Verzekeringsgeschiedenis vragen

De hieronder genoemde feiten hebben betrekking op de voorgeschiedenis van verzekeringnemer/het bedrijf van verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering(en). Als verzekeringnemer een rechtspersoon is, geldt dit óók voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33.3% of meer. En als die aandeelhouder(s) zelf een rechtspersoon is (zijn), gelden deze feiten ook voor de statutaire directeur(en) of bestuurder(s) daarvan.


Diverse verzekeringen en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Inventaris en goederen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen