Opzichtclausule. Spullen van een ander kapot maken…

Opzichtclausule
opzichtclausule

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent meestal een opzichtclausule. Dat betekent dat sommige schades niet vergoed worden als er sprake is van opzicht.

Die moet apart worden meeverzekerd. Hier gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking heeft en kapot gaan. Meestal zien we dat dus vooral bij bouwbedrijven. Maar andere bedrijven in soortgelijke sectoren. Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed. Zo’n schade aan spullen van een ander wordt dan niet vergoed omdat de opzicht clausule standaard aanwezig is op de verzekering. Tenzij u er aan gedacht heeft dat extra mee te verzekeren.

Wanneer een opzichtclausule

U heeft ongetwijfeld regelmatig spullen van een ander onder opzicht (of quasi eigenaarsrisico). U doet dan net alsof het uw eigen spullen zijn. Daar bedoelen we dus mee dat u spullen van anderen heeft om te

  1. gebruiken,
  2. bewerken,
  3. repareren,
  4. behandelen of
  5. reinigen.

Waarom is opzichtclausule standaard uitgesloten?

Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bent u verzekerd voor schade aan spullen van een ander. Maar als u spullen van een ander gebruikt dan doet u net of het uw goederen zijn. Alsof u zelf eigenaar bent.

Quasi-eigenaarsrisico

Het lenen van zaken van een ander, zaken onder opzicht, zoals de compressor, wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars geven geen dekking voor dit zogenoemde quasi-eigenaarsrisico. Dan is dat het werkrisico of ondernemersrisico. Bij beschadiging is dat een risico dat bij het bedrijf blijft.

Meeverzekeren opzichtclausule

Verzekeraars verzekeren dit risico dus niet standaard. Wel is er vaak de mogelijkheid dit quasi eigenaarsrisico mee te verzekeren op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen een kleine opslag.

Opzichtclausule was vroeger de Ambachtslieden clausule

De opzichtclausule kan dus van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden afgehaald. Die opzichtclausule werd vroeger ook wel de ‘ambachtsliedenclausule’ wordt genoemd. Die opzichtbepaling is dus heel belangrijk als u binnen uw bedrijf werkt aan of met de eigendommen van anderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veel praktische beroepen die werken met gereedschappen of machines.

Voorbeeld de geleende compressor. Niet elk bouwbedrijf heeft de noodzaak om een compressor zelf te kopen. Even lenen van een collega gaat prima. Maar als de muur omvalt dan is de compressor kapot. De collega moet een nieuwe kopen. Dat kan als de opzichtis meeverzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheid en er dus geen opzichtclausule aanwezig is.

Voorbeeld het aanrechtblad valt. Een fraai op maat gemaakt bestaand granieten aanrechtblad wilt u iets verkorten. Maar deze glijdt uit de handen. Dan moet de eigenaar worden vergoed worden voor de schade. Door de opzichtclausule zal de verzekering niet uitbetalen. Dus zorg dat het apart is meeverzekerd.

Tip zaken onder opzicht

Soms speelt dit eigenaarsrisico bij het aangaan van een verzekering niet. Verandert de situatie binnen een bedrijf zal niet elke ondernemer direct eraan denken ook de adviseur of verzekeraar in te lichten. Daarom kan het, gezien de geringe premietoeslag, verstandig zijn al direct bij het afsluiten dit risico mee te verzekeren.

Deze risico’s kunnen bij de verschillende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen (premie offerte) worden toegevoegd. Soms hebben wij directe premie online soms via maatwerk.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidverzekering uitleg

Opzicht kan dus worden bijgesloten bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Werknemersschade verzekering Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Cyber en DataRisk - Direct premie online Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen