Audio uitleg verzekeringen

Bedrijven en ZZP


De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download


De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download


De Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. 12 minuten. Link en download


De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download


Loondoorbetaling en verzuim. 10 minuten. Link en download


De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP-er. 12 minuten. Link en download


De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download


WGA Eigen Risico Drager. 3 minuten. Link en download

Particulieren en algemeen


Afsluiten en op tijd verzekerd zijn. 6 minuten. Link en download


De Inboedelverzekering. 11 minuten. Link en download


Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download


Schadeclaimen. 9 minuten. Link en download


Verplichte verzekeringen. 11 minuten. Link en download

Podcast en editing by Vitavoca