Audio uitleg verzekeringen

Bedrijven en ZZP

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download

De Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. 12 minuten. Link en download

De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download

Loondoorbetaling en verzuim. 10 minuten. Link en download

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP-er. 12 minuten. Link en download

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download

WGA Eigen Risico Drager. 3 minuten. Link en download

Particulieren en algemeen

Afsluiten en op tijd verzekerd zijn. 6 minuten. Link en download

De Inboedelverzekering. 11 minuten. Link en download

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Schadeclaimen. 9 minuten. Link en download

Verplichte verzekeringen. 11 minuten. Link en download

Podcast en editing by Vitavoca