Aannemer verzekering online premies 2019

Een keuze aannemer verzekering zorgt dat u het gehele jaar altijd verzekerd bent voor de belangrijkste risico’s. aannemer verzekeringDe verzekering of onderdelen zijn altijd direct dagelijks op te zeggen. Pakketkorting is oplopend tot een extra 10% korting. Er is maar één algemeen laag eigen risico. Alle verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan dus het bedrijf betaalt nooit teveel premie. Een simpele administratie.


Maandpremie bouwverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid €

Verzekerd is schade aan zaken (andermans spullen) en letselschade (ongelukken). Verzekerd bedrag is € 2.500.000,-. Zaken onder opzicht kunnen optioneel worden meeverzekerd. Premie opslag 17,5% van deze bedrijfsaansprakelijkheidspremie.

Constructie All Risk €

Schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering. Het werk € 50.000,-/€ 1.250.000,-. Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-. Hulpmateriaal € 10.000,-. Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.

Rechtsbijstand €

Juridische Onafhankelijke rechtshulp bij conflicten. Telefonische Advies Service voor onbeperkt telefonisch advies , zelfs zonder conflict. Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Eigen vervoer €

Eigen vervoerverzekering verzekert € 10.000,- vervoerde goederen en gereedschappen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook 's avonds en 's nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.


Uw verzekeringskeuze

Werkzaamheden

Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?

Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?

Levert en factureert u zelf uw bouwmaterialen?

Bijzondere werkzaamheden

Is uw bedrijf gespecialiseerd in betonrenovatie en/of betonbouw (storten / verwerken / afwerken), in vloerafwerking of in sloopprojecten?

Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw.

Worden er door u, of iemand anders in uw opdracht, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd?

Werknemerschade meeverzekeren? (U verzekert uw werknemers voor schade die zij in het werk oplopen.)

Zaken onder opzicht (Optioneel bij bedrijfsaansprakelijkheid) meeverzekeren?

Bedrijfsinformatie


Slotvragen

Kies


Overige premies en informatie

Toelichting aannemer verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering aannemer is de eerste verzekering waar elk aannemersbedrijf extra aandacht voor zal hebben. Die aansprakelijkheid van een aannemer gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidsverzekering maar zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een aannemersbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten aannemer verzekeringen die er zijn.

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De belangrijkste verzekering die elke aannemer of aannemersbedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een dakpan die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Een dakpan op een auto levert alleen aansprakelijkheid schade aan zaken op. Maar ernstiger wordt het als er letselschade is.

Audio

Bedrijfsaansprakelijkheid

Zaakschade aannemer verzekering

In het kader van aannemer verzekering wordt onder zaakschade verstaan de aan zaken (spullen van een ander) toegebrachte schade (materiële schade). Aan derden toegebrachte zaakschade, alsmede de hieruit voortspruitende schade, wordt veelal vergoed als er aansprakelijkheid in het spel is.

Denk aan het boren in een muur waardoor een waterleiding openbarst en er een grote waterschade ontstaat. Of er wordt een brand veroorzaakt met grote schade tot gevolg.

Letselschade aannemer verzekering

Letselschade is veruit de meest kostbare schadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen.

Letselschade is een flink financieel risico dus let vooral eens op preventie-maatregelen. Een aannemer verzekering is een mooi vangnet maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.

 1. Het beveiligen van het bouwterrein en een goede toegangscontrole is raadzaam. Vreemden weren, is verstandig om te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
 2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) geeft goede tips geven over het beveiligen van de bouwplaats. Zowel fysieke beveiliging als allerlei elektronisch voorzieningen.
 3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen een aannemer verzekering . Natuurlijk is dat een verzekeraars belang maar maak er gebruik van.
 4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen; een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden stijgt de schade snel. Er is dan bijna altijd regres. Dat is het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeringsmaatschappij zich snel komen melden met een schadeclaim. Ook daar is deze aannemer verzekering voor om die schadeclaim te vergoeden.
 5. Zorg dat de werkplekken opgeruimd zijn en dat er goed overzicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde doen met extra aandacht voor de veiligheid, verdient zichzelf snel terug.
 6. Er zijn gemakkelijk brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brand-schade vaak nog wel te overzien is maar de milieu-schade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de schade sterk kunnen verhogen.

Aansprakelijkheid uit hoofde van opzicht

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een aannemer. U leent even de compressor met een spijkermachine van uw collega. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen, zal de eigenaar de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De aannemer verzekering oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

Werknemersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een bedrijfsongeval tijdens het werk. Stel, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht schroef. Maar ook bij veel ernstiger bedrijfsongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of FNV het wel. Op elke aannemer verzekering zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.

3. Rechtsbijstand aannemer verzekering

Een aannemer verzekering kent juridische onafhankelijke rechtshulp bij conflicten.
Ook is vaak meeverzekerd telefonische advies service voor onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict.

Ook wordt de verzekeraar veel gevraagd contracten te beoordelen. Bijvoorbeeld arbeidscontracten of eigen leveringsvoorwaarden. Denk ook aan problemen met leveranciers, opdrachtgevers of instanties.
Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Audio

Bedrijfsrechtsbijstand

4. Constructie All Risk verzekering professionals.

Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen een aannemer verzekering en een Constructie All Risk CAR verzekering voor de aannemer. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het bouwproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen en dus niet kunnen worden verhaald op de aannemer verzekering .

5 .Eigen gereedschappen

Eigen vervoerverzekering verzekert vervoerde goederen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent
schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Poliskosten en winstopslag aannemer verzekering

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor een aannemer verzekering kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Beoordeling aannemer verzekering op

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De vergelijking

De uitkomst van onze vergelijkingen van de aannemer verzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een gemiddeld percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Video