Klusbedrijf verzekeringen online premies 2018

Klusbedrijf verzekeringen premie voor de burgerlijke en utiliteitsbouw. Hieronder verstaan we het verrichten van licht technische klussen in en om het huis, zoals schilderen, behangen, metselen, tegelzetten en timmeren. Hieronder de belangrijkste onderdelen.

✅ De verzekering of onderdelen zijn altijd direct dagelijks op te zeggen.
✅ Het is altijd mogelijk onderdelen toe te voegen of achterwege te laten.
✅ Wij zorgen, zonder verdere kosten, voor alle contacten, telefoontjes en schadeafhandelingen.
✅ Pakketkorting is oplopend tot een extra 10% korting.
✅ Er is maar één algemeen eigen risico van € 250,-.
✅ Alle verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan dus het bedrijf betaalt nooit teveel premie
✅ Eén premie per maand zonder opslag; een simpele administratie.

Invoer


Constructie All Risk (CAR)

Schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering.

Het werk € 50.000,-. Klik maatwerk voor grotere projecten
Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-.
Hulpmateriaal € 10.000,-.
Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd is schade aan zaken en letselschade. Zaken onder opzicht kunnen optioneel worden meeverzekerd. Premie opslag 17,5% op de bedrijfsaansprakelijkheidspremie.

Bedrijfsrechtsbijstand

Juridische Onafhankelijke rechtshulp bij conflicten.
Telefonische Advies Service voor onbeperkt telefonisch advies , zelfs zonder conflict.
Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Gereedschappen vervoer

Maandpremie €Eigen vervoerverzekering verzekert vervoerde goederen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd.

Ook 's avonds en 's nachts; 24 uur per dag.

Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.
Aanvraagformulier klusbedrijfverzekering


Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?

Deel van de omzet dat betrekking heeft op
het leveren en factureren van
bouwcomponenten?

Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?

Is uw bedrijf gespecialiseerd in betonrenovatie en/of betonbouw (storten / verwerken / afwerken), in vloerafwerking of in sloopprojecten?

Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw. Lees onze informatie en voorwaarden.


Worden er door u, of iemand anders in uw opdracht, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd?

Wilt u zaken onder opzicht meeverzekeren?


Slotvragen
1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.

 

Klusbedrijf verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid Klusbedrijf verzekeringen

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als onderdeel van klusbedrijf verzekeringen is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Kusbedrijf schadevoorbeelden

  1. U vernielt in een flat in een waterleidingen alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar klusbedrijf verzekeringen zorgen voor deze aansprakelijkheidsdekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze klusbedrijf verzekeringen.
  2. U laat een bouwdroger aan staan. er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim op de klusbedrijf verzekeringen. (regres)
  3. U laat een hamer vallen op een voorbijganger. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van klusbedrijf verzekeringen keert dan de letselschade. De verzekeraar van klusbedrijf verzekeringen keert dan de schade uit en zorgt voor de juridische kosten.

Zaakschade

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden. Een verkeerde las, een foutieve keuze tijdens uw werk of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een goede dekking op klusbedrijf verzekeringen zorgt voor dat een claim en de verweerkosten van een aansprakelijkheidsclaim verzekerd zijn.

WAAROM EEN CAR VERZEKERING?

Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en ander van buitenkomend onheil is er bijvoorbeeld een groter risico op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast wordt de schade vaak veroorzaakt fouten van de bouwende partijen zelf, zoals een ontwerp- of constructiefout, of door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken in de omgeving. Al de risico’s kunnen worden afgedekt door de CAR-verzekering als onderdeel van klusbedrijf verzekeringen.

Voor wie is de CAR?

Zowel voor de opdrachtgever (bedrijven, overheid of projectontwikkelaar) als de aannemer kan een CAR-verzekering afsluiten. Het grote voordeel is dat alle bij de bouw betrokken partijen meeverzekerd zijn, zodat in geval van schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. De CAR-verzekering kan voor een specifiek project worden afgesloten, maar u kunt er ook voor kiezen een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Dit is met name praktisch voor aannemers of opdrachtgevers die regelmatig of zelfs continu met bouwprojecten te maken hebben.

Verzekeringsdekking CAR

De CAR-verzekering biedt een uitgebreide dekking en bestaat uit meerdere secties, waarvan alleen sectie “het werk” verplicht is. De overige secties kunnen al naar gelang de behoefte gekozen worden. Hiermee is de CAR-verzekering perfect af te stemmen op alle relevante bouwrisico’s.

Is rechtsbijstand niet een beetje overdreven?

Er zijn talloze vergunningen nodig rondom een onderneming. Ruzie met een medewerker heeft u heel snel. Geregel met stagiaires of nul-urencontracten. Discussies over de Wet Werk en inkomen en tekstuele vragen over leveringsvoorwaarden, contracten of arbeidscontracten. Problemen met de gemeente of met leveranciers. Bel de rechtsbijstandsverzekeraar even en het wordt snel verschoven naar een ander bureau. Soms kan dit een belangrijk onderdeel zijn voor klusbedrijf verzekeringen.

CAR Eigen Woning

Bent u niet een officieel klusbedrijf maar (ver)bouwt u een eigen woning. Denk dan even het de speciale bouwverzekering voor particulieren. Die geeft precies de juiste verzekeringsdekking voor dit soort risico’s.

CAR bouwverzekering eigen woning premie online

Gereedschappen

Het is ook mogelijk om de eigen bedrijfsuitrusting binnen klusbedrijf verzekeringen te verzekeren. Denk maar eens aan gereedschappen, onderdelen of meetapparatuur die u in uw bedrijfsauto heeft liggen.