Bedrijfsinventarisatie

De bedrijfsactiviteiten


Sector Algemeen
Bijzondere sectoren
CAO
Omschrijving hoofdactiviteiten
Omschrijving nevenactiviteiten
Toelichting


Werkt u met ...
Asbest, chroom en organische oplosmiddelen NeeJa
Bemesting- en bestrijdingsmiddelen NeeJa
Schiethamers en wapens (jagersrisico) NeeJa
Vuur/explosieven NeeJa
Radio-actieve stof NeeJa
Oxiderend, bijtend en giftig NeeJa
Brandgevaarlijk en ontvlambaar NeeJa
Boven- ondergrondse tanks NeeJa
Heiwerk en-of bronbemaling NeeJa


Aansprakelijkheid
Verricht u werkzaamheden bij derden? NeeJa
Verricht u werkzaamheden bij derden buiten Ned.? NeeJa
Besteed u werkzaamheden uit? NeeJa
Verkoopt u via een beveiligde website (https)? NeeJa
Zijn alle IT-machines voorzien van virusbeveiliging? NeeJa
Kan het bedrijf last krijgen van randsom- of malware? NeeJa
Het bedrijf voldoet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) NeeJa
Is het bedrijf chantabel? NeeJa
Zijn er bedrijfsgeheimen? NeeJa
Bent u afhandkelijk van één leverancier of een publiektrekker? NeeJa
Is voor het werk een registerinschrijving noodzakelijk? NeeJa
Leverings- en dienstenvoorwaarden NeeJa
Risico inventarisatie en evaluatie aanwezig? NeeJa
Toelichting

Producten en voorraden

Producten
Maakt u producten? NeeJa
Verhandelt u producten? NeeJa
Bewerkt u producten? NeeJa
Fabriceert u halffabrikaten? NeeJa
Eigen verpakking? NeeJa
Producten onder eigen merknaam? NeeJa
Montage/reparatie/onderhoudswerkzaamheden bij derden? NeeJa
Montage/reparatie/onderhoudswerkzaamheden buiten Nederland? NeeJa
Levering aan huismerk groot- of detailhandelsbedrijven? NeeJa


Import/export
Importeert u producten van buiten de EU? NeeJa
Exporteert u producten naar eu-landen? NeeJa
Exporteert u producten naar usa/canada? NeeJa
Exporteren afnemers naar usa/canada? NeeJa


Machines
Wordt er met machines gewerkt? NeeJa
Onderhoud en reparatie machines uitbesteed? NeeJa
Machinebreuk een risico? NeeJa
Bedrijfskritische machines aanwezig? NeeJa
Gebruik steigers, ladders of hoogwerkers? NeeJa


Veiligheid
Goederen gevaarlijk voor medewerkers? NeeJa
Ooit letselschade? NeeJa
Arbeidsinspectie bezoek gehad? NeeJa
Is er een veiligheidsfunctionaris? NeeJa
Is er een veiligheidsplan? NeeJa
Is er een calamiteitenplan? NeeJa
Zijn er EHBO procedures? NeeJa
Is er een BHV gediplomeerde? NeeJa
Zijn er controle procedure? NeeJa
Toelichting producten en voorraden

Logistiek, machines en technische installaties

Auto's, werkmaterieel en machines
Aanhanger
Bestelauto
Bedrijfsauto
Bulldozer
Dumper
Graafmachine
Hefbrug
Heftruck
Hoogwerker
Kranen
Laad- en losmaterieel
Laadschop
Liften
Maaimachine
Mobiele hijskraan
Tractor
Vaartuigen
Verreiker
Vrachtwagen
Veeg-schrobmachine
Overig werkmateriaal


Rechtsbijstand motorrijtuigen nvtJaNee
Schadeverzekering voor inzittenden nvtJaNee
Ongevallendekking voor inzittenden nvtJaNee
Schadeverzekering bestuurder nvtjanee
Pechhulp nvtNederl.Europa
Reisgebied nvtNederl.EuropaWereld
Inhuur van transportonderneming nvtincidenteelstructureel
Eigen gebrek machine nvtjanee
Ondergrondse schade bij grondwerk nvtjanee
Rechtsbijstand vervoer nvtjanee
Verhuur aan derden nvtjanee
Zijn de regelmatige bestuurders bekend bij verzekeraar? nvtjanee
Goederenvervoer
Soort goederen stukgoedbulkgoedzand-grit-grondgevaarl. stoffen
Toelichting logistiek

Het bedrijfpand of bedrijfsruimte

Bedrijfspand of bedrijfsruimte
Gebruik Kantoor
Kantoor en opslag
Kantoor, opslag en fabricage
Ligging-omgeving
Inbraakpreventie
Brandmeld installatie nvtJaNee
Sprinklerinstallatie nvtJaNee
Brandbeveiliging nvtJaNee
Diefstalbeveiliging nvtJaNee


Onroerend goed activiteiten
Aan- en verkoopbemiddeling o.g. NeeJa
Aan- en verhuurbemiddeling o.g. NeeJa
Beheer van onroerende zaken NeeJa
Taxaties o.g. NeeJa
Aan- en verkoop voor eigen rekening NeeJa
Aan- en verhuur voor eigen rekening NeeJa
Bemiddeling bij grond en/of pachtzaken NeeJa
Sector Particulier onroerend goed
Bedrijfsonroerende zaken
Agrarische onroerende zaken
Toelichting bedrijfspanden

Werknemersinformatie

Kantoorpersoneel
Technisch personeel
Overig personeel
FTE
tijdelijke en uitzendkrachten
opleidingsniveau eigenaren/bestuurders
opleidingsniveau van het overig kader
opleidingsniveau medewerkers
Hebben alle medewerkers de vereiste diploma's? nvtNeeJa
Ziekteverzuim LaagGemiddeldHoog
Arbodienst

Personele verzekeringen

Aansprakelijkheid werknemersschade neejaofferte
Keyman neejaofferte
Verzuim werknemers neejaofferte
Pensioen werknemers neejaofferte
Nabestaandenpensioen werknemers neejaofferte
WGA hiaat werknemers neejaofferte
WIA Excedent werknemers neejaofferte
Ongevallen werknemers neejaofferte
WGA Eigen risicodrager neejaofferte
Zorg collectief neejaofferte
Toelichting werknemers

De bestaande verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid neejaofferte
Beroepsaansprakelijkheid neejaofferte
Bestuurdersaansprakelijkheid neejaofferte
Inventarispolis neejaofferte
Huurdersbelang neejaofferte
Goederen neejaofferte
Elektronica en computer neejaofferte
Opstal in eigendom neejaofferte
Glas neejaofferte
Bedrijfsschade neejaofferte
Bedrijfsauto neejaofferte
Cybercrime neejaofferte
Milieuschade neejaofferte
Zakenreis neejaofferte
Rechtsbijstand bedrijven neejaofferte
Rechtsbijstand incasso neejaofferte
Geldverlies neejaofferte
Reconstructie administratie neejaofferte
Eigen vervoer neejaofferte
Transport neejaofferte
Constructie All Risk CAR neejaofferte
Toelichting bestaande verzekeringen

De financiën

Indicatie jaaromzet
Relatie aanwezig meer dan 25% omzet NeeJa
Sterke stijging omzet te verwachten? NeeJa
Indicatie SV jaarloon
Accountant
Fiscalist
Verzekeringsadviseur
Jurist
Salarisadministrateur
Branchevereniging(en) en/of overkoepelende organisatie
Risico financiele fraude aanwezig? NeeJa
Potentiele dubieuze debiteuren? NeeJa
Krediet risico handel buitenland? NeeJa
Toelichting financien

Diversen

Wordt de verzekeringsportefeuille jaarlijks gecontroleerd? neeja
Is er een kritische voorgeschiedenis? neeja
Zijn er potentiele risico's uit het verleden? neeja
Is er twijfel over continuiteit bedrijf? neeja
Is pensioen en AOV van DGA of eigenaar geregeld? neeja
Bent u bevoegd verzekeringscontracten aan te gaan? neeja

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Emailadres contactpersoon
Telefoon contactpersoon


Overige toelichting over het bedrijf of activiteiten