Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie 2019-2020

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN

Nationale-Nederlanden zorgt dat uw bedrijf met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN juridisch advies en deskundige rechtshulp krijgt door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele andere kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.


Kies uw jaaromzet (ex btw)

Kies medewerkers (incl. eigenaren)

Kies uw risicoprofiel i

Premie per maand: €

De premie is exclusief 21% assurantiebelasting en exclusief pakketkorting die kan oplopen naar 10% korting. De premie wordt definitief vastgesteld door de verzekeraar op basis van de SBI-code op het KvK uittreksel en wordt via een machtiging automatisch afgeschreven. Er is geen sprake van een wachttijd en de verzekering kan altijd per direct worden beëindigd. Verzekerd zijn o.a. de volgende onderdelen:

Strafrecht.

Dienstverlening.

Koop en verkoop.

Huur en verhuur.

Geldzaken.

Arbeidszaken.

Overheid.

Verhaalsrechtsbijstand.

Incasso.


Bedrijfsgegevens

De verzekering

Slotvragen

Deze vragen gaan over het verleden van de verzekeringnemer en zijn bedrijf. En over anderen die belang hebben bij deze verzekering. Let op: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (zoals een BV of een vereniging), gelden de vragen óók voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. En als die aandeelhouder(s) zelf een rechtspersoon is (zijn), gelden de vragen ook voor de statutaire directeur(en) of bestuurder(s) daarvan.

Brochure en polisvoorwaarden

Brochure zakelijke rechtsbijstandverzekering

Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering

Samenvatting zakelijke rechtsbijstandverzekering

Toelichting Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

Details

Audio Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Standaard dekking  Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De verzekering biedt standaard dekking voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van het bedrijf of beroep. Er kan altijd gebruik worden gemaakt van telefonisch advies van DAS.

Daarnaast is er op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering – in de meeste gevallen – ook dekking voor

Uitbreidingsmogelijkheden

U kan de bedrijfsrechtsbijstandverzekering uitbreiden met een dekking voor motorrijtuigen. Daarmee krijgt u deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsauto’s en eventuele aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie van uw motorrijtuigen.

Onafhankelijke rechtshulp

De rechtshulp bij een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door juristen en advocaten van DAS, een geheel onafhankelijke, gespecialiseerde juridische dienstverlener. Op die manier is er geen belangenverstrengeling en is uw privacy gegarandeerd. Op www.das.nl/nn leest u meer over deze organisatie. 

Als DAS de rechtshulp verleent, geldt er geen maximum aan de kosten voor rechtshulp. Verleent een andere partij dan DAS de rechtshulp (bijvoorbeeld een advocaat die niet bij DAS werkt) dan is er wel sprake van een kostenmaximum.

Deskundig telefonisch advies 

Met de bedrijfsrechtsbijstandverzekering kunt u ook gebruik maken van telefonische advies van DAS. Heeft u een dringend probleem en moet u snel handelen? Bijvoorbeeld als u iemand op staande voet wilt ontslaan? Bel dan met de Telefonische Advies Service. Die helpt u snel de juiste beslissing te nemen

Geen eigen risico, wel een franchise

U bent op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering niet verzekerd voor rechtshulp bij:

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s zoals bedrijfsrechtsbijstandverzekering . Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een bedrijfsrechtsbijstandverzekering . Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Verbond van verzekeraars schade en statistieken info

Waarom wij?

✅ Kosteloze premieopgave bedrijfsrechtsbijstandverzekering
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professionele begeleiding

Onze inkomsten

Onze inkomsten bij een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering bedragen een percentage van gemiddeld 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

De vergelijking Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van de bedrijfsrechtsbijstandverzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Video Mr. Frank Visser over de bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Premie indicaties overig