Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

Een verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is een polis voor beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is noodzakelijk omdat u uw eigen beroepsfouten moet verzekeren. Zeker de nieuwe AVG wet en de bijbehorende risico voor u als FG-er noodzaakt een complete dekking inclusief dit speciale risico. Zie ook Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) mei 2018

Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheidWelke aansprakelijkheid?

Bedrijven die verplicht (of onverplicht) een FG-er aanstellen kunnen deze functionaris aansprakelijk stellen als zij financiële vermogensschade als gevolg van fouten die de FG-er maakt. In een incidentele situatie kan er ook zaakschade of letselschade ontstaan.

Schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer verzekert is op deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid, is overigens alleen een financiële vermogensschade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd.

Functionaris Gegevensbescherming premie online

FG werkzaamheden vaak NIET verzekerd

Veel (bestaande en nieuwe) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen nog niet de speciale AVG verzekeringsdekking voor de werkzaamheden van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Die werkzaamheden zijn vaak uitgesloten. De risico zijn voor de meeste verzekeraars lastig in te schatten en dus is er een uitsluiting als er claims uit deze werkzaamheden te voorschijn komen.

Voorbeeld: Nationale-Nederlanden kent geen dekking voor FG-ers activiteiten voor beroepsfouten gemaakt door verzekerde juristen.

Details verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

De activiteiten kunnen  verzekerd worden als ze worden meeverzekerd in een complete beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook een dekking geeft voor uw andere activiteiten. Al uw (overige) werkzaamheden worden verzekerd op de verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid. Ook als deze activiteiten het hoofdbestanddeel vormen van uw werk.

Voorbeeld.

U bent als automatiseringsdeskundige gevraagd op te treden als FG-er. Het bedrijf eis een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw bestaande automatiseringswerk wordt dan verzekerd voor beroepsfouten inclusief uw AVG opdracht. Het is niet mogelijk alleen uw AVG opdracht op projectbasis te verzekeren.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit

Are Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit? Product liability of Dyson vacuum cleaners maybe an important factor for their future sales in Europe after Brexit.

Sir James Dyson – no deal

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after BrexitSir James Dyson, who founded the engineering firm Dyson, expects the United Kingdom to leave the European Union with no deal. The UK will have to trade to default to World Trade Organization rules and tariffs. Dyson is in The Netherlands mainly known for vacuum cleaners. He sees Brexit as an opportunity for his company. Free trade around the world is maybe an opportunity for his firm but what are the consequences for his cleaners in Europe.  Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit will be much harder for Sir James Dyson and his company.

Product liability Dyson vacuum cleaners

I think that not every Dyson vacuum cleaners is flawless, so an accident may happen and a customer will sue Dyson for product liability. What will be the consequences for Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit if we look at the product liability?

Dyson Before Brexit

Dyson is a UK-based company and sell the vacuum cleaners in the EU-zone.

Vacuum cleaners liability in the current situation is that Dyson is an inside EU-producer. A customer can claim his financial damages directly to Dyson if the vacuum cleaners is the cause of an accident or damage. This is due to the current European legislation. Product liability insurers have clauses which incorporate this risk.

Dyson After Brexit

Dyson is a UK-based company and will still sell the cleaners in the EU-zone.

The vacuum cleaners liability is that Dyson is an outside EU producer, a Third Country producer. A customer can’t claim a financial loss directly to Dyson if the cleaner is the cause of an accident or damage. The EU-seller (retailer) will be sued. European legislation does not have any legal base in the UK. It will be difficult for a European to legally challenge Dyson for their liability. The customer will try to get his compensation by suing the seller (of your) product. That seems a nice relief for the responsibility for Dyson in the UK.

but…..

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Beperken ziekteverzuim in 11 geldverdienende tips

Beperken ziekteverzuim is voor zelfs het kleinste bedrijf met werknemers een zaak om alert op te zijn. Kijk ook eens op het stappenplan van het UWV.

beperken ziekteverzuimDe kosten zijn enorm. Denk bij een willekeurig zieke werknemer maar aan gemiddeld € 250,- PER DAG. Reden dus om elke tip even langs te gaan en te kijken waar besparingen voor ene bedrijf kan worden gerealiseerd. Let op, het gaat dus om tips die voor de werkgever van belang zijn maar ook voor werknemers.

Verzuimverzekering maatwerk offerte

Beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen
  1. Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden. Beperken ziekteverzuim begint bij goede afspraken.
 2. Verzuimverzekering, stoploss of in eigen beheer.
  1. Slim inkopen en afwegen of een polis verstandig is, kan het bedrijf veel geld opleveren. Als u, financieel voordelig, de risico’s kan afwentelen op een verzekeraar, dan kunt u uw bedrijf daar een voordeel mee doen.
 3. Geef alle ziekmeldingen door .
  1. Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 4. Voer een actief preventief beleid. 
  1. Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim. Beperken ziekteverzuim in preventie verdient altijd de voorkeur.
 5. Kijk naar de samenstelling van het team.
  1. Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 6. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  1. Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. Beperken ziekteverzuim bij oudere werknemers kan waardevol zijn voor beide partijen.
 7. Neem medewerkers mee in het beleid.
  1. Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 8. Breng risico’s in kaart.
  1. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het Beperken ziekteverzuim.
 9. Kies een sparring partner.
  1. Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 10. Kies een goede arbodienst.
  1. Best lasting om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.
 11. Verzuimprotocol. 
  1. Goede afspraken met werknemers en oproepkrachte (meer tips) zijn belangrijk om ziekteverzuim onder controle te houden. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal voor het beperken ziekteverzuim. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid advocaten – een fraai voorbeeld

Bij de aansprakelijkheid advocaten wordt vaak gedacht aan procedurele fouten die gemaakt kunnen worden, zoals

 1. het te laat instellen van hoger beroep of
 2. het nalaten een bepaald verweer te voeren.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 aansprekende voorbeelden. Maar ook op andere vlakken kan wel eens wat mis gaan.

Hier een voorbeeld aansprakelijkheid advocaten

Aansprakelijkheid advocatenDe aanleiding in de rechtszaak die ik hier wil bespreken is een echtscheidingsprocedure waarbij een advocaat de vrouw van het echtpaar bijstaat. Tijdens die echtscheidingsprocedure heeft de vrouw beslag laten leggen op de sieraden die op dat moment in een bankkluis liggen. Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken worden de sieraden door de rechtbank aan de vrouw toebedeeld. Case closed zou je denken.

Advocaat maakt een vergissing

Helaas maakt de advocaat een vergissing wanneer zij een poos later aan een gerechtsdeurwaarder de opdracht geeft om de inhoud van de kluis aan de ex-man van de vrouw te geven. Erg vervelend, zeker wanneer blijkt dat de ex-man niet van plan is de sieraden terug te geven. Aansprakelijkheid advocaten komt als snel in zicht.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Directeur aansprakelijk? Curator ziet criminele koppelbaas

Is een directeur aansprakelijk bij een faillissement, dan loopt hij het risico om zijn privévermogen te verliezen. Bij een directeur gaat het hier niet om een werk-directeur zonder bestuurdersverantwoordelijkheid. Het gaat om die directeuren die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als (directeur) bestuurder.

Koppelbazen en misbruikwetten

Ik kom uit een aannemersfamilie en dus kan mij de situatie in de jaren ’70 nog goed herinneren dat door sommige bouwvakkers opeens wel heel veel geld verdiend. Ze werkten zelf niet meer als bouwvakker, maar bemiddelden in arbeidskrachten voor grote bouwprojecten, veelal in Duitsland. Koppelbazen verdienden dat vele geld omdat ze vaak geen belastingen betaalden en droegen ook geen sociale premies af. Als onderaannemer leverden ze bouwvakkers voor de hoofdaannemer. De hoofdaannemer en afnemer van het personeel was daar natuurlijk zeer mee geholpen en bleef als afnemer bovendien buiten schot van elke aansprakelijkheid. De Wet Ketenaansprakelijkheid maakte de hoofdaannemer toen ook aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies. Gevolgd in 1987 door de Derde misbruikwet.

Directeur aansprakelijk in privé is geen loos dreigement

directeur aansprakelijk

Daarbij is het goed om te weten dat het bijzondere aan rechtspersonen in Nederland is dat zowel een natuurlijk persoon als een niet-natuurlijke rechtspersoon, meestal een BV, als directeur / bestuurder kan optreden. De (bestuurders)aansprakelijkheid bleef beperkt tot het vermogen van deze (niet-natuurlijke) rechtspersoon, meestal een BV. Een nieuwe wet heeft dat daarna voorkomen. Later gevolgd door ook  aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad toe te voegen.

Meer informatie

En dus kunnen tegenwoordig de volgende zaken, met name in faillissements situaties, leiden tot de aanname van kennelijk onbehoorlijk bestuur en een risico vormen voor het privévermogen van de directeur / bestuurder:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Winkelverzekering en aansprakelijkheid en premies 2018

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen

Schadeclaims rondom aansprakelijkheid

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Prisma pensioen Scildon premie rekenmodule 2018

Prisma pensioen van Scildon voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen via een open fondsen architectuur.  Er is een groot aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen. Scildon heeft geen eigen huisfondsen. U betaalt geen aan- en verkoopkosten voor de beleggingsfondsen.

 1. Aanbod externe beleggingsfondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders.
 2. Keuze uit een passief en actief beheerde beleggingsfondsen.
 3. Keuze uit verschillende lifecycles.
 4. Geen kosten bij de aan- en verkoop en het switchen van beleggingsfondsen.
 5. Vrij beleggen is op verzoek mogelijk.

Rekenmodule Prisma pensioen Scildon

Prisma pensioenMet Prisma pensioen kunnen werknemers hun pensioenopbouw voor een deel persoonlijk invullen. Voor welke verdeling wordt gekozen, bepaalt de individuele werknemer zelf.

Pensioen collectief premies online

De details van het Prisma Pensioen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen verzekering kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

Constructie All Risk maatwerk

Voor wie?

CAR Eigen Woning Bouwen of VerbouwenDe CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

Schadevoorbeelden

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken. 

Lees meer… »


bouw, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering 2018

De AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. In de AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij beroepsaansprakelijkheid verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de AVG

AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekeringIn een verwerkersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactivieit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Individuele VVE verzekering appartementen 2018. Tips en voorbeelden.

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een individuele VVE verzekering een oplossing.

VVE verzekering - premie berekening online

Individuele VVE verzekering

Individuele VVE verzekeringDe individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een individuele VVE verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een individuele VVE verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0