deze een fout heeft gemaakt.

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering

Een functionaris gegevensbescherming die niet bij u in loondienst is, hoort een aansprakelijkheidsverzekering ter kunnen overleggen. De polis verzekert schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer betaald wordt als er een fout gemaakt wordt. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en die schade is verzekerd op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Niet te verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd. Hieronder de toelichting.

Functionaris Gegevensbescherming premie online

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekeringEen beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert vermogensschade die u als bedrijf lijdt. Financiële schade voor kan op vele wijze ontstaan. Dit kunnen interne bedrijfskosten zijn voor het corrigeren van fouten of claims van externe belanghebbenden. De AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering zal een toegewezen claim aan uw bedrijf betalen.

Uitsluitingen

Veel verzekeraar sluiten activiteiten als functionaris gegevensbescherming op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit. Laat dus als bedrijf de polisclausule goed controleren en eis een verklaring dat deze werkzaamheden zijn meeverzekerd op de polis van uw AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering.

Audio

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering. Is controle nuttig?

Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

Een verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is een polis voor beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is noodzakelijk omdat u uw eigen beroepsfouten moet verzekeren. Zeker de nieuwe AVG wet en de bijbehorende risico voor u als FG-er noodzaakt een complete dekking inclusief dit speciale risico. Zie ook Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) mei 2018

Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheidWelke aansprakelijkheid?

Bedrijven die verplicht (of onverplicht) een FG-er aanstellen kunnen deze functionaris aansprakelijk stellen als zij financiële vermogensschade als gevolg van fouten die de FG-er maakt. In een incidentele situatie kan er ook zaakschade of letselschade ontstaan.

Schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer verzekert is op deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid, is overigens alleen een financiële vermogensschade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd.

Functionaris Gegevensbescherming premie online

FG werkzaamheden vaak NIET verzekerd

Veel (bestaande en nieuwe) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen nog niet de speciale AVG verzekeringsdekking voor de werkzaamheden van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Die werkzaamheden zijn vaak uitgesloten. De risico zijn voor de meeste verzekeraars lastig in te schatten en dus is er een uitsluiting als er claims uit deze werkzaamheden te voorschijn komen.

Voorbeeld: Nationale-Nederlanden kent geen dekking voor FG-ers activiteiten voor beroepsfouten gemaakt door verzekerde juristen.

Details verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

De activiteiten kunnen  verzekerd worden als ze worden meeverzekerd in een complete beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook een dekking geeft voor uw andere activiteiten. Al uw (overige) werkzaamheden worden verzekerd op de verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid. Ook als deze activiteiten het hoofdbestanddeel vormen van uw werk.

Voorbeeld.

U bent als automatiseringsdeskundige gevraagd op te treden als FG-er. Het bedrijf eis een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw bestaande automatiseringswerk wordt dan verzekerd voor beroepsfouten inclusief uw AVG opdracht. Het is niet mogelijk alleen uw AVG opdracht op projectbasis te verzekeren.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit

Are Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit? Product liability of Dyson vacuum cleaners maybe an important factor for their future sales in Europe after Brexit.

Sir James Dyson – no deal

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after BrexitSir James Dyson, who founded the engineering firm Dyson, expects the United Kingdom to leave the European Union with no deal. The UK will have to trade to default to World Trade Organization rules and tariffs. Dyson is in The Netherlands mainly known for vacuum cleaners. He sees Brexit as an opportunity for his company. Free trade around the world is maybe an opportunity for his firm but what are the consequences for his cleaners in Europe.  Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit will be much harder for Sir James Dyson and his company.

Product liability Dyson vacuum cleaners

I think that not every Dyson vacuum cleaners is flawless, so an accident may happen and a customer will sue Dyson for product liability. What will be the consequences for Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit if we look at the product liability?

Dyson Before Brexit

Dyson is a UK-based company and sell the vacuum cleaners in the EU-zone.

Vacuum cleaners liability in the current situation is that Dyson is an inside EU-producer. A customer can claim his financial damages directly to Dyson if the vacuum cleaners is the cause of an accident or damage. This is due to the current European legislation. Product liability insurers have clauses which incorporate this risk.

Dyson After Brexit

Dyson is a UK-based company and will still sell the cleaners in the EU-zone.

The vacuum cleaners liability is that Dyson is an outside EU producer, a Third Country producer. A customer can’t claim a financial loss directly to Dyson if the cleaner is the cause of an accident or damage. The EU-seller (retailer) will be sued. European legislation does not have any legal base in the UK. It will be difficult for a European to legally challenge Dyson for their liability. The customer will try to get his compensation by suing the seller (of your) product. That seems a nice relief for the responsibility for Dyson in the UK.

but…..

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Beperken ziekteverzuim in 11 geldverdienende tips

Beperken ziekteverzuim is voor zelfs het kleinste bedrijf met werknemers een zaak om alert op te zijn. Kijk ook eens op het stappenplan van het UWV.

beperken ziekteverzuimDe kosten zijn enorm. Denk bij een willekeurig zieke werknemer maar aan gemiddeld € 250,- PER DAG. Reden dus om elke tip even langs te gaan en te kijken waar besparingen voor ene bedrijf kan worden gerealiseerd. Let op, het gaat dus om tips die voor de werkgever van belang zijn maar ook voor werknemers.

Verzuimverzekering maatwerk offerte

Beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen
  1. Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden. Beperken ziekteverzuim begint bij goede afspraken.
 2. Verzuimverzekering, stoploss of in eigen beheer.
  1. Slim inkopen en afwegen of een polis verstandig is, kan het bedrijf veel geld opleveren. Als u, financieel voordelig, de risico’s kan afwentelen op een verzekeraar, dan kunt u uw bedrijf daar een voordeel mee doen.
 3. Geef alle ziekmeldingen door .
  1. Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 4. Voer een actief preventief beleid. 
  1. Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim. Beperken ziekteverzuim in preventie verdient altijd de voorkeur.
 5. Kijk naar de samenstelling van het team.
  1. Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 6. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  1. Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. Beperken ziekteverzuim bij oudere werknemers kan waardevol zijn voor beide partijen.
 7. Neem medewerkers mee in het beleid.
  1. Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 8. Breng risico’s in kaart.
  1. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het Beperken ziekteverzuim.
 9. Kies een sparring partner.
  1. Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 10. Kies een goede arbodienst.
  1. Best lasting om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.
 11. Verzuimprotocol. 
  1. Goede afspraken met werknemers en oproepkrachte (meer tips) zijn belangrijk om ziekteverzuim onder controle te houden. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal voor het beperken ziekteverzuim. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid advocaten – een fraai voorbeeld

Bij de aansprakelijkheid advocaten wordt vaak gedacht aan procedurele fouten die gemaakt kunnen worden, zoals

 1. het te laat instellen van hoger beroep of
 2. het nalaten een bepaald verweer te voeren.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 aansprekende voorbeelden. Maar ook op andere vlakken kan wel eens wat mis gaan.

Hier een voorbeeld aansprakelijkheid advocaten

Aansprakelijkheid advocatenDe aanleiding in de rechtszaak die ik hier wil bespreken is een echtscheidingsprocedure waarbij een advocaat de vrouw van het echtpaar bijstaat. Tijdens die echtscheidingsprocedure heeft de vrouw beslag laten leggen op de sieraden die op dat moment in een bankkluis liggen. Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken worden de sieraden door de rechtbank aan de vrouw toebedeeld. Case closed zou je denken.

Advocaat maakt een vergissing

Helaas maakt de advocaat een vergissing wanneer zij een poos later aan een gerechtsdeurwaarder de opdracht geeft om de inhoud van de kluis aan de ex-man van de vrouw te geven. Erg vervelend, zeker wanneer blijkt dat de ex-man niet van plan is de sieraden terug te geven. Aansprakelijkheid advocaten komt als snel in zicht.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Directeur aansprakelijk? Curator ziet criminele koppelbaas

Is een directeur aansprakelijk bij een faillissement, dan loopt hij het risico om zijn privévermogen te verliezen. Bij een directeur gaat het hier niet om een werk-directeur zonder bestuurdersverantwoordelijkheid. Het gaat om die directeuren die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als (directeur) bestuurder.

Koppelbazen en misbruikwetten

Ik kom uit een aannemersfamilie en dus kan mij de situatie in de jaren ’70 nog goed herinneren dat door sommige bouwvakkers opeens wel heel veel geld verdiend. Ze werkten zelf niet meer als bouwvakker, maar bemiddelden in arbeidskrachten voor grote bouwprojecten, veelal in Duitsland. Koppelbazen verdienden dat vele geld omdat ze vaak geen belastingen betaalden en droegen ook geen sociale premies af. Als onderaannemer leverden ze bouwvakkers voor de hoofdaannemer. De hoofdaannemer en afnemer van het personeel was daar natuurlijk zeer mee geholpen en bleef als afnemer bovendien buiten schot van elke aansprakelijkheid. De Wet Ketenaansprakelijkheid maakte de hoofdaannemer toen ook aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies. Gevolgd in 1987 door de Derde misbruikwet.

Directeur aansprakelijk in privé is geen loos dreigement

directeur aansprakelijk

Daarbij is het goed om te weten dat het bijzondere aan rechtspersonen in Nederland is dat zowel een natuurlijk persoon als een niet-natuurlijke rechtspersoon, meestal een BV, als directeur / bestuurder kan optreden. De (bestuurders)aansprakelijkheid bleef beperkt tot het vermogen van deze (niet-natuurlijke) rechtspersoon, meestal een BV. Een nieuwe wet heeft dat daarna voorkomen. Later gevolgd door ook  aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad toe te voegen.

Meer informatie

En dus kunnen tegenwoordig de volgende zaken, met name in faillissements situaties, leiden tot de aanname van kennelijk onbehoorlijk bestuur en een risico vormen voor het privévermogen van de directeur / bestuurder:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Winkelverzekering en aansprakelijkheid en premies 2018

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen

Schadeclaims rondom aansprakelijkheid

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Prisma pensioen Scildon premie rekenmodule 2018

Prisma pensioen van Scildon voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen via een open fondsen architectuur.  Er is een groot aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen. Scildon heeft geen eigen huisfondsen. U betaalt geen aan- en verkoopkosten voor de beleggingsfondsen.

 1. Aanbod externe beleggingsfondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders.
 2. Keuze uit een passief en actief beheerde beleggingsfondsen.
 3. Keuze uit verschillende lifecycles.
 4. Geen kosten bij de aan- en verkoop en het switchen van beleggingsfondsen.
 5. Vrij beleggen is op verzoek mogelijk.

Rekenmodule Prisma pensioen Scildon

Prisma pensioenMet Prisma pensioen kunnen werknemers hun pensioenopbouw voor een deel persoonlijk invullen. Voor welke verdeling wordt gekozen, bepaalt de individuele werknemer zelf.

Pensioen collectief premies online

De details van het Prisma Pensioen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0