Aannemer verzekering online premies 2018

Een compleet verzekeringspakket dat zorgt dat u het gehele jaar altijd verzekerd bent voor de belangrijkste risico’s. Kies voor alle onderdelen of voor slechts één onderdeel. Wilt u een onderdeel opzeggen? Dan kan dat altijd direct.

✅ De verzekering of onderdelen zijn altijd direct dagelijks op te zeggen.
✅ Het is altijd mogelijk onderdelen toe te voegen of achterwege te laten.
✅ Wij zorgen, zonder verdere kosten, voor alle contacten, telefoontjes en schadeafhandelingen.
✅ Pakketkorting is oplopend tot een extra 10% korting.
✅ Er is maar één algemeen eigen risico van € 250,-.
✅ Alle verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan dus het bedrijf betaalt nooit teveel premie
✅ Eén premie per maand zonder opslag; een simpele administratie.


InvoerConstructie All Risk (CAR)

Schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering.

Het werk € 50.000,-. Klik maatwerk voor grotere projecten
Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-.
Hulpmateriaal € 10.000,-.
Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.


Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd is schade aan zaken en letselschade. Zaken onder opzicht kunnen optioneel worden meeverzekerd. Premie opslag 17,5% op de bedrijfsaansprakelijkheidspremie.

Bedrijfsrechtsbijstand

Juridische Onafhankelijke rechtshulp bij conflicten.
Telefonische Advies Service voor onbeperkt telefonisch advies , zelfs zonder conflict.
Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Gereedschappen vervoerEigen vervoerverzekering verzekert € 10.000,-
vervoerde goederen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd.

Ook 's avonds en 's nachts; 24 uur per dag.

Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.


Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?

Deel van de omzet dat betrekking heeft op
het leveren en factureren van
bouwcomponenten?

Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?

Is uw bedrijf gespecialiseerd in betonrenovatie en/of betonbouw (storten / verwerken / afwerken), in vloerafwerking of in sloopprojecten?

Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw. Lees onze informatie en voorwaarden.


Wilt u zaken onder opzicht meeverzekeren?

Hanteert u leverings- of dienstenvoorwaarden?

Is deze ver­ze­ke­ring mo­men­teel el­ders on­der­ge­bracht?


Slotvragen

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.