Met dit formulier vraagt u als bouw professional een voorstel voor tijdelijke CAR Constructie All Risk verzekering aan. Heeft u meerdere projecten per jaar dan kan een doorlopende CAR Constructie All Risk financieel gunstig zijn.


Offerteaanvraag tijdelijke CAR


Overige formulieren

Aannemer pakketverzekering formulier Klusbedrijf pakketverzekering formulier Installatiebedrijf verzekering - formulier CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Of u nu aannemer, installatiebedrijf of opdrachtgever bij een bouwproject betrokken bent, de kans op schade is altijd aanwezig. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schade aan aangrenzende gebouwen of een toevallige voorbijganger. Een Construction All Risk (CAR) verzekering is daarom onmisbaar. Voor nieuwbouw, verbouw en renovatie is schade door van buiten komend onheil gedekt in de bouw- en onderhoudstermijn. Dat geldt ook voor schade door ontwerpfouten, gebrekkige materialen en ondeugdelijke voering.

WAAROM EEN CAR VERZEKERING?

Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en ander van buitenkomend onheil is er bijvoorbeeld een groter risico op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast wordt de schade vaak veroorzaakt fouten van de bouwende partijen zelf, zoals een ontwerp- of constructiefout, of door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken in de omgeving. Al de risico’s kunnen worden afgedekt door de CAR-verzekering.

VOOR WIE IS DE CAR-VERZEKERING?

Zowel voor de opdrachtgever (bedrijven, overheid of projectontwikkelaar) als de aannemer kan een CAR-verzekering afsluiten. Het grote voordeel is dat alle bij de bouw betrokken partijen meeverzekerd zijn, zodat in geval van schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. De CAR-verzekering kan voor een specifiek project worden afgesloten, maar u kunt er ook voor kiezen een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Dit is met name praktisch voor aannemers of opdrachtgevers die regelmatig of zelfs continu met bouwprojecten te maken hebben.

WAT DEKT DE CAR-VERZEKERING?

De CAR-verzekering biedt een uitgebreide dekking en bestaat uit meerdere secties, waarvan alleen sectie 1 (het werk) verplicht is. De overige secties kunnen al naar gelang de behoefte gekozen worden. Hiermee is de CAR-verzekering perfect af te stemmen op alle relevante bouwrisico’s.

Sectie 1; Het werk.

Tijdens bouw- en onderhoudstermijn is het werk verzekerd tegen materiële schade, verlies en vernietiging. Diefstal van bouwmaterialen is ook meeverzekerd.

Sectie 2; Aansprakelijkheid.

Deze sectie dekt de aansprakelijkheidsschade die voortvloeit uit de bouwactiviteiten op of nabij de bouwplaats.

Sectie 3; Bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Hieronder valt de aansprakelijkheid voor schade aan bestaande gebouwen en eigendommen van de opdrachtgever, waarbij alleen een direct verband met de bouwactiviteiten vereist is. Opzichtschade is ook gedekt.

Sectie 4; Hulpmaterialen.

Onder de sectie zijn zaken meeverzekerd die op de bouwplaats aanwezig zijn zonder dat ze permanent in het bouwwerk worden verwerkt, zoals gereedschappen, keten en loodsen.

Sectie 5; Eigendommen van directie en personeel.

Deze sectie verzekert de persoonlijke eigendommen van personen die op de bouwplaats werkzaam zijn.

Sectie 6; Transport.

Deze sectie verzekert het transport van de materialen en goederen naar de bouwplaats. Gedurende de gehele bouwperiode is het bouwproject verzekerd. Indien het project uitloopt, kan de verzekering verlengd worden tegen een aanvullende premie. Na de bouwperiode kan de zogenoemde onderhoudstermijn meeverzekerd worden voor schade die pas in de onderhoudstermijn wordt ontdekt of veroorzaakt.

Offertes en premies

Aannemer pakketverzekering formulier Klusbedrijf pakketverzekering formulier Installatiebedrijf verzekering - formulier CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen