Klusbedrijf verzekeringen premie voor de burgerlijke en utiliteitsbouw.

klusbedrijf verzekeringen

Klusbedrijf verzekeringen eis er voor het verrichten van licht technische klussen in en om het huis, zoals schilderen, behangen, metselen, tegelzetten en timmeren. De bouwverzekering of onderdelen zijn altijd direct dagelijks op te zeggen. Pakketkorting oplopend tot extra 10% korting met één algemeen eigen risico. Eén premie per maand zonder opslag; een simpele administratie. Of kies Aannemer bouwverzekering.

Klusbedrijf verzekeringen en overige informatie

Premies

Aannemer pakketverzekering formulier Klusbedrijf pakketverzekering formulier Installatiebedrijf verzekering - formulier CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

FAQ Klusbedrijf verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid Klusbedrijf verzekeringen

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als onderdeel van klusbedrijf verzekeringen is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Klusbedrijf verzekeringen schadevoorbeelden

  1. U vernielt in een flat een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar de juiste  aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor deze aansprakelijkheidsuitkeringen. De zogenaamde zaakschade wordt dus vergoed op deze klusbedrijf verzekeringen.
  2. U laat een bouwdroger aan staan. Er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim op de klusbedrijf verzekeringen. 
  3. U laat een hamer vallen op een voorbijganger. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van klusbedrijf verzekeringen keert dan de letselschade uit en zorgt voor de juridische kosten.

Zaakschade

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden. Een verkeerde las, een foutieve keuze tijdens uw werk of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een goede dekking op klusbedrijf verzekeringen zorgt voor dat een claim en de verweerkosten van een aansprakelijkheidsclaim verzekerd zijn.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Waarom Constructie All Risk Klusbedrijf verzekeringen?

Met een CAR wordt voornamelijk uw eigen schade vergoed. Een gebouw in de (aan)bouwfase kent meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en ander van buitenkomend onheil is er bijvoorbeeld een groter risico op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats of een woning in aan- of verbouw relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast wordt de schade vaak veroorzaakt fouten van de bouwende partijen zelf, zoals een ontwerp- of constructiefout, of door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken in de omgeving. Al de risico’s kunnen worden afgedekt door de CAR-verzekering als onderdeel van klusbedrijf verzekeringen. 

Voor wie is de CAR?

Zowel voor de opdrachtgever (bedrijven, overheid of projectontwikkelaar) als een iets groter klusbedrijf kan een CAR-verzekering afsluiten. Voor een klein klusbedrijf is deze verzekering vaak overbodig. Heeft u grotere (en langdurige) projecten dan kan dit onderdeel zinvol zijn.  Het grote voordeel is dat alle bij de bouw betrokken partijen meeverzekerd zijn, zodat in geval van schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. De CAR-verzekering kan voor een specifiek project worden afgesloten, maar u kunt er ook voor kiezen een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Dit is met name praktisch voor aannemers of opdrachtgevers die regelmatig of zelfs continu met bouwprojecten te maken hebben.

Verzekeringsdekking CAR

De CAR-verzekering biedt een uitgebreide dekking en bestaat uit meerdere secties, waarvan alleen sectie “het werk” verplicht is. De overige secties kunnen al naar gelang de behoefte gekozen worden. Hiermee is de CAR-verzekering perfect af te stemmen op alle relevante bouwrisico’s. Voor klusbedrijven zal het verzekerd bedrag (en de premie) uiteraard vaak lager zijn dan voor een aannemersbedrijf.

Is rechtsbijstand niet een beetje overdreven?

Er zijn talloze vergunningen nodig rondom een onderneming. Ruzie met een medewerker heeft u heel snel. Geregel met stagiaires of nul-urencontracten. Discussies over de Wet Werk en inkomen en tekstuele vragen over leveringsvoorwaarden, contracten of arbeidscontracten. Problemen met de gemeente of met leveranciers. Bel de rechtsbijstandsverzekeraar even en het wordt snel verschoven naar een ander bureau. Soms kan dit een belangrijk onderdeel zijn voor klusbedrijf verzekeringen.

Audio bedrijfsrechtsbijstand

CAR Eigen Woning

Bent u niet een officieel klusbedrijf maar (ver)bouwt u een eigen woning. Denk dan even het de speciale bouwverzekering voor particulieren. Die geeft precies de juiste verzekeringsdekking voor dit soort risico’s.

Gereedschappen klusbedrijf verzekeringen

Het is ook mogelijk om de eigen bedrijfsuitrusting binnen klusbedrijf verzekeringen te verzekeren. Denk maar eens aan gereedschappen, onderdelen of meetapparatuur die u in uw bedrijfsauto heeft liggen.

Opzichtclausule (aansprakelijkheid andermans spullen)

U heeft vast wel eens gehuurde, geleende apparatuur, vervoerde of bewerkte goederen. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is om dit te verzekeren. Met de juiste verzekering kunnen deze zaken “opzicht” ook gedekt zijn. Twijfelt u, vraag het de leverancier even om niet achteraf nog discussie te krijgen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het lenen van zaken van een ander wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. Verzekeraars verzekeren dit opzichtrisico dus niet standaard. Datzelfde geldt voor motorrijtuigen en luchtvaartuigen

Onze inkomsten bij klusbedrijf verzekeringen

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15-25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Uw leveringsvoorwaarden

Er is bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen meestal geen verzekeringsverplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk klusbedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

  1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar
  2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
  3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Video

Premies

Aannemer pakketverzekering formulier Klusbedrijf pakketverzekering formulier Installatiebedrijf verzekering - formulier CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen