Privacy informatie.
Doorneweerd Assurantiën bv verwerkt deze ingevoerde persoonlijke informatie conform de eisen zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg). Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonlijke informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het aanmelden, wijzigen of beheren van de deelnemers in bovengenoemde collectieve contracten. De informatie wordt alleen voor deze opdracht gebruikt en zal nimmer voor andere doeleinden worden ingezet. De informatie wordt, nadat wij deze hebben verwerkt als intermediair voor dit contract bij de verzekeraar, direct verwijderd. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor dit privacy beleid. Privacy statement