Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering verzekert een schade die u, uw bedrijf of uw medewerkers veroorzaken bij anderen. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, ook wel afgekort tot AVB, vergoedt zowel letselschade aan personen als de zaakschade aan spullen. Wij hebben speciale pagina’s met directe premies voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen voor GroothandelBouwbedrijvenKlusbedrijvenHorecaWinkel.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering toelichting

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor uw onderneming. Met een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per sector sterk verschillen. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u, uw bedrijf of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden. De Kamer van Koophandel wijst hier ook altijd specifiek op.

Premie informatie

bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

De premie voor een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft.
Eigen risico telt maar één keer per schadegeval. Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt, bijvoorbeeld stormschade aan uw bedrijfsgebouw en bestelauto?

Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke veelgebruikte uitsluitingen.

 1. Schade aan uzelf of uw bedrijf.
 2. Schade of kosten die u maakt om uw dienst of product opnieuw te leveren.
 3. Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.
 4. Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.
 5. Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent als werkgever, opdrachtgever of ondernemer.
 6. Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt).
 7. Milieuschade op uw bedrijfslocatie.
 8. Schade door asbest.

Audio toelichting bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

audio bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

De Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. 9 minuten. Link en download

Audio beroepsaansprakelijkheid

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is een complexe verzekering waarbij de expertise van de adviseur en verzekeringsmaatschappij de kwaliteit en de prijs sterk bepalend is.

Onze inkomsten

Onze inkomsten voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een cascoschade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet meer gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

De vergelijking bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Wij beoordelen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie bedrijfsaansprakelijkheid verzekering
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijking van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Controle vragen ter vergelijken

Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheidspolis is werk voor specialisten.
1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel volledig meeverzekerd of slechts beperkt?
2. Verzekert de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering tegen nalatigheid?
3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
4. Is er verzekerde dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering
6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
8. Hoe hoog is het eigen risico bij de bedrijfsaansprakelijkheidspolis?
9. Geldt er voor verdedigingskosten een hoog eigen risico?
10. Vergoedt de verzekeraar onvermijdelijke proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
11. Kijk of er voldoende expertise is bij de bedrijfsaansprakelijkheid verzekeraar.
12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
13. Is de verzekerde som conform de wettelijke en verzekeringseisen vastgesteld?
14. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
15. Welke uitsluitingen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn er?
16. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
17. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
18. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
19. Zijn er beperkende maatregelen bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering schade?
20. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
21. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
22. Op welke manier is de naverrekening bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering georganiseerd?
23. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
24. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video