Transport verzekering

De transport verzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen.

Wat is er verzekerd op een transport verzekering?

 • Schade aan of verlies van uw spullen tijdens transport. Zodra de verzekerde spullen worden opgepakt voor het laden, begint de dekking. En de dekking eindigt pas als de spullen zijn neergezet op de los-locatie. De transport verzekering zorgt voor dekking gedurende het gehele traject.
 • Standaard zijn ook reparatie- en demonstratiezaken meeverzekerd. Maar demonstratie zaken voor beurzen en tentoonstellingen niet.
 • Intern transport is op de verzekering meeverzekerd.
 • Standaard dekking voor het financiële nadeel van een koper of verkoper als goederen beschadigd aankomen (sellers en buyers interest).
  • Sellers interest ontstaat als een leverancier (de verzekeringnemer) een belang heeft bij goederen die niet voor zijn risico reizen. En toch beschadigd aankomen. Dan kan het zijn dat de afnemer weigert de overeengekomen koopsom te betalen. Of maar deels. Maar het kan soms ook om andere verplichtingen gaan, zoals een bijdrage in averij grosse. Met deze dekking is die schade verzekerd.
  • Buyers interest is een vergelijkbare dekking, maar dan voor de afnemer. Er kan tijdens transport schade ontstaan, terwijl de spullen nog niet zijn eigendom zijn.

Difference in conditions en difference in limits.

Met deze bepalingen heeft u een secundaire dekking op de verzekering voor de verschillen ten opzichte van een bestaande verzekering. Met deze bepalingen vult onze verzekering eventueel verschillen met de bestaande verzekering aan tot de eigen voorwaarden (difference in conditions) of verzekerde bedragen (difference in limits) van de andere verzekering aan.

Wat is er niet verzekerd op een transport verzekering?

 • Schade door eigen gebrek of eigen bederf wordt niet betaald vanuit de transport verzekering.
 • Schade die ontstaat door een gebrek van het product zelf. Of omdat bepaalde producten nu eenmaal kunnen bederven.
 • Opzet en roekeloosheid
 • Schade die voortvloeit uit (bio)chemische wapens
 • Atoom kernreacties
 • Ook sommige transporten (geldtransport bijvoorbeeld)

Maar mijn beroepsvervoerder is toch verzekerd?

Uw vervoerder is hooguit beperkt aansprakelijk in geval van schade. Het kan daarom voorkomen dat u met een restschade blijft zitten als u zelf geen transportverzekering heeft afgesloten. Daarnaast kan het zijn dat de vervoerder niet aansprakelijk blijkt te zijn.

Imaginaire winst transport verzekering

Winst die nog niet is gemaakt, omdat de spullen nog niet zijn (door)verkocht. Maar u verwacht wel dat u deze winst maakt als u de spullen (door)verkoopt. U kunt dit meeverzekeren op de transport verzekering.

Verzekeringsvoorwaarden

Een voorbeeld van algemene leveringsvoorwaarden voor de transport verzekering vindt u Nationale Nederlanden verzekeringsvoorwaarden Goederen-_transportverzekering.

Over ons

✅ Kosteloze premieopgave transport verzekering
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professioneel inkomensvoorziening.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even wilt overleggen.

Offertes en premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid - premie Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsauto - premie op maat Gereedschappen verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

https://youtu.be/WgGolO-LSTI