Verzuimverzekeringen offertes 2018 – vraag aan zonder kosten

Verzuimverzekeringen offertes 2018 vergelijken met 6 gratis offertes. U ontvangt de uitwerkingen inclusief toelichting en vergelijking. U ontvangt tevens een gratis verzuimprotocol en een Arbodienstvoorstel. Een complete set om efficiënt een beslissing te nemen.

Gewenst dekkingspercentage


Bedrijfsinformatie


Verzuiminformatie


Contactpersoon

 

 


Preventie 

Het verzuimvenster voor verzuimverzekeringen offertes

Met het verzuimvenster als hulpmiddel kan op een eenvoudige wijze worden vastgesteld met welk (verzuim-) beleid en met welke aanpak het verzuimpercentage gereduceerd kan worden en verzuimverzekeringen offertes goed kunnen worden beoordeeld.

Verzuimverzekeringen offertes

 

Venster gezond: laag verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Het verzuim geeft geen reden tot directe actie.

Aanpak: Kwartaalcijfers in de gaten houden. Alert blijven op stress signalen van de medewerkers. Bij het aanvragen kan dit positief uitwerken op de premie van de verzuimverzekeringen offertes.

Venster verzuimcultuur : laag verzuimpercentage – hoge meldingsfrequentie

Veel hoogfrequent kortdurend verzuim.

Aanpak: Een slechte sfeer op de afdeling kan zorgen voor een hoge meldingsfrequentie en een laag verzuimpercentage. Verhoog de verzuimdrempel. Extra aandacht voor de houding van de leidinggevende ten opzichte van het verzuim. Strakkere procedures rond ziek- en beter melding.
Het verzuimgedrag en de verzuimcultuur bespreken. De premie van de verzuimverzekeringen offertes zal een afspiegeling zijn van deze situatie.

Venster medisch verzuim : hoog verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Beperkt aantal langdurige verzuimgevallen.

Aanpak: achterhalen wat de oorzaken zijn van het langdurig verzuim, oorzaken wegnemen. Investeren in verzuimbegeleiding en re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Bijvoorbeeld door passend werk te organiseren en de hervattingsdrempel te verlagen. De verzekeraar zal hierbij ook kunnen assisteren. Bij de juiste keuze van verzuimverzekeringen offertes wordt hier rekening mee gehouden.

Venster verzuimmanagement: hoog verzuimpercentage – hoge meldingsfrequentie

Zowel veel kortdurend als langdurend verzuim.

Aanpak: aandacht voor zowel verzuimbegeleiding als verzuimcultuur. Ook overleg met UWV.
In de risicoinventarisatie en -evaluatie verzuimverhogende factoren achterhalen. Deze factoren hoge prioriteit geven in het plan van aanpak. De premie zal deze situatie weerspiegelen bij de uitwerking van de verzuimverzekeringen offertes.


Audio werknemers en verzuim verzekeringen

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekeringen offertes met tips en veel antwoorden op vragen.