VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV van Markel biedt dekking voor de risico’s die bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders lopen om aangesproken te worden in hun privé vermogen door een curator. Alle bestuurders en commissarissen zijn verzekerd. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel. (Voor Stichtingen en Verenigingen klik hier.)

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

Naast het feit dat Markel een sterke en solide verzekeraar is, maken zij het verschil met scherpe premies, ruime voorwaarden en wereldwijde dekking voor Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV – NV’s:

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt dekking voor de risico’s die bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders lopen om aangesproken te worden in hun privé vermogen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders beseffen soms niet wat de functie exact inhoudt. Beslissingen worden genomen ten goede van de onderneming. Echter wanneer zo een beslissing niet goed uitpakt kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur, ook voor de fouten van een medebestuurslid (collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid).

Er zijn verschillende redenen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:

Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen en het aansprakelijkheidsrisico.

Toename in claims

Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij bestuurders en commissarissen.

Kosten van verweer Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden en/of uw eigen onderneming. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen. Daar is deze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een uitstekende oplossing voor.

Bijzonderheden Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

De Online verzekering is bedoeld voor besloten en naamloze vennootschappen. Er zijn twee variaties.

 • De Online verzekering is bedoeld voor besloten en naamloze vennootschappen met een geconsolideerde jaaromzet van minder dan € 5 miljoen.
 • De Online ABC start-up verzekering is bedoeld voor besloten vennootschappen met een geconsolideerde jaaromzet van minder dan € 1 miljoen. De besloten vennootschap dient korter dan 2 jaar geleden te zijn opgericht

Dekking voor de aansprakelijkheid van:

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV
 • een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, medebeleidsbepaler of vereffenaar van de groep;
 • een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een handelen of nalaten gedurende de oprichtingsfase van een tijdens de verzekeringsperiode nieuw opgerichte dochtermaatschappij.

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV geeft verzekeringsdekking als het eenmaal is misgegaan. Preventie is echter veel goedkoper en daar is deze checklist een onderdeel van.

Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u naast Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV ook elk ander risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:

 1. Aanvaarden
 2. Beperken
 3. Reserve opbouwen
 4. Extern verzekeren

Audio Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

De vergelijking

Wij beoordelen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV en de verzekeraars op de volgende punten:

De uitkomst van onze vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV is altijd inclusief alle kosten m.u.v. de assurantiebelasting. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij hulp biedt en snel uitbetaald. Vaak betekent schade dat er sprake is van een faillissement met de vele emotionele aspecten die daarbij horen. De verzekeraar zal het juridische aspect voor haar rekening nemen.

Faillissementsrisico en uitloop Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico. Zie ook artikel van Veen Advocaten.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Controle polis op uitlooprisico

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop bestuurdersaansprakelijkheid clausule is kosteloos.

Uitsluitingen Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

Naast het risico van uitloop bestuurdersaansprakelijkheid zijn er situaties waarin vaak geen vergoeding wordt gegeven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 • Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 • Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 • Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Overige aansprakelijkheidsverzekeringen

Een BV, NV, stichting of vereniging heeft vrijwel altijd een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV. De organisatie heeft echter veel meer verantwoordelijkheden. Op veel gebieden zijn er claims te verwachten als er schade door de organisatie wordt veroorzaakt. U kunt als bestuurder het ook kwalijk worden genomen, en vermoedelijk aansprakelijk worden gesteld als er een schadeclaim het faillissement veroorzaakt en dit faillissement door uw “nalaten”om het risico niet volwaardig af te dekken. Dat hoeft niet altijd via een verzekering maar kan ook door andere middelen die thuishoren bij een goede risicoanalyse. hieronder hebben we een opsomming in het kort van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s.

 • Algemene aansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen.
 • Productaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als een van uw producten schade veroorzaakt. Dit geldt ook voor producten die onder uw verantwoording worden geproduceerd (of in omloop zijn gebracht).
 • Werkgeversaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade: bedrijfsongevallen en beroepsziektes, ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.
 • Werknemersschadeverzekering. Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn niet onder de AVB verzekerd. Daarvoor is een aparte werknemersschadeverzekering (WSV) nodig.
 • Milieu-aansprakelijkheid. Als u schade veroorzaakt door plotselinge milieuverontreiniging, dan bent u standaard verzekerd voor schade aan personen. Schade aan spullen van anderen is alleen verzekerd bij luchtverontreiniging.

Maatwerk

Verzekeraars werken graag vanuit bekende risico’s. Als een risico goed bekend is, kan er vaak direct of snel een premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV worden verstrekt met de juiste voorwaarden. Een vaak gebruikte methode is te kiezen voor de SBI (Standaard bedrijfsindeling) van de Kamer van Koophandel. Een aantal bedrijven heeft echter meer verschillende soorten activiteiten, die ook niet altijd in het verlengde liggen. Verzekeraars zullen dan handmatig de premie gaan bepalen of een aanvraag in het uiterste geval zelfs afwijzen.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie overig

Bestuurdersaansprakelijk BV - premie Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video