VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen. Als er met grove opzet schade door een bewoner wordt veroorzaakt dan kunnen andere bewoners ernstige schade leiden. Verzekeraars zullen immers niet snel de schade uitkering. De oplossing is de appartementsclausule.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat een ander appartement inde VVE ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

Verhalen van de schade (regres)

De appartementenclausule wil namelijk zeggen dat de verzekeraar geen uitkering aan de VVE mag weigeren. De verzekeraar keert door deze clausule het geld uit aan de VvE als een eigenaar zich niet aan de verzekeringsovereenkomst heeft gehouden. De verzekeraar verhaalt deze schade bij de eigenaar die de schade heeft veroorzaakt. Natuurlijk zal de verzekeraar de kosten in dat geval wel op je buurman proberen te verhalen.

VVE pakket verzekering - premie

Voorbeeld appartementsclausule VVE

Het verzekerde gebouw is gesplitst in verschillende appartementsrechten. Als er schade is aan het gebouw, dan geldt het volgende: 

– Als de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een andere appartementsgerechtigde, dan bent u toch verzekerd. Ook als we volgens de voorwaarden of de wet niet verplicht zijn om de schade te vergoeden. Wij kunnen wel de schade verhalen op de persoon die de schade veroorzaakt heeft. 

– Als de schade meer is dan € 12.500, dan bepaalt de vergadering van eigenaren hoe en aan wie wij de vergoeding betalen. Dit moet worden vastgelegd in de notulen en gewaarmerkt worden door de voorzitter.

– Zodra wij de schade hebben vergoed, hebben wij tegenover alle belanghebbenden voldaan aan onze verplichtingen. 

Juridische hulp ook rondom appartementsclausule

Het verzekeren van VVE rechtsbijstand is belangrijk voor alle juridische conflicten met externe partijen en eigen bewoners, maar ook om assistentie te vragen over het toepassen van een VVE appartementsclausule. Verzekeraar Vereende informatie over een clausule vindt u hier.

Premies en meer informatie via deze VVE rekenpagina .

Criminele en strafbare activiteiten bij VvE

Soms zijn er Criminele en strafbare activiteiten bij VvE waarvan een Bestuur niets wist of kon weten. Ook in dat geval zullen sommige verzekeraars desondanks wel uitkeren aan andere appartementseigenaren als er een schade is. Hieronder een voorbeeld van zo’n clausule.

Als er sprake is van criminele of strafbare activiteiten van een van de appartementsgerechtigden in het verzekerde gebouw, doen wij voor de gezamenlijke eigendommen geen beroep op de uitsluiting criminele en strafbare activiteiten.

Maar alleen als het bestuur van de Vereniging van Eigenaren hiervan niet op de hoogte was en hiervan redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn; en zodra het bestuur op de hoogte is van deze activiteiten of als er sprake is van een ernstig vermoeden hiervan, moeten er passende maatregelen genomen worden, waaronder aangifte bij de politie.

Ook als er sprake is van door de Vereniging van Eigenaren toegestane verhuur door een van de appartementsgerechtigden, doen wij voor de gezamenlijke eigendommen geen beroep op de uitsluiting criminele en strafbare activiteiten. Maar alleen als de appartementsgerechtigde hiervan niet op de hoogte was of redelijkerwijs kon zijn.

 • Hierbij moet de appartementsgerechtigde minimaal:
 • de identiteit van de huurder vaststellen; en
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder kunnen overleggen; en
 • de betaling van de huur laten plaatsvinden via een Nederlandse bankrekening; en
 • een schriftelijke huurovereenkomst sluiten; en
 • passende maatregelen nemen, waaronder aangifte bij de politie, zodra hij of het bestuur op de hoogte is van deze activiteiten of als er sprake is van een ernstig vermoeden hiervan.

Eigenarenbelang

In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc. Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af. Details VVE eigenarenbelang.

Een VVE appartementsclausule specialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent zoals met de VVE appartementsclausule, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we ook graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE verzekeringen

Waarom via ons?

 1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid zoals over VVE appartementsclausule in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem, ook om te overleggen over de VVE appartementsclausule.

Premie VVE verzekeringen

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen