Aan- en afmelden werknemers

Pensioenregeling (basisregeling)
Pensioenregeling (excedentregeling)
WGA-Hiaatverzekering
WIA-Excedentverzekering
Verzuimverzekering

Reden invoer
Per datum

Naam werkgever
Emailadres werkgever
Emailadres werknemer privé *
Emailadres werknemer zakelijk

Naam en voorletters werknemer *
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum werknemer *
GeslachtManVrouw
Burgerlijke staat
Datum begin samenwonen
Vast salaris per jaar fulltime
Dienstverband FulltimeParttime
Parttime percentage
13e maand - andere beloningen
BSN nummer
Werknemer is volledig arbeidsgeschiktJaNee, is arbeidsongeschikt
30% ruling (expats)JaNee
Datum uit dienst *
Naam en voorletters partner
Geboortedatum partner
Geslacht partnerManVrouw
BSN nummer partner
Naam, voorl, geslacht, geb. kinderen
Opmerkingen