Verzuimverzekeringen offertes vergelijken met tot 6 gratis premieberekeningen. U ontvangt de uitwerkingen inclusief toelichting en uitgebreide vergelijking. U ontvangt tevens een kosteloos verzuimprotocol en een Arbodienstvergelijking.

Audio werknemers en verzuimverzekeringen offertes

Luister eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekeringen offertes met tips en veel antwoorden op vragen.

Het verzuimvenster voor verzuimverzekeringen offertes

Met het verzuimvenster als hulpmiddel kan op een eenvoudige wijze worden vastgesteld met welk (verzuim-) beleid en met welke aanpak het verzuimpercentage gereduceerd kan worden en verzuimverzekeringen offertes goed kunnen worden beoordeeld.

Verzuimverzekeringen offertes

Venster gezond: laag verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Het verzuim geeft geen reden tot directe actie.

Aanpak: Kwartaalcijfers in de gaten houden. Alert blijven op stress signalen van de medewerkers. Bij het aanvragen kan dit positief uitwerken op de premie van de verzuimverzekeringen offertes.

Venster verzuimcultuur : laag verzuimpercentage – hoge meldingsfrequentie

Veel hoogfrequent kortdurend verzuim.

Aanpak: Een slechte sfeer op de afdeling kan zorgen voor een hoge meldingsfrequentie en een laag verzuimpercentage. Verhoog de verzuimdrempel. Extra aandacht voor de houding van de leidinggevende ten opzichte van het verzuim. Strakkere procedures rond ziek- en beter melding.
Het verzuimgedrag en de verzuimcultuur bespreken. De premie van de verzuimverzekeringen offertes zal een afspiegeling zijn van deze situatie.

Venster medisch verzuim : hoog verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Beperkt aantal langdurige verzuimgevallen.

Aanpak: achterhalen wat de oorzaken zijn van het langdurig verzuim, oorzaken wegnemen. Investeren in verzuimbegeleiding en re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Bijvoorbeeld door passend werk te organiseren en de hervattingsdrempel te verlagen. De verzekeraar zal hierbij ook kunnen assisteren. Bij de juiste keuze van verzuimverzekeringen offertes wordt hier rekening mee gehouden.

verzuimverzekeringen offertes: hoog verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Zowel veel kortdurend als langdurend verzuim.

Aanpak: aandacht voor zowel verzuimbegeleiding als verzuimcultuur. Ook overleg met UWV.
In de risicoinventarisatie en -evaluatie verzuimverhogende factoren achterhalen. Deze factoren hoge prioriteit geven in het plan van aanpak. De premie zal deze situatie weerspiegelen bij de uitwerking van de verzuimverzekeringen offertes.

Premies online

Verzuimverzekeringen offertes Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces