VVE verzekering online premies 2019

Dit samengestelde pakket VVE verzekering voor een Vereniging van Eigenaren bestaat uit de volgende verzekeringen. VVE verzekeringGebouwenverzekering (inclusief glas), Aansprakelijkheidsverzekering (AVB), rechtsbijstandverzekering. Tevens bieden wij u aan de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. (directe link specialist)

Er is bij de keuze van deze VVE verzekering bij de verzekeraars gekeken naar een aantrekkelijke premie in combinatie met redelijke verzekeringsvoorwaarden. De belangrijkste risico’s zijn hiermee voor een VVE Bestuur adequaat verzekerd.


Gegevens pand VVE

Verzekeringspremies per maand

VVE Gebouwenverzekering (incl. glas)

VVE Rechtsbijstandverzekering

VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

(Premies excl. 21% assurantie-belasting)


Keuze verzekering

Informatie VVE gebouw

VVE informatie

Betaalgegevens

Slotvragen
Premie informatie algemeen

De premie voor een VVE verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het verzekerd bedrag, het aantal  en soort appartementen en de aard van de bouw.

Onderdelen VVE verzekering

Waaruit hoort een standaard pakket VVE verzekeringen te bestaan?

 1. VVE Gebouwen verzekering (incl. glas)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Pakketkorting.

Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 10%.

Het gebouw in de VVE verzekering

 1. Is er een All-Risk verzekerd gebouw in de VVE verzekering? Soms zijn er maar heel beperkte verzekeringsdekkingen op genomen in een polis om de premie laag te houden. Fijn bij de premiebetaling maar erg onhandig als er schade is.
 2. Is het glas meeverzekerd? De kans is niet altijd zo groot bij de meeste panden maar de schade daarentegen kan aanzienlijk zijn. Denk ook aan terreinafscheidingen, in windschermen, tussendeuren en op de balkons.
 3. Gemeenschappelijke eigendommen ook verzekeren? Vaak zijn dat er meer dan op het oog lijkt.
 4. Inductie? Denk dan aan bijvoorbeeld blikseminslag. Zo’n schade oorzaak hoort verzekerd te zijn op elke VVE verzekering.
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw? Soms is de schade te verhalen op een ander maar dit risico zelf verzekeren is wel zo zeker.
 6. Schadeservice moet dag en nacht beschikbaar zijn.
 7. Vervangende woonruimte na schade meeverzekeren kan plezierig zijn. Zeker bij langere periodes dat het pand niet gebruikt kan worden.
 8. Een laag eigen risico bij het verzekeren van het het gebouw in de VVE verzekeringen is plezierig en kan het totaal van de de kosten verlagen bij schade.
 9. Kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin hoort niet terecht te komen bij de eigenaren maar bij de verzekeraar.
 10. Zijn de sloten ook verzekerd?
 11. Meerwerk (door interne verbouwingen) kan soms worden meeverzekerd.
 12. Kies ook altijd voor een het gebouw in de VVE verzekering in een pakket; het levert soms een mooie extra korting op van minimaal 8%.
 13. Wordt er een redelijke vergoeding betaald in de vorm van provisie of vaste vergoeding?
 14. Wie helpt er als er discussie is met de verzekeringsmaatschappij?
 15. Worden de verzekering in een pakket overzichtelijk geadministreerd?
 16. Zijn er overlappingen bij de verschillende polisonderdelen?
 17. Is er een premieopslag bij betaling per maand, kwartaal of half jaar?
 18. Mogelijkheid tot schadeherstel in natura?
 19. Is er premiekorting voor privé verzekeringen van individuele eigenaren mogelijk?
 20. Is het gebouw met eigenaren voor particuliere bewoning? Vraag details als er ook bedrijfsmatige activiteiten zijn?
 21. Zorg voor geregeld waardebepalingen of officiële taxaties.

Groot onderhoud reservering VVE norm

Weliswaar wordt er ook nu al bij het afsluiten van een VVE-pakketverzekering naar de reservering gevraagd die de Vereniging van Eigenaren doet voor Groot Onderhoud Reservering VVE . Per 1 januari 2018 geldt een concretere norm. VVE’s moeten dan 0,5% van de herbouwwaarde opzij leggen. Voor verzekeringsmaatschappijen een reden om duidelijk te vragen naar dat VVE percentage of een meerjarig VVE onderhoudsplan.

Aansprakelijkheid

Verzekeraars verwachten, omdat nu helder is hoeveel gereserveerd moet worden, vermoedelijk dat ook de minder actieve VVE’s ook in beweging zullen komen. Door deze wetswijziging komt er dus een verhoging van het risico voor aansprakelijkheid van bestuurder omdat deze eerder is aan te tonen. Er is ligt nu namelijk een concrete norm waaraan de reserves moeten voldoen. Het voordeel is dat voor VVE’s die hun Groot Onderhoud Reservering VVE keurig op orde hebben, de premie niet omhoog zien schieten. Voor alle andere VVE’s zal er of een nieuw plan moeten worden gemaakt of zal het gevolgen hebben voor de premie/voorwaarden.

Let op het bestuursaansprakelijkheid; door de nieuwe normen is dit voor schuldeisers gemakkelijker is aan te tonen.

VVE verzekering niet bedoeld voor

Uitsluitingen verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.

Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud. Oftewel, onderhoud de opstallen goed. Jaarlijks onderhoud is natuurlijk niet verplicht.

Normale slijtage is uitgesloten bij een verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.

De vergelijking

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een VVE verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave voor een VVE verzekering.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een VVE verzekering. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten VVE verzekering

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie voor de VVE verzekering zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade

Is er een schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Snelle reparatie is van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar voor alle informatie en assistentie bij een VVE verzekering.