Cyber verzekering 2019 online vergelijkende premies

De Hiscox Cyber verzekering en Data Risks verzekeringen dekken de gevolgen van:  Cyber verzekering offerteaanvraagSysteeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing. Bij Business Interruption is het eigen risico een wachttijd van 8 uur. Indien een toezichthouder uw cliënt een toezichtmaatregel (boete) oplegt, geldt hiervoor geen apart eigen risico. Cyber verzekering afsluiten, snel, efficient en via een specialist.


Kies uw jaaromzet (excl btw):


Maandpremie €

Jaarpremie €

Excl. 21% assurantiebelasting en eenmalig € 12,10 poliskosten


Niet voor

• Financiële instellingen (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensionfondsen);
• Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen- en hypotheekadviseur);
• Betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS en American Express);
• Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, LinkedIn en Twitter);
• Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings en Standard & Poor’s);
• Kansspelsector;
• Seksbranche.

In het kort wordt verzekerd

Ook USA/Canada dekking (max 10% omzet)
Netwerk en Media
Aansprakelijkheid
Privacy aansprakelijkheid
Boetes
Bedrijfsschade (maximaal 12 maanden)
Retentietijd 8 uur
Betaalkaartboetes

Aanvraagformulier

SlotvragenVerzekeringsvoorwaarden Hiscox CyberClear


De vergelijking Cyber verzekering

Wij beoordelen een Cyber verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden cyber verzekering
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijking van de Cyber verzekering resulteert in een voorstel voor een Cyber verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Stel bij vergelijking de volgende vragen

 1. Zorgt de verzekeringsmaatschappij voor een of meerdere soorten cyber verzekering polissen of is de verzekering gewoon een uitbreiding van een bestaand bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen?
 2. Hoe groot zijn de verzekerde schade bedragen en de overige condities?
 3. Is de cyber verzekering er alleenin het geval van een aanval waaraan een organisatie slachtoffer is of alleen gerichte aanvallen tegen de onderneming?
 4. Heeft het cyber verzekering betrekking op niet-kwaadwillige acties van een medewerker?
 5. Geeft de polis ook dekking voor sociale engineering en netwerkaanvallen? Sociale engineering speelt een rol in allerlei aanvallen, waaronder phishing.
 6. Aangezien sommige aanvallen plaatsvinden over een lange periode van tijd, die maanden tot jaren kunnen zijn, omvat de verzekering tijdsbepalingen waarbinnen de dekking van toepassing is zoals voorrisico?

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag op een Cyber verzekering. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor de Cyber verzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten cyber verzekering

Onze inkomsten bedragen bij een Cyber verzekering een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van alles rondom een Cyber verzekering. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzet verplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Bent u IT-professional?

IT professionals verdienen een specifieke maatwerkofferte waar de risico’s grondig worden beoordeeld en er een uitwerking komt waar vooral de systeemrisico goed in kaart zijn gebracht. Even telefonisch overleggen vooraf kan natuurlijk ook.

Cyber & Beroepsaansprakelijk IT-professional

Dekking beoordeling bij maatwerk

Een verzekeringsmaatschappij wil zien dat een onderneming zijn kwetsbaarheid voor cyberaanvallen heeft vastgesteld (een cyber risicoprofiel). Ze analyseren de beste vervolgacties om zoveel mogelijk te beschermen tegen aanvallen. Opleiding van werknemers in de vorm van beveiligingsbewustzijn, met name voor phishing en sociale techniek, moet deel uitmaken van een beveiligingsplan. Het is verstandig gebruik te maken van specialisten voor de laatste informatie over nul-dag en gerichte aanvallen. Aangezien de cyberverzekering steeds meer gestandaardiseerd wordt, kunnen verzekeraars controle van de processen van een organisatie actief beoordelen als voorwaarde voor de dekking.

Professionele risico management

De risico’s van veel ondernemers zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Maar sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzichtelijk te krijgen en goed onder controle te krijgen. Een cyber verzekering is slechts “het slot op de deur”. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.
Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:
1. Aanvaarden
2. Beperken
3. Reserve opbouwen
4. Extern verzekeren

Nieuwe risico’s zoals cyberrisico en datalekken moeten daarbij zeker ook ter sprake komen.

Cyberschade door bestuurdersaansprakelijkheid

Vooral bestuurders kunnen ook flinke persoonlijk gevolgen ondervinden. Bij het niet melden van een datalek ontstaat er namelijk al snel een bestuurlijke aansprakelijkheid. Een aantal afwegingen zal een organisatie moeten maken of een datalek gemeld moet worden:

 1. Is er überhaupt wel een beveiligingsincident geweest?
 2. Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan. (Of is het niet uit te sluiten dat dit is gebeurd)?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of zijn er nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens?
 4. Waren alle gegevens (goed) versleuteld en heeft het datalek gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
 5. Beperkt een Cyber verzekering het bestuurlijke risico?

Premie bestuurlijke aansprakelijkheid datalek

Offerteaanvraag voor bestuurdersaansprakelijkheid. Het verzekeren van het persoonlijke financiële risico van een bestuurder. Zowel voor de fouten die gemaakt worden rondom cyberrisico’s en niet melden datalekken maar ook alle andere bestuurlijke aansprakelijkheid waar een bestuurder mee te maken kan krijgen.

Ontstaan schade cyber verzekering

Een kwade medewerker? Een cyber of datalek incident? Een malware of virus? DDos aanval? Uw onderneming heeft er veel last van en levert op, soms onverwachte plaatsen, grote financiële schade op. Juist die schades zijn verzekerd op een goede Cyberverzekering. Kijk hieronder naar de acties die rondom een cyber verzekering aanwezig zijn.

 1. Incident response team staat u terzijde bij een incident
 2. Gratis beheer en schadeafhandeling
 3. Gratis Redsocks Security Scan. (Indien technisch haalbaar)
 4. Gratis juridische check bewerkingsovereenkomst ICT-Recht

Maar er zijn ook nadelen bij een cyber verzekering:

 1. Er geldt een eigen risico van vaak € 2.000,-.
 2. Bij Business Interruption is ger eigen risico een wachttijd van vaak al 10 uur.
 3. Als de toezichthouder u een boete oplegt dan is er een eigen risico van soms wel € 25.000,-.

Schade en forensisch onderzoek cyber verzekering

Een forensisch onderzoek is nodig om te bepalen wat er gebeurd is, hoe schade te herstellen en hoe te voorkomen dat er in de toekomst hetzelfde type schending optreedt. Onderzoeken kunnen de diensten van een beveiligingsbedrijf van derden betreffen, evenals de coördinatie met de rechtshandhaving en de toezichthouders. Daarbij zal ook de AVG (GDPR) een rol spelen in de beoordeling. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal ingeschakeld kunnen worden.

Video. Live aanvallen in beeld: