Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

  1. Beroepsaansprakelijkheid
    1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
  2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
    1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
    2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download

Verzekeringen

Laat uw reactie achter