Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN

Nationale-Nederlanden zorgt dat uw bedrijf met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN juridisch advies en deskundige rechtshulp krijgt door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele andere kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

Brochure en polisvoorwaarden

Brochure zakelijke rechtsbijstandverzekering

Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering

Samenvatting zakelijke rechtsbijstandverzekering

Toelichting Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

Details

 • De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt Ondersteuning bij juridische conflicten.
 • Onafhankelijke rechtshulp
 • Onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict
 • Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures
 • U kunt de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering combineren met andere verzekeringen. U beschermt zijn het eigen bedrijf dan in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s. Nationale-Nederlanden biedt verschillende mogelijkheden om verzekeringen te combineren.

Audio Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Standaard dekking  Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De verzekering biedt standaard dekking voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van het bedrijf of beroep. Er kan altijd gebruik worden gemaakt van telefonisch advies van DAS.

Daarnaast is er op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering – in de meeste gevallen – ook dekking voor

 • Geschillen met leveranciers
 • Geschillen met afnemers
 • Incassorechtsbijstand

Uitbreidingsmogelijkheden

U kan de bedrijfsrechtsbijstandverzekering uitbreiden met een dekking voor motorrijtuigen. Daarmee krijgt u deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsauto’s en eventuele aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie van uw motorrijtuigen.

Onafhankelijke rechtshulp

De rechtshulp bij een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door juristen en advocaten van DAS, een geheel onafhankelijke, gespecialiseerde juridische dienstverlener. Op die manier is er geen belangenverstrengeling en is uw privacy gegarandeerd. Op www.das.nl/nn leest u meer over deze organisatie. 

Als DAS de rechtshulp verleent, geldt er geen maximum aan de kosten voor rechtshulp. Verleent een andere partij dan DAS de rechtshulp (bijvoorbeeld een advocaat die niet bij DAS werkt) dan is er wel sprake van een kostenmaximum.

 • € 30.000,- bij geschillen met leveranciers en afnemers
 • € 10.000,- bij incassorechtsbijstand
 • € 100.000,- bij overige geschillen

Deskundig telefonisch advies 

Met de bedrijfsrechtsbijstandverzekering kunt u ook gebruik maken van telefonische advies van DAS. Heeft u een dringend probleem en moet u snel handelen? Bijvoorbeeld als u iemand op staande voet wilt ontslaan? Bel dan met de Telefonische Advies Service. Die helpt u snel de juiste beslissing te nemen

Geen eigen risico, wel een franchise

U bent op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering niet verzekerd voor rechtshulp bij:

 • juridische conflicten die hij kon verwachten of die al speelden toen hij de verzekering afsloot.
 • juridische conflicten die onder een financiële drempel (franchise) liggen. Dit bedrag is te vinden in de polis.
 • geschillen die vallen onder het belastingrecht.
 • geschillen over deze verzekering.
 • het overnemen, beëindigen of faillissement van zijn bedrijf.

Zelf een advocaat regelen?

Als de verzekeraar concludeert dat het noodzakelijk is om een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, dan kun je kiezen om hiervoor een rechtshulpverlener zoals een advocaat (verder te noemen: rechtshulpverlener) van binnen of buiten verzekeraar in te schakelen. Als je kiest voor een rechtshulpverlener buiten de verzekeraar, dan mag je deze niet zelf inschakelen; alleen de verzekeraar mag dit doen. De verzekeraar neemt de kosten van deze rechtshulpverlener voor haar rekening tot het maximum dat op je polis vermeld is. Als je buiten de verzekeraar om zelf een rechtshulpverlener inschakelt, moet je de kosten zelf betalen. Per zaak schakelt de verzekeraar altijd maar één keer een rechtshulpverlener in.

Wie zijn verzekerd Bedrijfsrechtsbijstandverzekering?

 • Verzekerd zijn op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering alle ondernemingen en personen die op het polisblad staan.
 • Verzekerd zijn ook op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering de werknemers en bestuurders van de onderneming die verzekerd is. Maar alleen als zij werkzaamheden verrichten voor die onderneming op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit het conflict ontstaat. Zij krijgen alleen juridische hulp, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel hebben of schade aan persoonlijke eigendommen; dit geldt niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig. Wilt u hier meer bedrijfsrechtsbijstand informatie over hebben; bel ons dan even.

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s zoals bedrijfsrechtsbijstandverzekering . Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een bedrijfsrechtsbijstandverzekering . Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Verbond van verzekeraars schade en statistieken info

Waarom wij?

✅ Kosteloze premieopgave bedrijfsrechtsbijstandverzekering
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professionele begeleiding

Onze inkomsten

Onze inkomsten bij een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering bedragen een percentage van gemiddeld 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

De vergelijking Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van de bedrijfsrechtsbijstandverzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Video Mr. Frank Visser over de bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Premie indicaties overig

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen